Sương sớm ở Bản Phùng (Hoàng Su Phì).

Chủ Nhật, 06/09/2020, 14:33 (GMT+7)

 

Sương sớm ở Bản Phùng. ảnh: Chu Việt Bắc (Hoàng Su Phì)
Sương sớm ở Bản Phùng (Hoàng Su Phì). ảnh: Chu Việt Bắc 

 

.