Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiếp tục chương trình làm việc

Thứ Bảy, 17/10/2020, 14:34 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 16 và sáng 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, bầu BTV Tỉnh ủy, bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

.