Bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Tư, 09/12/2020, 17:49 (GMT+7)

BHG - Ngày 9.12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc kỳ họp. Dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, có 45 lượt ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với báo cáo đánh giá của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; đề nghị làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu phát triển KT – XH đạt thấp,  đề xuất giải pháp khắc phục và cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 25 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hà Giang năm 2021; nghị quyết về việc thành lập Sở Nội vụ; kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định về số lượng và chức danh, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách của cấp xã, thôn, tổ dân phố, những người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu giải trình một số vấn đề tại kỳ họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu giải trình một số vấn đề tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các nội dung kỳ họp, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết tại kỳ họp

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Huy động các nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị và tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh; thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao  hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp. Tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri; liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp
Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN – PHI ANH

.