Một số hình ảnh tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ nhất

Thứ Ba, 03/03/2015, 08:12 (GMT+7)

 

Trình diễn nghệ thuật xếp tường rào đá của người Mông.
Trình diễn nghệ thuật xếp tường rào đá của người Mông.

 

Dệt vải lanh.
Dệt vải lanh.

 

Nghề đan quẩy tấu.
Nghề đan quẩy tấu.

 

Trình diễn quy trình xay mèn mén.
Trình diễn quy trình xay mèn mén.

 Thực hiện: KIM TIẾN

.