Công điện về triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai

Thứ Năm, 23/04/2020, 18:48 (GMT+7)

BHG - Công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua được tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc. Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp chằng, nẹp mái để phòng, chống gió lốc, mưa đá đối với các nhà lợp mái tôn, proximăng, các trường học, trạm y tế, trụ sở có phần mái còn rất hạn chế, dẫn đến thiệt hại rất lớn, năm 2019 là trên 12.000 nhà, từ đầu năm 2020 đến nay có trên 1.400 nhà bị tốc, thủng mái. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, ngày 22.4.2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 1207/CĐ-CTUBND về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Dưới đây là toàn văn của Công điện.

 

 

 

 

 

.