Hà Giang

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị

09:41, 30/07/2020

BHG - Trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ta luôn nỗ lực, chủ động hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND vững mạnh. Có được kết quả đó bởi LLVT tỉnh luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh về chính trị, trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị trong tình hình mới là mục tiêu quan trọng hàng đầu, có tầm quan trọng đặc biệt, chính vì vậy, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Nổi bật là: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, hướng dẫn của trên. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp học tập nghị quyết, giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh gắn với phong trào Thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, có sức lan tỏa tích cực trong LLVT tỉnh và xã hội. Hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, sát thực tiễn.

Chiến sỹ mới (Bộ CHQS tỉnh) tìm hiểu về chủ quyền lãnh thổ.
Chiến sỹ mới (Bộ CHQS tỉnh) tìm hiểu về chủ quyền lãnh thổ.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới… Thượng  tá Nguyễn Minh Khôi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh xây dựng, triển khai nhiều mô hình mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; cụ thể hóa các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới thành kế hoạch, mục tiêu, tiêu chí phấn đấu, rèn luyện “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo. Qua đó, góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh ngày càng vững chắc.

Thực tiễn cho thấy, bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng luôn được Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động rà soát, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn móc nối, lôi kéo, phá hoại của các thế lực thù địch; phòng, chống lộ, lọt bí mật, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của LLVT tỉnh; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình thẩm tra, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị các đối tượng theo quy định; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị an toàn với xây dựng địa bàn an toàn.

Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng chú trọng làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tham gia hiệu quả phong trào thi đua “LLVT Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới”, Cuộc vận động “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; chủ động phối hợp tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần ổn định dân cư vùng biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 5 năm qua, LLVT tỉnh đã huy động trên 37.000 ngày công tham gia sửa chữa, làm mới trên 60 km đường giao thông liên thôn, 45 km kênh mương nội đồng; phối hợp xây dựng trên 1.200 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới… Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội từ năm 2015 đến nay đã giải quyết chế độ theo Quyết định 142, 62, 49 của Chính phủ cho gần 54.000 đối tượng với tổng số tiền trên 119 tỷ đồng; xây dựng 10 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội với số tiền gần 950 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 356 lượt cán bộ, QNCN, hạ sỹ quan và chiến sỹ với tổng số tiền 229 triệu đồng. Thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) theo Đề án 1237, đi vào hoạt động đạt kết quả tốt…

Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, các tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Các đơn vị tổ chức thành công chương trình “Xuân biên giới vui Tết quân dân” xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân với dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị; đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành và hoạt động có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, tìm kiếm cứu nạn.

Bài, ảnh: Khoa Sơn


Cùng chuyên mục

Thắm tình quân dân

BHG - Trong những ngày cả nước đang hướng về kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7) chúng tôi cùng Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh và ViettellPay Hà Giang đến huyện Quản Bạ tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh xã Thanh Vân và thị trấn Tam Sơn...

30/07/2020
"Dân vận khéo" ở Trung đoàn 877

BHG - Trung đoàn 877 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, đóng quân trên địa bàn phường Ngọc Hà, T.p Hà Giang. Song song với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; trong những năm qua, Trung đoàn đã làm tốt công tác dân vận (CTDV) và xây dựng hình ảnh đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, trách nhiệm với dân và được nhân dân tin tưởng, thương yêu, đùm bọc.

 

30/06/2020
Đảng bộ Quân sự tỉnh - dấu ấn một nhiệm kỳ

BHG - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đây là động lực quan trọng để Đảng bộ tiếp tục lãnh, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

30/06/2020
Đại tá Nguyễn Viết Giang được bổ nhiệm Giám đốc Công an Lai Châu

BHG - Ngày 27.6, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm tân giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, An Giang và Long An.

28/06/2020