Ngày 17.1, Hà Giang ghi nhận 121 ca nhiễm Covid-19
Ngày 17.1, Hà Giang ghi nhận 121 ca nhiễm Covid-19
.
18:44 | 17/01/2022

BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 16.1 đến 15h chiều 17.1, tỉnh ta ghi nhận 121 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 3 ca (1 ca tại thôn Nà Phia, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê; 1 ca tại tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình; 1 ca tại tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang); ca nhiễm trong khu phong tỏa 44; ca nhiễm trong khu cách ly 74...

.
.
.
 • Ngày 15.1, Hà Giang ghi nhận 136 ca nhiễm Covid-19 Ngày 15.1, Hà Giang ghi nhận 136 ca nhiễm Covid-19
  22:38 | 15/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 14.1 đến 15h chiều 15.1, tỉnh ta ghi nhận 136 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 5 gồm: (huyện Xín Mần 2 ca, tại thôn Bản Phố, xã Chí Cà và thôn Lùng Vai xã Nàn Ma; huyện Quang Bình 2 ca, tại thôn Chàng Mới, xã Yên Hà và thôn Yên Thượng xã Vĩ Thượng; huyện Bắc Mê 1 ca, tại thôn Bản Khén, xã Lạc Nông); ca nhiễm trong khu phong tỏa 67; ca nhiễm trong khu cách ly 64...
  .
 • Ngày 14.1, Hà Giang ghi nhận 149 ca nhiễm Covid-19 Ngày 14.1, Hà Giang ghi nhận 149 ca nhiễm Covid-19
  18:33 | 14/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 13.1 đến 15h chiều 14.1, tỉnh ta ghi nhận 149 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 2 (huyện Quang Bình 1 ca, tại thôn Chì, xã Xuân Giang; huyện Bắc Mê 1 ca, tại tổ 3 thị trấn Yên Phú); ca nhiễm trong phong tỏa 50; ca nhiễm trong khu cách ly 97...
  .
 • Ngày 13.1, Hà Giang ghi nhận 162 ca nhiễm Covid-19 Ngày 13.1, Hà Giang ghi nhận 162 ca nhiễm Covid-19
  18:59 | 13/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 12.1 đến 15h chiều 13.1, tỉnh ta ghi nhận 162 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 5 ca (huyện Bắc Mê 2 ca, tại: thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc 1 ca, tổ 4 thị trấn Yên Phú 1 ca; huyện Xín Mần 2 ca tại: thôn Cốc Cọc thị trấn Cốc Pài 1, thôn Díu Thượng xã Bản Díu 1 ca; huyện Hoàng Su Phì 1 ca, tại thôn Bản Pắng xã Bản Máy); nhiễm trong khu phong tỏa 55 ca; nhiễm trong khu cách ly 102 ca.
  .
 • Ngày 11.1, Hà Giang ghi nhận 186 ca nhiễm Covid-19, 3 ca bệnh tử vong Ngày 11.1, Hà Giang ghi nhận 186 ca nhiễm Covid-19, 3 ca bệnh tử vong
  20:15 | 11/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 10.1 đến 15h chiều 11.1, tỉnh ta ghi nhận 186 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 5 ca (huyện Hoàng Su Phì 2 ca, tại thôn Na Hu xã Tụ Nhân 1, thôn Phìn Hồ xã Thông Nguyên 1; huyện Bắc Mê 2 ca, tại tổ 4 thị trấn Yên Phú; huyện Quang Bình 1 ca tại thôn Trang xã Xuân Giang); nhiễm trong khu phong tỏa 30 ca; nhiễm trong khu cách ly 151 ca...
  .
 • Ngày 10.1, toàn tỉnh ghi nhận 189 ca nhiễm Covid-19 Ngày 10.1, toàn tỉnh ghi nhận 189 ca nhiễm Covid-19
  18:26 | 10/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 9.1 đến 15h chiều 10.1, tỉnh ta ghi nhận 189 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 2 ca (thành phố Hà Giang 1 ca tại tổ 3 phường Nguyễn Trãi; huyện Xín Mần 1 ca tại thôn Cốc Pài thị trấn Cốc Pài); nhiễm trong khu phong tỏa 56; nhiễm trong khu cách ly 131...
