Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Ba, 18/08/2020, 18:21 (GMT+7)

LTS: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Để mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng Nghị quyết Đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Báo Hà Giang điện tử đăng tải nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để được trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Các ý đóng góp xin gửi về các địa chỉ sau:

1. Văn phòng Tỉnh ủy:

- Email: vptuhgdh17@gmail.com

- Hoặc gửi thư tay theo địa chỉ: Số 547, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, T.p Hà Giang

2. Báo Hà Giang:

- Email: thukybhg@gmail.com

- Hoặc gửi thư tay theo địa chỉ: Tòa soạn Báo Hà Giang, số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, T.p Hà Giang.

3 - Đài PT – TH Hà Giang

- Email: thoisuhg@gmail.com

- Hoặc gửi thư tay theo địa chỉ: Văn phòng Đài PT-TH Hà Giang, số 126, đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, T.p Hà Giang.

Các ý kiến đóng góp có thể bằng email hoặc thư tay xin gửi về các địa chỉ trên trước ngày 7.9.2020ạn

Bạn đọc có thể xem toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị ở đường link dưới.

.