Giải quyết việc làm cho thanh niên ở Yên Minh

Thứ Hai, 10/08/2009, 16:59 (GMT+7)

HGĐT- Huyện Yên Minh có dân số gần 74 ngàn người, gồm 18 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành, sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, đã từng bước tạo ra sự đổi mới trong phát triển KT – XH.


 

 Giờ học tại lớp cơ khí Trường Dạy nghề tỉnh.


Để từng bước thúc đẩy sự phát triển, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện coi trọng đó là việc giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên.


Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn còn ở mức 36%, thu nhập bình quân chỉ đạt 4,35 triệu đồng/người/năm… Thực tế khó khăn về KT - XH, trình độ dân trí hạn chế là những nguyên nhân cơ bản khiến việc giải quyết việc làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn. Thống kê cho thấy, dân số trong độ tuổi lao động của huyện là 36.044 người, chiếm trên 48% dân số, trong đó thanh niên trong độ tuổi từ 16 – 30 có 19.600 người, chiếm gần 27% dân số và chiếm trên 50% lực lượng lao động trong toàn huyện. Đây là một thuận lợi nhưng đồng thời cũng là thách thức khi phải làm sao giải quyết được việc làm cho lực lượng lao động đang ngày một gia tăng.


Với xu thế phát triển và hội nhập, thanh niên trong huyện ngày càng nhận thức rõ về tầm quan trọng của vấn đề việc làm, đồng thời từng bước có sự hòa nhập, chủ động tìm kiếm công ăn, việc làm và vươn lên làm giàu chính đáng. Mặc dù vậy, với nhiều khó khăn như điều kiện sống, trình độ nhận thức, khả năng thích ứng… đã khiến cho chất lượng nguồn nhân lực của huyện còn nhiều hạn chế. Giải quyết khó khăn đó, huyện Yên Minh đã tích cực tìm tòi các biện pháp nhằm từng bước phát huy nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu lao động, hỗ trợ tạo công ăn, việc làm cho người dân, trong đó có lực lượng thanh niên.

Huyện đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về dạy nghề, giải quyết việc làm, lồng ghép với các lớp tập huấn chương trình 135, dự án DPPR, tuyên truyền rộng rãi cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động việc làm từ cơ sở đến các thôn bản và đông đảo người dân. Tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác dạy nghề cho người lao động, nhất là lực lượng thanh niên nông thôn. Năm 2006, huyện đã thành lập được Trung tâm dạy nghề, qua đó đến nay đã tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho trên 2.459 người, góp phần giúp cho một lực lượng không nhỏ người dân có đủ điều kiện để tìm kiếm được việc làm. Qua khảo sát của huyện cho thấy, cơ bản thanh niên sau khi được đào tạo nghề đã chủ động tự tạo được việc làm hoặc tìm được công việc.


Đối với thanh niên đã qua đào tạo đại học, Cao đẳng, Trung cấp, về cơ bản đã được huyện tạo điều kiện, giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị có nhu cầu và thực hiện bố trí việc làm như: Tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể của huyện và cơ sở, tuyển dụng vào các ngành nghề như y tế, giáo dục, khuyến nông… Đối với thanh niên chưa qua đào tạo nghề, huyện đã tích cực vận động tham gia các lớp dạy nghề, đồng thời tìm kiếm và giới thiệu việc làm thông qua những hình thức như xuất khẩu lao động, giới thiệu cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh… Từ năm 2005 – 2008, toàn huyện cũng đã có 229 thanh niên được đi làm viêc có thời hạn ở nước ngoài. Lực lượng thanh niên được đào tạo nghề và thanh niên xuất khẩu lao động cũng chính là những nhân tố sẽ góp phần khơi nguồn cho việc đẩy mạnh giải quyết việc làm cho thanh niên thời gian tới.


Các địa phương cơ sở cũng đã tích cực tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên. Đã gắn giải quyết việc làm cho thanh niên thông qua các chương trình phát triển KT – XH. Qua đó, đã có 4.492 thanh niên được giải quyết việc làm tại chỗ trong các lĩnh vực như xây dựng, dịch vụ, lâm nghiệp, các chương trình, dự án được triển khai tại các địa phương… Bên cạnh đó, huyện đã tích cực huy động các nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên. Tổng số dự án giải quyết việc làm từ quỹ quốc gia trong 4 năm từ 2005 – 2008 được duyệt là 103 dự án vay vốn với tổng số tiền là 2.052 triệu đồng, hỗ trợ cho 205 lao động. Qua đó, từ 2005 – 2008 đã giải quyết việc làm cho 5.171 người, trong đó phần lớn là thanh niên.


Từ những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện, mặc dù đã đạt được một số kết quả trong giải quyết việc làm cho thanh niên, nhưng trong thời gian tới không chỉ riêng Yên Minh mà nhiều huyện khác trong tỉnh cũng gặp phải rất nhiều khó khăn như: Việc tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách về việc làm đến với người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trình độ dân trí thấp, cùng với sự phát triển của các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chưa mạnh, quy mô nhỏ, khả năng thu hút lao động hạn chế, khiến cho cơ hội tìm kiếm việc làm của thanh niên không nhiều…


Trên cơ sở đó, ông Đỗ Viết Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Trong thời gian tới, để tích cực giải quyết việc làm cho lực lượng thanh niên và người dân ở những khu vực khó khăn như huyện Yên Minh thì cần phải bổ sung nguồn vốn Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng nội dung, định mức hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho người lao động được vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm ngay tại địa phương; tăng số lượng, mức hỗ trợ cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số được cử tuyển vào các trường chuyên nghiệp, dạy nghề của Trung ương và địa phương. Các ngành, các cấp cũng cần phải tích cực tìm kiếm thị trường lao động ở trong và ngoài nước và kịp thời cung cấp thông tin đến với người lao động ở những vùng khó khăn…


Giao Thư
.