Hà Giang

Vị Xuyên đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật

10:16, 16/10/2017

BHG - Với chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp huyện Vị Xuyên đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện tổ chức các hội nghị triển  khai các Văn bản Pháp luật mới và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), từ đó đã giúp người dân trong địa  bàn huyện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Một buổi tuyên tuyền PBGDPL tại xã Kim Thạch.
Một buổi tuyên tuyền PBGDPL tại xã Kim Thạch.

Trong 9 tháng đầu năm, Phòng Tư pháp đã tham mưu giúp UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai các Văn bản Pháp luật mới ban hành như: Luật Báo chí; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Đấu giá tài sản; Luật Giám định tư pháp; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Thống kê; Nghị định 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Một số điềm mới của Nghị định 56/2016 NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại các xã, phường, thị trấn; Nghị định 20/2016/NĐ-CP, của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính...

Trên cơ sở điều tra khảo sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật tại các thôn, tổ dân phố, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp (HĐPH) công tác PBGDPL huyện triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền các Văn bản luật mới ban hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐPH công tác PBGDPL huyện, Báo cáo viên pháp luật phụ trách các chuyên đề như: Luật Bảo hiểm xã hội và các Văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Tổ chức chính quyên địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13; Nghị định số 37/2016/NĐ-CP; Nghi định số 39/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và các văn bản có liên quan; Bộ Luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Phòng chống ma tuý; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Xử phạt vi phạm hành chính; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bình đắng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hoà giải ở cơ sở ; Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Việc tuyên truyền PBGDPL không những được tổ chức thành  nhiều đợt nhất định mà còn được triển khai thường xuyên nhằm giác ngộ cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trong đó tập trung những vấn đề có nhiều bức xúc trong cuộc sống hàng ngày. Các ngành, các xã phối hợp tham gia PBGDPL bằng nhiều hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp với tính chất, đối tượng nghe và của từng loại văn bản pháp luật như: Tuyên truyền miệng, hỏi - đáp; thông qua vai trò là Báo cáo viên pháp luật cho các buổi tổ chức tuyên truyên; tập huấn nghiệp vụ; tư vấn trực tiếp, xét xử lưu động; thi tìm hiểu pháp luật; chiếu phim tuyên truyền pháp luật; thông qua các buổi chợ phiên, họp thôn; qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt các câu lạc bộ... Tuyên truyền tại các xã, thị trấn được 108 buổi với 7.957 lượt người nghe. Đến nay, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền tại các thôn bản, tổ khu phố được 228 buổi với 10.260 lượt người nghe. Thông qua các Hội nghị quân dân chính các xã, thị trấn, các buổi chợ phiên, các hoạt động ngoại khóa ở các trường học đã thu hút đông đảo học sinh, quần chúng tham gia.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Quang Tiếp, Trưởng phòng Tư pháp huyện, thông qua công tác tuyên truyền PBGDPL, nhận thức của nhân dân về pháp luật đã được nâng lên. Các hình thức PBGDPL đa dạng, nội dung phong phú, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, công tác tư pháp cũng còn một số hạn chế, tồn tại về trình độ chuyên môn của công chức tư pháp xã. Để khắc phục những hạn chế đó, phòng sẽ phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu, bố trí sắp xếp vị trí việc làm theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là công tác đăng ký quản lý hộ tịch. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Báo cáo viên, Tuyên truyên viên, Hòa giải viên...

Bài, ảnh: An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

29/09/2017
Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

BHG - Sáng 29.8, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 11 huyện, thành phố.

29/08/2017
Luật phòng cháy và chữa cháy: Chương I – Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

26/09/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

25/08/2017