Công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Năm, 29/04/2021, 15:54 (GMT+7)

BHG - Ngày 28.4.2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 63/NQ-UBBC, ngày 27.4.2021, về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Quyết định số 65, Nghị quyết số 63 của UBBC tỉnh và danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

* Để xem chi tiết danh sách người ứng cử ĐBQH tại tỉnh Hà Giang, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây.

Danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV

* Để xem chi tiết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây.

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

.