Nỗ lực tạo việc làm cho người lao động

Thứ Ba, 11/05/2010, 06:34 (GMT+7)

HGĐT- Mấy năm gần đây, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động của tỉnh có sự chuyển biến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Thông qua các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, mỗi năm có hàng nghìn người được tạo việc làm mới, có thu nhập ổn định. Kết thúc năm 2009, toàn tỉnh có 14.646 người được giải quyết việc làm mới, 40 lao động đi xuất khẩu, làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 1.110 người làm việc tại các khu công nghiệp trong nước.


Kết quả trên rất ấn tượng, nó khẳng định sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Người lao động đã tham gia làm việc ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhiều lao động đã trực tiếp làm việc ở nhà máy, xí nghiệp, các bộ phận đòi hỏi có tay nghề... Trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, do thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các huyện nghèo, chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh nên đã tạo việc làm mới cho 8.788 người, đồng thời tăng thời gian sử dụng lao động khu vực nông thôn. Năm vừa qua, lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động của lạm phát và suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài. Rất nhiều dự án, nhà máy sản xuất công nghiệp triển khai chậm, hoạt động cầm chừng, nhu cầu tuyển dụng lao động không cao nhưng cũng đã tạo ra 3.178 việc làm mới; lĩnh vực thương mại - du lịch cũng giải quyết việc làm mới cho 2.680 người.


Bên cạnh đó, trên địa bàn 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư, phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả, cây dược liệu, rau sạch, hoa, sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống, khai thác khoáng sản, xây dựng các công trình thủy điện, công trình hạ tầng cơ sở, đã thu hút được 4.728 lao động tham gia vào các lĩnh vực này. Các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê tiếp tục mở rộng diện tích trồng mới chè, đậu tương, trồng cỏ chăn nuôi, rừng kinh tế, xây mới và sửa chữa các công trình hạ tầng cơ sở, khai thác các thế mạnh tự nhiên phục vụ du lịch cũng tạo việc làm mới cho 3.457 lao động. Đối với các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và thị xã Hà Giang, đây là vùng động lực phát triển KT-XH của tỉnh, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Việc quy hoạch các khu, cụm công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, xây dựng các công trình thủy điện, nâng cấp, mở mới các tuyến đường giao thông, phát triển kinh tế trang trại, trồng rừng, cây ăn quả, cây cao su, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, các làng nghề truyền thống đã giải quyết việc làm cho 6.371 lao động.


Nhằm tạo hành trang vững chắc cho người lao động trên con đường tìm kiếm, tạo việc làm, công tác đào tạo nghề được tỉnh ta đặc biệt chú trọng. Mỗi năm có hàng nghìn lao động được đào tạo nghề với nhiều hình thức khác nhau. Qua đó đã trang bị kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội để người lao động tham gia Chương trình xuất khẩu lao động, tìm việc làm ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tự tạo việc làm tại chỗ ở địa phương, ngay trong gia đình. Ngoài ra, các chương trình, dự án phát triển KT-XH được triển khai như 661, Phân cấp giảm nghèo...cũng đã đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật cho 7.842 lượt người; các cơ sở sản xuất, HTX, doanh nghiệp cũng tham gia bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho 600 lao động. Không chỉ chú trọng đào tạo, trang bị kiến thức, tay nghề cho người lao động, mỗi năm cũng có hàng trăm cán bộ phụ trách công tác lao động, việc làm từ tỉnh đến xã và người dự dụng lao động được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng xây dựng, quản lý, điều hành, triển khai chương trình việc làm. Các trung tâm dịch vụ việc làm đã tiến hành tư vấn học nghề, tư vấn việc làm cho 2.711 lao động, giới thiệu việc làm cho 531 người.


Những kết quả đạt được của chương trình giải quyết việc làm cho người lao động trong thời gian qua, có sự hỗ trợ rất lớn từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm theo Quyết định 71/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2009, tổng nguồn quy cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đạt 51 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã hỗ trợ cho 550 dự án nhỏ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 17,560 tỷ đồng, đã thu hút, tạo việc làm mới cho 1.639 lao động, tạo thêm việc làm ổn định cho 1 nghìn lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động khu vực nông thôn và thực hiện có hiệu quả mục tiêu XĐGN. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động cũng đã giải quyết được việc làm cho nhiều lao động... Việc triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp đối với người lao động, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Tỷ lệ lao động khu vực nông thôn nghiệp chiếm trên 77%; công nghiệp - xây dựng tăng lên gần 7,5% và lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên 15%.


Từ kết quả đó, năm 2010, tỉnh ta phấn đấu đào tạo nghề cho 13.150 lao động, trong đó dạy nghề cho 2.430 người nghèo theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30%, lao động qua đào tạo nghề đạt 24%; giải quyết việc làm mới cho 14.300 lao động, đưa 500 lao động trở lên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 1 nghìn người làm việc ở các khu công nghiệp trong nước. Giải quyết tốt các chính sách liên quan đến lao động, việc làm sẽ góp phầntạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống người dân, từng bước xóa nghèo bền vững.


Vĩnh Phúc
.