Khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Thứ Tư, 24/03/2021, 16:06 (GMT+7)

BHG - HĐND huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021 hiện có 35 đại biểu, HĐND của 18 xã, thị trấn có 485 đại biểu. Theo Chủ tịch HĐND huyện Yên Minh Nguyễn Văn Khu: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐND 2 cấp của huyện đã phát huy vai trò đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân; trình độ đại biểu đã được nâng lên rõ rệt, nhất là ở cấp xã; việc tổ chức các kỳ họp được triển khai bài bản, đảm bảo các nội dung; hoạt động chất vấn trong các kỳ họp được nêu cao; việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được thực hiện đầy đủ; công tác giám sát duy trì thường xuyên.

Nhiều mô hình kinh tế mới được triển khai từ các nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện Yên Minh. Trong ảnh: Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới ở xã Hữu Vinh.
Nhiều mô hình kinh tế mới được triển khai từ các nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện Yên Minh. Trong ảnh: Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới ở xã Hữu Vinh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Yên Minh tổ chức được 14 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp chuyên đề; HĐND cấp xã tổ chức 188 kỳ họp. Các văn bản trình tại các kỳ họp đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, gửi trước cho các đại biểu HĐND huyện nghiên cứu. Việc điều hành các kỳ họp được thực hiện theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng. Qua các kỳ họp, HĐND huyện Yên Minh đã ban hành 101 nghị quyết về công tác nhân sự, nhiệm vụ phát triển KT – XH và các chuyên đề khác. Những nội dung, chương trình, kết quả các kỳ họp được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri nắm bắt. 

Khẳng định vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, trong các kỳ họp HĐND huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021, có 19 đại biểu thực hiện chất vấn Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn; Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện thực hiện 36 cuộc giám sát; HĐND cấp xã tổ chức 305 cuộc. Hoạt động giám sát của HĐND tập trung chủ yếu về các nội dung cử tri quan tâm như: Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt và công trình thủy lợi; việc thực hiện các hạng mục công trình xây dựng Nông thôn mới; các chế độ an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ cho học sinh; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến, kiến nghị sau kết luận các cuộc giám sát… Qua chất vấn và giám sát giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo ổn định xã hội trên địa bàn. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời thông tin tới cử tri những vấn đề quan trọng, dư luận xã hội quan tâm được các đại biểu HĐND 2 cấp ở Yên Minh đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ, có 973 lượt đại biểu HĐND huyện Yên Minh tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện tổ chức tiếp 123 lượt công dân tại trụ sở và nhận 9 đơn thư của công dân. Nhiều đại biểu HĐND huyện chủ động bố trí thời gian đến các thôn nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa đại biểu và nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được đại biểu chất vấn, kiến nghị tới các ngành chức năng để giải quyết ngay tại các kỳ họp hoặc trả lời bằng văn bản tới cử tri. Qua đó hạn chế bức xúc và tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một số đại biểu cấp xã còn hạn chế về trình độ học vấn và chuyên môn, thiếu kinh nghiệm, năng lực hoạt động thực tiễn yếu, đặc biệt là đại biểu ở nông thôn; đây là khó khăn lớn và cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Việc chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các kỳ họp cấp xã có lúc, có nơi chưa chu đáo, chất lượng văn bản chưa cao; hoạt động giám sát của các xã, thị trấn còn những khó khăn, hạn chế; vai trò giám sát của một số đại biểu chưa được phát huy, hiệu quả giám sát thấp…

HĐND huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định số lượng bầu 35 đại biểu, HĐND 18 xã, thị trấn bầu 404 đại biểu. Để hoạt động của HĐND 2 cấp trên địa bàn huyện phát huy hiệu quả, tin tưởng cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu có tâm, có tài, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân và phát huy vai trò hoạt động của cơ quan dân cử.

Bài, ảnh:  DUY TUẤN

.