  .
 • Ngày 9.1, toàn tỉnh ghi nhận 217 ca nhiễm Covid-19 Ngày 9.1, toàn tỉnh ghi nhận 217 ca nhiễm Covid-19
  19:55 | 09/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 8.1 đến 15h chiều 9.1, tỉnh ta ghi nhận 217 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 4 ca (huyện Bắc Quang 1 ca tại thôn Thượng xã Đồng Tâm; huyện Bắc Mê 1 ca tại tổ 3 thị trấn Yên Phú; huyện Quản Bạ 1 ca tại thôn Sang Phàng xã Đông Hà; huyện Xín Mần 1 ca tại thôn Đông Lợi xã Nàn Xỉn); nhiễm ở khu phong tỏa 74; nhiễm trong khu cách ly 139.
  .
 • Ngày 7.1, toàn tỉnh ghi nhận 263 ca nhiễm Covid-19 Ngày 7.1, toàn tỉnh ghi nhận 263 ca nhiễm Covid-19
  23:34 | 07/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 6.1 đến 15h chiều 7.1, tỉnh ta ghi nhận 263 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 5 ca (huyện Bắc Quang 1 ca tại thôn Minh Tường xã Kim Ngọc; huyện Bắc Mê 2 ca tại thôn Nà Cau xã Minh Ngọc; huyện Quản Bạ 1 ca tại thôn Lùng Thàng xã Quyết Tiến; huyện Hoàng Su Phì 1 ca tại thôn Na Lé xã Bản Phùng); ca nhiễm trong khu phong tỏa 85; ca nhiễm trong khu cách ly 173....
  .
 • Ngày 4.1, toàn tỉnh ghi nhận 179 ca nhiễm Covid-19 Ngày 4.1, toàn tỉnh ghi nhận 179 ca nhiễm Covid-19
  18:45 | 04/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 3.1 đến 15h chiều 4.1, tỉnh ta ghi nhận 179 ca bệnh, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 5 ca (1 ca ở tổ 17 phường Trần Phú thành phố Hà Giang, 1 ca ở thôn Ngọc Trì xã Minh Sơn huyện Bắc Mê, 1 ca ở thôn Vinh Quang xã Tân Quang huyện Bắc Quang, 1 ca ở thôn Bình An xã Bản Luốc huyện Hoàng Su Phì, 1 ca ở thôn Na Sai, xã Thèn Phàng huyện Xín Mần); ca nhiễm trong khu phong tỏa 72; ca nhiễm trong khu cách ly 102...
  .
 • Ngày 3.1, toàn tỉnh ghi nhận 236 ca nhiễm Covid-19 Ngày 3.1, toàn tỉnh ghi nhận 236 ca nhiễm Covid-19
  18:21 | 03/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 2.1 đến 15h chiều 3.1, tỉnh ta ghi nhận 236 ca bệnh, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 6 ca (thành phố Hà Giang 1 ca tại thôn Tà Vải xã Ngọc Đường; huyện Bắc Quang 1 ca tại thôn Phố Mới xã Đồng Yên; huyện Hoàng Su Phì 4 ca tại tổ 6 thị trấn Vinh Quang 1, thôn Cán Chỉ Dền xã Tụ Nhân 1, thôn Mỏ Phìn và thôn Võ Thấu Chải xã Chiến Phố 2); ca nhiễm trong khu phong tỏa 99; ca nhiễm trong khu cách ly 131...
  .
 • Ngày 2.1, toàn tỉnh ghi nhận 148 ca nhiễm Covid-19 Ngày 2.1, toàn tỉnh ghi nhận 148 ca nhiễm Covid-19
  18:56 | 02/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 1.1 đến 15h chiều 2.1, tỉnh ta ghi nhận 148 ca bệnh, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 4 ca (2 ca ở tổ 1 và tổ 16 phường Trần Phú thành phố Hà Giang; 2 ca ở tổ 12 và thôn thanh sơn thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang); nhiễm trong khu phong tỏa 69 ca; trong khu cách ly 75 ca...
