123
Sơ kết công tác phòng chống tác hại của thuốc lá 9 tháng đầu năm - Báo Hà Giang điện tử

Sơ kết công tác phòng chống tác hại của thuốc lá 9 tháng đầu năm

Thứ Sáu, 03/11/2017, 16:34 (GMT+7)

BHG - Ngày 3.11, BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 9 tháng đầu năm. Dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thành viên của BCĐ; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

9 tháng đầu năm, BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã ban hành 11 công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Một số sở, ngành đã tổ chức thực hiện theo ngành dọc như Sở Giáo dục – Đào tạo, Công an tỉnh. BCĐ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 349 về việc triển khai một số nội dung hoạt động trọng tâm về phòng, chống tác hại thuốc lá. BCĐ các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá… Công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của thuốc lá được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài PTTH tỉnh đã phát sóng được 6 tin hoạt động, 1 phóng sự, 1 chuyên mục sức khỏe và 5 thông điệp sport được phát sóng 240 lần trên Đài PTTH tỉnh và đài TTTH các huyện, thành phố. Báo Hà Giang đã đăng tải 11 tin, 8 bài. Trang thông tin điện tử ngành y tế đăng 11 tin, 10 bài, Bản tin Sức khỏe của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe cũng đăng tải nhiều tin, bài về hoạt động tuyên truyền hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. BCĐ cũng nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, kinh phí của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá in ấn được 30.000 tờ rơi, 1.000 áp phích cấp phát cho các cơ quan và 195 xã, phường, thị trấn. Thiết kế, lắp đặt 3 pa nô lớn tại thành phố Hà Giang; in 88 pa nô nhỏ và 5.000 biển mica “Cấm hút thuốc lá” cấp phát cho 578 đơn vị trong toàn tỉnh. Một số đơn vị dựa vào nguồn kinh phí tự chủ đã in ấn, treo 28 pa nô, 1.570 biển “Cấm hút thuốc lá”. Trong công tác truyền thông trực tiếp, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe đã phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, UBND các xã tổ chức được 8 buổi truyền thông tại các chợ phiên; 2 buổi truyền thông tại Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao thông – Vận tải; tổ chức 2 cuộc thi phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh trường PTDT Nội trú trường THPT chuyên, 1 cuộc thi cho 10 trường THCS của huyện Quản Bạ… BCĐ các huyện, thành phố đã tổ chức truyền thông tại chợ phiên được 78 lần cho khoảng 23.400 lượt người nghe; truyền thông trực tiếp tại các cơ quan, trường học 104 buổi cho 14.000 lượt người nghe. Bên cạnh đó, BCĐ tuyến tỉnh, tuyến huyện cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các cán bộ phụ trách chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá của các sở, ban, ngành, cơ quan, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế…

Có thể nói, 9 tháng đầu năm, Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá đã nhận được quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành; sự hỗ trợ tích cực của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá; thiết lập được mạng lưới cán bộ phụ trách từ tuyến tỉnh tới tuyến xã… 3 tháng cuối năm, BCĐ tiếp tục tăng cường việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá. Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá…

An Dương

.