Họp Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 1 huyện Mèo Vạc

Thứ Sáu, 02/04/2021, 14:44 (GMT+7)

BHG - Sáng 2.4, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 1 huyện Mèo Vạc họp đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử. Đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị số 1 huyện Mèo Vạc chủ trì cuộc họp.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính phát biểu tại cuộc họp.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị huyện Mèo Vạc và thảo luận, làm rõ các bước, quy trình tổ chức bầu cử và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chức năng để các khâu, các bước của quy trình bầu cử bám sát theo kế hoạch cấp trên. 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên trong Ban bầu cử, đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cơ quan tham mưu, giúp việc Ban bầu cử tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện văn bản ban hành; các thành viên căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và tiến độ, thời gian công việc để hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác bầu cử; làm tốt công tác thông tin, báo cáo những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bầu cử; phát huy vai trò của các tiểu ban; rà soát lại tình hình đơn thư, khiếu nại tố cáo để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để phát sinh các vụ việc phức tạp; có phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo công tác bầu cử trong mọi hoàn cảnh; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử để cử tri tích cực hưởng ứng, tham gia một cách tự giác, hiệu quả, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Minh Chuyên (Mèo Vạc)

.