Rừng già trên đỉnh Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì)

Thứ Tư, 15/04/2020, 21:20 (GMT+7)

 

Rừng già trên đỉnh Chiều Lầu Thi (Hoàng Su Phì). Ảnh: Chu Việt Bắc
Rừng già trên đỉnh Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì). Ảnh: Chu Việt Bắc

 

.