123
Giám sát xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ sở - Báo Hà Giang điện tử

Giám sát xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ sở

Thứ Ba, 31/10/2017, 07:53 (GMT+7)

BHG-Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại (PCTHTL) tỉnh do BsCKI, Nguyễn Lê Hồng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh làm Trưởng đoàn; tổ chức giám sát về hoạt động PCTHTL tại 4 huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Bắc Mê.

Đoàn giám sát công tác PCTHTL tại Trường THCS Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì.
Đoàn giám sát công tác PCTHTL tại Trường THCS Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì.

Trên cơ sở các điều của Luật PCTHTL, Đoàn giám sát và Ban chỉ đạo PCTHTL các huyện giám sát tại một số đơn vị tuyến huyện và cơ quan cấp xã về hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc (KKT), như: Kế hoạch PCTHTL theo năm hoặc giai đoạn, đưa nội dung cấm hút thuốc lá vào nội quy của đơn vị; tổ chức cho cán bộ, CCVC, người lao động trong đơn vị ký cam kết xây dựng môi trường KKT, treo biển cấm hút thuốc theo quy định; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về PCTHTL...

Kết quả giám sát cho thấy, việc xây dựng môi trường KKT được các cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện. Có tới 90% đơn vị tuyến huyện và 80% đơn vị tuyến xã thực thi nghiêm việc xây dựng môi trường KKT; điều này là một tín hiệu đáng mừng trong công tác PCTHTL của tỉnh, góp phần thực thi nghiêm Luật PCTHTL.

Thu Hường (Trung tâm TTGDSK tỉnh)

.