Vị Xuyên thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ Ba, 22/10/2019, 21:29 (GMT+7)

BHG - Thu nhập là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), để đạt tiêu chí này, huyện Vị Xuyên đã ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Người dân xã Đạo Đức (Vị Xuyên) nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ Thủy điện sông Lô 2.
Người dân xã Đạo Đức (Vị Xuyên) nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ Thủy điện sông Lô 2.

Là địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất; áp dụng KHKT vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng cây trồng; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện được 20 nhà lưới với diện tích trên 3 ha trồng các loại rau, quả cho thu nhập cao; thực hiện 45 ha diện tích lúa theo công nghệ mạ khay máy cấy; phát triển các giống lúa thuần chất lượng cao hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hoá như: J02, HT1, Hương biển; trồng khảo nghiệm 14 ha rừng kinh tế và 4,5 ha các loài cây dược liệu được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; đồng thời thụ tinh nhân tạo cho 499 con trâu, bò; phục tráng và phát triển những giống gia súc, gia cầm đặc sản có giá trị kinh tế cao như: Lợn đen, gà đen, vịt bầu; thử nghiệm nuôi các giống mới như: Lợn rừng lai, nhím, hươu, nai; có 24 hộ phát triển nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện bước đầu mang lại nhiều triển vọng; gần 80 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2.7.2014 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức sản xuất cho nông dân giai đoạn 2014 – 2020. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Nhiều mô hình, đề án, phương án liên kết sản xuất đang thực hiện hiệu quả như: Liên kết với Công ty Mía đường Sơn Dương - Tuyên Quang và Công ty Thủy Vĩnh Bảo phát triển trồng mía nguyên liệu với diện tích trên 200 ha tại các xã: Ngọc Linh, Ngọc Minh, Linh Hồ, Bạch Ngọc, Việt Lâm, Quảng Ngần, Trung Thành, Phong Quang, Phú Linh, Thuận Hòa, Minh Tân. Liên kết với Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên trồng các loài cây dược liệu có giá trị như: Lan kim tuyến, Hà thủ ô, Ba kích…; và trồng rừng chất lượng cao. Liên kết với Tập đoàn TH TrueMilk đang tiến hành khảo sát, lựa chọn vùng nguyên liệu trồng cỏ và ngô làm thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa với quy mô 1.500 ha; xây dựng tại xã Phong Quang trang trại chăn nuôi Bò sữa quy mô 5.000 con. Nhiều HTX được ra đời và hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên: HTX sản xuất rau an toàn Học Lập với doanh thu đạt trên 750 triệu đồng/năm; HTX Thanh niên Tiến Đạt đạt doanh thu 2 tỷ đồng/năm; HTX Hướng Dương doanh thu ước đạt trên 4 tỷ đồng/năm... Toàn huyện có trên 210 tổ hợp tác, nhóm sở thích với hàng nghìn thành viên, doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm; tổng số tiền các tổ chức, cá nhân vay vốn theo Nghị quyết 209, 86, 29 của HĐND đạt trên 95,9 tỷ đồng.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất; ngành Nông nghiệp Vị Xuyên đã có những chuyển biến cơ bản. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất, chăn nuôi tăng; nhiều chương trình, dự án, phương án gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tiếp tục được xây dựng và triển khai. Năm 2018, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt 23,84 triệu đồng/người/năm, tăng 9,24 triệu đồng so với giai đoạn 2010-2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,32% (2015) xuống còn 21,8%. Năm 2019, phấn đấu thu nhập bình quân của huyện đạt 25 triệu đồng/người/năm; thêm 2 xã về đích NTM là Phương Tiến và Tùng Bá, nâng tổng số xã toàn huyện đạt chuẩn NTM lên 8 xã.

Theo lãnh đạo huyện Vị Xuyên, tiêu chí thu nhập là “tiêu chí mềm“, khó thực hiện đối với một số địa phương khó khăn trong huyện. Trong giai đoạn tiếp theo, để hoàn thành Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM;  huyện xác định: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phải đi đôi với đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; tiếp tục hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho người dân và các tổ chức kinh tế tiếp cận các nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, nâng hệ số sử dụng đất lên 2,3 lần; áp dụng KHKT và cơ giới hoá sản xuất để tăng giá trị trên đơn vị diện tích; xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu đến năm 2020, có 54,5% số xã trong toàn huyện đạt tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.