Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2021

Thứ Ba, 02/03/2021, 14:44 (GMT+7)

BHG - Sáng 2.3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác MTTQ năm 2021 tới 63 tỉnh thành. Dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam; điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2021 điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2021 điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được UB Trung ương MTTQ Việt Nam khái quát tình hình phát triển kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2021, với các nhiệm vụ trọng tâm như: Chăm lo tết cho người nghèo; phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19; thực hiện triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Năm 2021, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị - xã hội và các cá nhân tiêu biểu, UB Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quán triệt, triển khai, thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thiết thực, hiệu quả; tích cực vận động các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Đồng thời, tham gia tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian tới, MTTQ phải thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử thực hiện đúng quy định. Nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội; MTTQ các cấp cần triển khai, thực hiện tốt Chương trình hành động của Mặt trận; chủ động nắm tình hình tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra các “điểm nóng” liên quan đến yếu tố dân tộc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào; tăng cường hiệu quả phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phong trào thi đua đi vào chiều sâu…

Tin, ảnh: Hoàng Yến

.