Hà Giang
MULTIMEDIA
Công tác phát triển đảng viên mới ở xã biên giới Thanh Thủy
15:44, 02/11/2023

BHG - Những năm qua, Đảng bộ xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đoàn kết, thống nhất.