Hà Giang

Mèo Vạc nỗ lực thực hiện Nghị quyết 30a/CP

07:55, 14/01/2010

HGĐT- Trên cơ sở Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP của Chính phủ và Hướng dẫn của các Bộ, ngành T.Ư, tỉnh, huyện Mèo Vạc đã khẩn trương thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các chương trình XĐGN của huyện.


Xác định công cuộc giảm nghèo nhanh, bền vững đối với huyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, trước mắt huyện quyết tâm tập trung xoá nhà tạm (XNT) trên địa bàn các xã, thị trấn từ đó làm điểm đột phá để triển khai Nghị quyết 30a/CP. Trong năm 2009,Mèo Vạc đã thực hiện xoá 750 hộ nhà tạm, đến nay đã thực hiện hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng cho hộ nghèo đến ngày 15/11/2009, 516/750 hộ, đạt 68,8% kế hoạch và số nhà đang thi công là 234 hộ. UBND tỉnh đã cấp tổng số tiền 5.250 triệu đồng cho huyện và huyện đã cấp đến 18 xã, thị trấn theo đề án phê duyệt để thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo có nhu cầu vay làm nhà ở với số tiền 6.000 triệu đồng. Các nguồn vốn Quỹ xoá đói giảm nghèo của huyện, nguồn từ các tổ chức cá nhân đóng góp với số tiền: 3.990 triệu đồng, qua kiểm tra thực hiện việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo được các xã, thị trấn thực hiện theo đúng kế hoạch, các hộ nghèo đều biết được các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, vay tín dụng ưu đãi và hỗ trợ của các doanh nghiệp. Bên cạnh việc tập trung XNT cho hộ nghèo, huyện sẽ tiến hành quy hoạch đất đai, thực hiện hỗ trợ đối với các hộ đã được giao đất để tăng gia sản xuất, hỗ trợ phát triển chăn nuôi, học nghề với mục đích để hộ nghèo từng bước cải thiện cuộc sống và chủ động XĐGN một cách bền vững


Với khoản kinh phí 25 tỷ đồng huyện được tạm ứng theo Thông báo số 29/TB - BKH ngày 26/3/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với nguồn vốn của huyện là 23.800 triệu đồng, Mèo Vạc đã tập trung đầu tư vào nâng cấp rải nhựa các tuyến đường từ huyện đi các xã biên giới và các công trình điện cho các xã, công trình Trung tâm Dạy nghề huyện 1.000 triệu đồng, đồng thời đầu tư cho nhân dân chăm sóc bảo vệ rừng, vay mua giống gia súc, gia cầm (hỗ trợ chăn nuôi) làm chuồng trại… từ nguồn vốn tính dụng năm 2009 cho hộ nghèo vay là 5.347 hộ với 26.735 triệu đồng (định mức cho vay mỗi hộ là 5 triệu đồng/hộ, thời hạn 24 tháng, lãi suất là 0%). Về hỗ trợ 1 lần chuyển đổi giống gia súc, với nguồn vốn được phân bổ là 2.800 triệu đồng cho 560 hộ từ nguồn vốn cấp ứng kinh phí sự nghiệp, huyện đã giao cho phòng NN & PTNT rà soát xong và xây dựng phương án giải ngân do những khách quan, huyện sẽ thực hiện xong vào quý I năm 2010. Về hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại,nguồn vốn được phân bổ là 1.000 triệu đồng cho 1.000 hộ từ nguồn vốn cấp ứng kinh phí sự nghiệp, hiện nay đã giao cho phòng NN & PTNT tiến hành triển khai tổ chức thực hiện và sẽ thực hiện xong vào quý I năm 2010. Về kết quả hỗ trợ của các doanh nghiệp được phân công giúp đỡ huyện Mèo Vạc, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có văn bản hỗ trợ cho huyện 3 tỷ đồng để thực hiện XNT, đến nay huyện đã hoàn thành cơ bản việc XNT trên địa bàn. Hiện nay, huyện vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình dự án trên địa bàn huyện, tăng cường và ưu tiên đầu tư nhân lực cho 6 xã trên 50% đặc biệt khó khăn của huyện nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.


Có thể khẳng định trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ thường xuyên của các Bộ, ngành T.Ư và tỉnh, thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện đã đượccấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của huyện cùng với sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả, Mèo Vạc đã và đang từng bước cải thiện cuộc sống của đồng bào các dân tộc hướng tới xoá đói, giảm nghèo một cách bền vững.


Đức Tùng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Công an Hà Giang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
HGĐT- Để làm được những điều ấy, là quá trình nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ Công an Hà Giang, không ngại gian khó, không ngại hiểm nguy với tâm niệm “Nơi nào khó có thanh niên” tất cả đều“Vì nhân dân phục vụ”.
13/01/2010
Mái ấm từ những tấm lòng
HGĐT- Quyết định 167 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở đã được huyện Đồng Văn thực hiện một cách rốt ráo. Thực hiện chương trình này, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước còn thu hút được rất nhiều nguồn vốn khác từ các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
12/01/2010
Chung kết Hội thi học sinh, sinh viên thanh lịch năm học 2009-2010
HGĐT- Vừa qua, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên thanh lịch năm 2009-2010 dưới sự tài trợ của VNPT và Hội Doanh nghiệp tỉnh nhà.
11/01/2010
Mậu Duệ với mục tiêu xây dựng trung tâm thành thị tứ đổi mới
HGĐT- Nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội ở xã cũng như các địa phương trong khu vực phát triển, Đảng bộ, chính quyền xã Mậu Duệ (Yên Minh) đang tích cực triển khai kế hoạch xây dựng khu trung tâm xã trở thành thị tứ đổi mới theo chủ trương của BCH Đảng bộ huyện. Mặc dù mới triển khai nhưng khu vực trung tâm xã đang dần hình thành thị tứ đổi mới.
11/01/2010