Hiệu quả mô hình Tổ tự quản "Dòng họ Hoàng Văn"

Thứ Tư, 25/12/2019, 09:09 (GMT+7)

BHG - “Tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và cùng giúp nhau phát triển kinh tế” là những nét nổi bật của mô hình dòng họ tự quản về ANTT tại thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình. Đặc biệt, việc duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình đã góp phần không nhỏ vào ổn định ANTT, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sinh hoạt dòng họ Hoàng Văn.
Sinh hoạt dòng họ Hoàng Văn.

Với 36 hộ, 155 khẩu; những năm qua “Dòng họ Hoàng Văn” đã luôn phát huy và tạo ra được nhiều phòng trào thi đua trong lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn dòng họ; đồng thời chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương; trong phong trào thi đua học tập, công tác, giữ gìn tinh thần đoàn kết trong gia các gia đình và cụm dân cư. Hạn chế được những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến ANTT; cùng đó, xóa bỏ những tập tục lạc hậu trong hiếu, hỷ; phát huy giá trị truyền thống văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và hạn chế những tiêu cực trong dòng họ và cộng động khu dân cư.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã; từ khi kiện toàn tổ tự quản về ANTT, các vụ việc xảy ra đều được phối hợp giải quyết dứt điểm, không có vụ việc phức tạp kéo dài. Từ khi đi vào hoạt động, Tổ tự quản luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tổ chức, phân công tuần tra, kiểm soát địa bàn đảm bảo giữ vững ANTT ở địa phương;  tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương. Để Tổ tự quản hoạt động hiệu quả, các thành viên trong tổ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; đảm bảo giữ vững ANTT ở cơ sở. Qua công tác tuần tra, kiểm soát tổ đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn những nguy cơ có thể xảy ra liên quan đến ANTT như: Những thanh niên trong thôn thường tổ chức tụ tập đông người vào ban đêm, tổ tuần tra đã kịp thời nhắc nhở, cho giải tán tránh tình trạng xảy ra gây rối ANTT; Tổ tự phối hợp với Ban quản lý thôn, tổ hòa giải, hòa giải thành công 01 vụ liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Từ khi kiện toàn mô hình dòng họ đến nay, các vụ việc đã giảm rõ rệt, tình hình ANCT, TTAT xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định; Trưởng dòng họ luôn động viên các thành viên trong dòng họ yên tâm lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, không để tái nghèo; tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ: tham gia tố giác tội phạm, vận động các gia đình trong dòng họ, tích cực quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoan nạn, khó khăn. Hàng tháng, hàng quý Tổ tự quản sinh hoạt theo quy chế, có mời Công an xã, Ban quản lý thôn cùng dự; các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được lồng ghép với các buổi họp họ, tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những quy định của xã, thôn, xóm; những năm gần đây, dòng họ không có trường hợp sinh con thứ 3, không mắc tệ nạn xã hội…

Để hoàn đạt được những thành tích và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới; các thành viên trong dòng họ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các loại tội phạm; các hộ dân trong thôn tự nguyện tham gia công tác tuần tra, khi vụ có việc xảy ra nhanh chóng có mặt góp sức cùng lực lượng chức năng trấn áp tội phạm. Với những thành tích đạt được của mô hình “Dòng họ Hoàng Văn” tự quản về ANTT đã góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hoàng Hiền (Công an tỉnh)

.