Hà Giang

Phát huy vai trò của Công đoàn Cục Hải quan tỉnh trong cải cách hành chính

11:29, 18/09/2023

BHG - Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong các giải pháp để phát triển KT – XH của tỉnh. Những năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Hải quan tỉnh đã phát huy vai trò trong tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng công vụ gắn với chuyển đổi số mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Hiện nay CĐCS Cục Hải quan tỉnh có 127 đoàn viên, tham gia sinh hoạt tại 7 tổ Công đoàn trực thuộc, trong đó: Nữ 34 đồng chí; đảng viên 108 đồng chí. Về chuyên môn: Tiến sỹ 1 đồng chí, Thạc sỹ 16 đồng chí, Đại học và Cao đẳng 82 đồng chí, Trung cấp trở xuống 28 đồng chí. Đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện CCHC, hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh, vì vậy Ban Chấp hành CĐCS Cục Hải quan luôn làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và ngành Hải quan về CCHC, nâng cao chất lượng công vụ gắn với chuyển đổi số; thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp và tư thương.

 Cán bộ Cục Hải quan tỉnh xử lý thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan.
Cán bộ Cục Hải quan tỉnh xử lý thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan.

Nhiều kết quả trong thực hiện CCHC của Cục Hải quan tỉnh đã được ghi nhận như: Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác nghiệp vụ và quản lý nội bộ với các trang thiết bị hiện đại để thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng. Các thủ tục khai báo hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Triển khai Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEA. Thành lập tổ hỗ trợ xử lý vướng mắc thủ tục hải quan, giúp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo thuận lợi cho hàng hoá, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh nhanh chóng, kể cả ngày lễ, Tết. Thành lập và duy trì nhóm zalo “Đối tác Hải quan - Doanh nghiệp” để chuyển tải các văn bản mới và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại như: Máy soi hành lý, cân điện tử tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy....

Chuyển đổi số được xác định vừa là mục tiêu vừa là giải pháp quan trọng trong thực hiện cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan trong giai đoạn mới. Do đó, ngoài việc quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống CNTT, các giải pháp kỹ thuật của cơ quan, BCH Công đoàn Cục Hải quan tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đoàn viên công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp về chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước với mô hình hải quan số, hải quan thông minh...

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, CĐCS Cục Hải quan triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng người cán bộ “trung thành – tận tụy – gương mẫu – sáng tạo” trong đoàn viên công đoàn. Hầu hết đoàn viên công đoàn đều thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy chế công vụ của Hải quan Việt Nam trong thi hành công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia đẩy mạnh cải CCHC, nâng cao chất lượng công vụ, gắn với chuyển đổi số, Phó Chủ tịch CĐCS Cục Hải quan tỉnh Lương Thị Kim Duyên cho biết: Thời gian tới BCH CĐCS tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; vận động đoàn viên công đoàn gương mẫu thực hiện CCHC của cơ quan đơn vị; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu số tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ, nâng cao hiệu quả công tác. Đồng thời tiếp tục duy trì và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy các sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn...

Tin tưởng rằng từ những kết quả đã đạt được, cùng với việc xác định rõ phương hướng, giải pháp cụ thể, công tác CCHC, nâng cao chất lượng công vụ, gắn với chuyển đổi số của Công đoàn Cục Hải quan tỉnh sẽ góp phần thực hiện hiệu quả khâu đột phá Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Hà Giang là: “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn”, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bài, ảnh: Hà Phương (LĐLĐ tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI
BHG - Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công (DVC) của chính quyền các cấp. Bởi vậy, việc cải thiện và nâng cao chỉ số này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
24/08/2023
Bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình giấy xác nhận cư trú
BHG - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, triển khai có hiệu quả Luật Cư trú. Từ ngày 1.3.2023 tỉnh đã bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình các giấy tờ xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.
24/05/2023
“Chiến dịch 12 ngày đêm” cải cách thủ thục hành chính
BHG - Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia… tỉnh ta đã triển khai Chiến dịch “12 ngày đêm” về “Thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (VNPT - iGate) và kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia”.
22/08/2023
Công an huyện Hoàng Su Phì đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho công dân
BHG - Tính đến ngày 15.5, Công an huyện Hoàng Su Phì đã thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD) cho 50.444 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; đạt tỷ lệ 99,6%. Tổng số tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 thu nhận là 12.981 tài khoản, đạt 25,6%.
22/05/2023