Xuân về trên Cao nguyên đá

Thứ Ba, 10/02/2015, 14:59 (GMT+7)

 

“Sỏi đá cũng thành cơm”. Ảnh: TƯ LIỆU
“Sỏi đá cũng thành cơm”. Ảnh: TƯ LIỆU

 

 

“Sỏi đá cũng thành cơm”
 

 

.