Huyện Quang Bình chú trọng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 27/12/2014, 07:54 (GMT+7)

HGĐT- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề dân tộc và chính Người cũng là một tấm gương sáng về đoàn kết, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Học tập và làm theo Bác những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp của huyện Quang Bình đã tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS, nhằm tạo sự chuyển biến quan trọng trong phát triển KH-XH vùng đồng bào DTTS.Hoạt động khám, chữa bệnh cho đồng bào DTTS huyện Quang Bình luôn được quan tâm.


Hiện, đồng bào DTTS huyện Quang Bình có 62.335 người, chiếm 90,4% dân số toàn huyện với 12 thành phần DTTS. 5 năm qua (2009 - 2014), huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên 10 chính sách lớn đối với vùng đồng bào DTTS, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 149 tỷ đồng cho các chương trình, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc. Điển hình như: Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, với tổng số vốn 31.056 triệu đồng; Chương trình bố trí di chuyển dân cư ổn định cuộc sống được 634 hộ với 99.442 triệu đồng; Chương trình 134/TTg đã hỗ trợ đất sản xuất cho 229 hộ với diện tích 30 ha, xây dựng 13 công trình nước sinh hoạt tập trung, 90 bể nước phân tán cho 90 hộ trong cộng đồng ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn với tổng mức đầu tư 10.007 triệu đồng; thực hiện chính sách tín dụng cho đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho 394 hộ với tổng số tiền là 2.249 triệu đồng; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn là 3.365,22 triệu đồng; chính sách về Y tế, đã cấp 58.549 lượt thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo và đồng bào DTTS ở các xã vùng khó khăn, khám, chữa bệnh theo thẻ BHYT trên 109.157 lượt.


Đồng chí Triệu Tài Phong, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình cho biết: Trong 5 năm qua, huyện đã tập trung thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, dần hình thành các vùng chuyên canh, phát triển một số nghề truyền thống, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho đồng bào các DTTS. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng từ 10 triệu đồng (năm 2009) lên 16,4 triệu đồng (năm 2013); lương thực bình quân đầu người tăng từ 470 kg năm 2009 lên 650 kg/người năm 2013. Đặc biệt, huyện còn quan tâm xây dựng nhiều làng DTTS làm kinh tế giỏi như: Đồng bào dân tộc Mông thôn Làng Ái, xã Nà Khương; làng dân tộc Dao thôn Thượng Bình, xã Yên Thành; làng dân tộc Tày xã Xuân Giang, Bằng Lang, Vĩ Thượng,... Ngoài ra, huyện còn chú trọng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người nghèo, người có công, người DTTS đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ổn định cuộc sống.


Với sự quan tâm và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; cơ cấu kinh tế nông nghiệp của đồng bào DTTS huyện Quang Bình chuyển biến theo hướng tích cực, đã có sự chuyển dịch cây trồng, vật nuôi theo hướng giảm dần các loại cây, con kém hiệu quả và đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng; tiếp tục duy trì và phát triển một số thương hiệu nông sản hàng hóa, hình thành những vùng sản xuất tập trung, chuyên canh có quy mô, sản lượng hàng hóa lớn, có thương hiệu trên thị trường. Kết cấu hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào DTTS về cơ bản đã có trường học, trạm y tế xã và các điểm trường thôn bản được xây dựng kiên cố; 14/15 xã thị trấn có đường nhựa đến trung tâm xã; 135/135 thôn đã có đường đi lại đến các thôn bản. Các thiết chế văn hóa, thể thao, văn nghệ được quan tâm và phát triển mạnh ở các thôn bản... Trong thời gian qua, hưởng ứng các cuộc vận động giúp đỡ người nghèo, bằng các nguồn lực của xã hội đã hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào DTTS xoá được 784 nhà tạm, xây mới 70 nhà đại đoàn kết; 05 nhà tình nghĩa; 25 nhà cho hộ chính sách là người DTTS; giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 6.000 người... Từ các chương trình, chính sách, dự án được triển khai, đời sống của đồng bào dân tộc tiếp tục được cải thiện rõ rệt: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, mỗi năm giảm trung bình 1-2%, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực.


Nhớ lời Bác dạy: “Nhờ sức đoàn kết trong đấu tranh của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các DTTS được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh, chị, em trong một nhà”, đồng bào các DTTS huyện Quang Bình không chỉ tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mà còn nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.


Văn Quân
.