Hội nghị bảo tồn loài Voọc mũi hếch và hoa Ngọc lan

Thứ Sáu, 21/09/2012, 11:06 (GMT+7)

HGĐT - Nhằm nâng cao năng lực cho các bên liên quan và người dân địa phương về quản lý rừng đầu nguồn và côn gtác bảo tồn loại Voọc mũi hếch và hoa Ngọc lan có nguy cơ tuyệt chủng...                                                               Lê Lâm
.