Hà Giang

Đảng ủy Quân sự huyện Hoàng Su Phì: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

06:32, 27/06/2017

BHG- Ý thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 55-QĐ/TW gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Quân sự huyện đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả bước đầu quan trọng.

Đảng bộ Quân sự huyện Hoàng Su Phì triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) trên cơ sở những kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, mối quan hệ trong cấp ủy, chỉ huy, cấp trên với cấp dưới ngày càng gắn bó, dân chủ. Ý thức học tập, rèn luyện, thái độ trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được nhận thức và thực hiện đúng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các tổ chức đảng luôn đạt trong sạch, vững mạnh, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện không ngừng được nâng lên.

Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên về tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trên cơ sở những ưu điểm và hạn chế, Đảng ủy Quân sự huyện xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết với tinh thần kiên quyết, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao. Đồng thời, coi đây là một trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp trên, cán bộ chủ trì các cấp; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, chủ động xác định các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, phát hiện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Từ những thực tế của đơn vị, Đảng ủy xác định những nội dung trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), cụ thể:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu đã đề ra trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TW gắn với Chỉ thị thị số 05 của Bộ Chính trị. Đây là giải pháp cơ bản để tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng quyết tâm, tạo nền tảng vững chắc để việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng, hiệu quả thiết thực. Từ đó mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ được chủ trương đúng đắn của Đảng.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Xác định trọng tâm này vừa là để thực hiện nội dung cốt lõi của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), vừa là sự tiếp nối khâu đột phá “tự soi, tự sửa” mà Đảng ủy đã xác định. Vì vậy, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. 

Ba là, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, chủ động ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, bên cạnh việc giáo dục, tuyên truyền nhằm nêu cao tính chủ động, tự giác, cần phải có những quy định chặt chẽ, mang tính bắt buộc, để cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm túc và làm căn cứ để xử lý những trường hợp vi phạm. Trước hết, Đảng ủy  yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên viết cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, sát với chức trách, nhiệm vụ của mình; lấy đó làm thước đo để “tự soi, tự sửa” và là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, gắn với tích cực chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng. Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy xác định trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, chủ nghĩa cá nhân có nhiều điều kiện để phát triển, tác động mạnh vào đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những người bản lĩnh chính trị kém, không chịu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng sẽ bị sa ngã. Vì thế, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẽ trực tiếp đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Nguyễn Đình Liễu (Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đài PTTH tỉnh và BĐBP Hà Giang: Thực hiện Chương trình "Biên giới là quê hương" tại Hoàng Su Phì

BHG - Trong các ngày 25 đến 27.5, Đài PTTH tỉnh và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang đã tổ chức  thực hiện Chương trình "Biên giới là quê hương" tại huyện Hoàng Su Phì.

29/05/2017
Bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho cán bộ đối tượng 3 năm 2017

BHG - Sáng 29.5, tại Trường Quân sự tỉnh, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP - AN) cho cán bộ đối tượng 3 tỉnh Hà Giang năm 2017 đã được tổ chức. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo nhà trường và các học viên.

29/05/2017
Ban CHQS huyện Bắc Quang Xây dựng cơ quan Quân sự địa phương vững mạnh

BHG- Là cơ quan tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác Quân sự- Quốc phòng (QP – QS), những năm qua, Ban CHQS huyện Bắc Quang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân

27/06/2017
Bế mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Yên Minh

BHG- Ngày 26.5, tại huyện Yên Minh, Ban chỉ đạo Diễn tập Khu vực phòng thủ của tỉnh tổ chức Bế mạc cuộc Diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Yên Minh gắn với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Cụm Tác chiến Biên phòng Bạch Đích năm 2017. 

26/05/2017