Điểm trường thôn Nà Léng, xã Bản Phùng

Thứ Năm, 10/09/2020, 16:36 (GMT+7)

 

Điểm trường thôn Nà Léng xã Bản Phùng (Hoàng Su Phì). ảnh: Minh Ty (Vị Xuyên)
Điểm trường thôn Nà Léng, xã Bản Phùng (Hoàng Su Phì). Ảnh: Minh Ty

 

.