Mô hình "Dòng họ Sùng văn minh, không có tội phạm, tệ nạn xã hội" ở thôn Mỏ Phìn, xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì)

Thứ Ba, 17/07/2018, 12:54 (GMT+7)

BHG- Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự đoàn kết, thống nhất trong mọi tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo QP - AN, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH trên địa bàn. Trong đó, dòng họ Sùng với mô hình “Dòng họ văn minh, không có tội phạm, tệ nạn xã hội” ở thôn Mỏ Phìn, xã Chiến Phố được đánh giá là dòng họ đi đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý con em không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

 

.