Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 2

Thứ Sáu, 26/02/2021, 15:44 (GMT+7)

BHG - Ngày 25.2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên tháng 2. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phiên họp đã được nghe và tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 của HĐND tỉnh; Dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổng hợp danh sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh; Tờ trình của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh trưởng, phó phòng thuộc Văn phòng; Tờ trình số 10/TTr-UBND của UBND tỉnh về việc xin ý kiến ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến vào bản thảo Kỷ yếu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HDDND tỉnh cần tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động tháng 2 của HĐND tỉnh; điều chỉnh, xây dựng lùi kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh và có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; tham mưu thành lập Ban Thi đua khen thưởng HĐND cấp tỉnh để bình xét cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021; cần chỉnh sửa một số nội dung và sớm hoàn thiện cuốn Kỷ yếu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin, ảnh: Hoàng Huyền (HĐND tỉnh)

.