  .
 • Ngày 1.1, toàn tỉnh ghi nhận 143 ca nhiễm Covid-19 Ngày 1.1, toàn tỉnh ghi nhận 143 ca nhiễm Covid-19
  17:13 | 01/01/2022
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 31.12.2021 đến 15h chiều 1.1.2022, tỉnh ta ghi nhận 143 ca bệnh, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 3 ca (1 ca tại thôn Châng xã Phương Thiện thành phố Hà Giang, 1 ca tại tổ 12 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang, 1 ca tại Khu chợ xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì); ca nhiễm trong khu phong tỏa 56; ca nhiễm trong khu cách ly 84.
  .
 • Ngày 30.12, toàn tỉnh ghi nhận 160 ca nhiễm Covid-19 Ngày 30.12, toàn tỉnh ghi nhận 160 ca nhiễm Covid-19
  20:24 | 30/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 30.12, tỉnh ta ghi nhận 160 ca bệnh, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 6 ca (thành phố Hà Giang 2 ca, tại tổ 18 phường Nguyễn Trãi 1 ca, thôn Sơn Hà xã Ngọc Đường 1 ca; huyện Bắc Quang 3 ca, tại tổ 5 thị trấn Việt Quang 2 ca, thôn Tân Thắng xã Tân Thành 1 ca; huyện Xín Mần 1 ca tại tổ 4 thị trấn cốc Pài); ca nhiễm trong khu phong tỏa 55; ca nhiễm trong khu cách ly 99...
  .
 • Ngày 29.12, toàn tỉnh ghi nhận 174 ca nhiễm Covid-19 Ngày 29.12, toàn tỉnh ghi nhận 174 ca nhiễm Covid-19
  21:42 | 29/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 29.12, tỉnh ta ghi nhận 174 ca bệnh, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 3 ca (2 ca tại tổ 4 và tổ 5 phường Ngọc Hà thành phố Hà Giang; 1 ca tại thôn Minh Khai xã Kim Ngọc huyện Bắc Quang); ca nhiễm trong khu phong tỏa 66; ca nhiễm trong khu cách ly 105. Các ca nhiễm theo huyện/thành phố: Yên Minh 31, Đồng Văn 30, Mèo Vạc 32, TP. Hà Giang 19, Vị Xuyên 22, Bắc Quang 4, Quản Bạ 11, Bắc Mê 1, Quang Bình 2, Xín Mần 22.
  .
 • Ngày 28.12, toàn tỉnh ghi nhận 140 ca nhiễm Covid-19 Ngày 28.12, toàn tỉnh ghi nhận 140 ca nhiễm Covid-19
  18:04 | 28/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 28.12, tỉnh ta ghi nhận 140 ca bệnh, trong đó: Nhiễm ngoài cộng đồng 1 ca tại tổ 14 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang; ca nhiễm trong khu phong tỏa 47; ca nhiễm trong khu cách ly 92. Các ca nhiễm theo huyện/thành phố: Yên Minh 32, Đồng Văn 25, Mèo Vạc 31, TP. Hà Giang 25, Vị Xuyên 3, Bắc Quang 9, Quản Bạ 15.
  .
 • Ngày 27.12, toàn tỉnh ghi nhận 122 ca nhiễm Covid-19 Ngày 27.12, toàn tỉnh ghi nhận 122 ca nhiễm Covid-19
  22:26 | 27/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 27.12, tỉnh ta ghi nhận 122 ca bệnh, trong đó: Nhiễm ngoài cộng đồng là 4 ca (gồm 2 ca tại tổ 3 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang; 1 ca tại thôn Nà Xá xã Yên Định huyện Bắc Mê; 1 ca tại tổ 6 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang); ca nhiễm trong khu phong tỏa 52; ca nhiễm trong khu cách ly 66...
