123
Bộ Y tế đã lập 4 đội đáp ứng nhanh phòng, chống Ebola - Báo Hà Giang điện tử

Bộ Y tế đã lập 4 đội đáp ứng nhanh phòng, chống Ebola

Thứ Tư, 22/10/2014, 08:12 (GMT+7)

Ngày 21/10, Bộ tế đã có quyết định về việc thành lập 4 đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola.


Kể từ hôm nay, 4 đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola được thành lập tại các khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó đội đáp ứng nhanh phòng, chống Ebola tại khu vực miền Bắc do ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế thuộc Bộ Y tế làm đội trưởng; đội đáp ứng nhanh tại khu vực miền Nam do ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh làm đội trưởng; ông Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang làm đội trưởng đội đáp ứng nhanh khu vực miền Trung; ông Phạm Thọ Dược, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên làm đội trưởng đội đáp ứng nhanh khu vực Tây Nguyên.

Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh do virus Eobla trên địa bàn phụ trách; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Ebola xảy ra trên địa bàn.

Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola khu vực miền Bắc, ngoài trách nhiệm phụ trách địa bàn khu vực miền Bắc, còn có trách nhiệm đáp ứng, hỗ trợ các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc khi có yêu cầu hoặc tình hình dịch bệnh do virus Ebola diễn biến phức tạp.

Đội trrưởng các đội phối hợp chặt chẽ với trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ sở nơi có trường hợp mắc bệnh Ebola xảy ra để chị đạo, điều phối các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn một cách hiệu quả.

Kinh phí ăn ở, đi lại phuc vụ công tác và thường trực phòng, chống dịch bệnh được sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch, kinh phí của đơn vị cử cán bộ tham gia đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Hà Nội Mới
.