Xã Trung Thành (Vị Xuyên): Đẩy nhanh tiến độ làm đường bê tông nông thôn

Thứ Sáu, 04/03/2011, 16:16 (GMT+7)

HGĐT- Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên đã vận động được sự đóng góp tích cực của nhân dân bằng nhiều hình thức để hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, tham gia bằng ngày công hoặc đóng góp bằng tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương.


Đồng chí Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết: Năm 2011, chương trình trọng tâm của Trung Thành là tập trung xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, là xã động lực về phát triển KT-XH, do vậy, Trung Thành cùng với 4 xã khác của Vị Xuyên đã được chọn để tham gia thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2010-2015. Đây là một chủ trương đúng, hợp với lòng dân cần phải quyết tâm thực hiện. Đến nay, xã đã thành lập BCĐ, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ và đề ra giải pháp thực hiện, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về quan điểm, yêu cầu của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho mọi người dân thông suốt về tư tưởng, trên cơ sở đó tích cực tham gia đóng góp vào chương trình để đạt được mục tiêu đề ra. Đối với chương trình bê tông hoá đường nông thôn, hiện nhân dân các thôn trong xã đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, phấn đấu 100% thôn bản đều có đường bê tông.


HỮU THỤY
.