  .
 • Ngày 20.12, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca nhiễm Covid-19 Ngày 20.12, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca nhiễm Covid-19
  20:16 | 20/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 20.12, tỉnh ta ghi nhận 85 ca bệnh trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng là 1 ca, tại xã Phương Độ thành phố Hà Giang; ca nhiễm trong khu phong tỏa 42; ca nhiễm trong khu cách ly 42. Các ca nhiễm phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 25, Đồng Văn 7, Mèo Vạc 8, TP. Hà Giang 15, Quản Bạ 26, Quang Bình 4.
  .
 • Ngày 19.12, toàn tỉnh ghi nhận 67 ca nhiễm Covid-19 Ngày 19.12, toàn tỉnh ghi nhận 67 ca nhiễm Covid-19
  19:46 | 19/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 19.12, tỉnh ta ghi nhận 67 ca bệnh trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 2 ca (gồm 1 ca tại thôn Vĩnh Ban, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang; 1 ca tại thôn Nà Xá, xã Yên Định, huyện Bắc Mê); ca nhiễm trong khu phong tỏa 42; ca nhiễm trong khu cách ly 23. Các ca nhiễm theo huyện/thành phố: Yên Minh 23, Đồng Văn 6, Mèo Vạc 9, TP. Hà Giang 20, Quản Bạ 1, Bắc Mê 1, Vị Xuyên 1, Bắc Quang 6.
  .
 • Ngày 18.12, toàn tỉnh ghi nhận 59 ca nhiễm Covid-19 Ngày 18.12, toàn tỉnh ghi nhận 59 ca nhiễm Covid-19
  20:11 | 18/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 18.12, tỉnh ta ghi nhận 59 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 3 ca (1 ca tại tổ 5 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang; 2 ca tại thôn Sang Phàng xã Đông Hà huyện Quản Bạ); nhiễm trong khu phong tỏa 33; nhiễm trong khu cách ly 23. Các nhiễm tại huyện/thành phố: Yên Minh 19, Đồng Văn 4, Mèo Vạc 12, TP. Hà Giang 17, Quản Bạ 6, Bắc Mê 1.
  .
 • Ngày 17.12, toàn tỉnh ghi nhận 45 ca nhiễm Covid-19 Ngày 17.12, toàn tỉnh ghi nhận 45 ca nhiễm Covid-19
  21:30 | 17/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 17.12, tỉnh ta ghi nhận 45 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Ca nhiễm trong khu phong tỏa 20; ca nhiễm trong khu cách ly 25. Các ca nhiễm ở các huyện/thành phố: Yên Minh 13, Đồng Văn 5, Mèo Vạc 18, TP. Hà Giang 5, Vị Xuyên 4.
  .
 • Ngày 14.12, toàn tỉnh ghi nhận 55 ca nhiễm Covid-19 Ngày 14.12, toàn tỉnh ghi nhận 55 ca nhiễm Covid-19
  19:08 | 14/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 14.12, tỉnh ta ghi nhận 55 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Ca nhiễm trong khu phong tỏa 13; ca nhiễm trong khu cách ly 42. Các ca nhiễm phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 2, Đồng Văn 15, Mèo Vạc 23, TP. Hà Giang 10, Vị Xuyên 4, Bắc Quang 1.
  .
 • Ngày 13.12, toàn tỉnh ghi nhận 81 ca nhiễm Covid-19 Ngày 13.12, toàn tỉnh ghi nhận 81 ca nhiễm Covid-19
  20:46 | 13/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 13.12, tỉnh ta ghi nhận 81 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng là 1 ca tại tổ 2 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang; ca nhiễm trong khu phong tỏa 21; ca nhiễm trong khu cách ly 59. Các ca nhiễm phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 4, Đồng Văn 26, Mèo Vạc 28, TP. Hà Giang 8, Vị Xuyên 2, Quản Bạ 1, Bắc Quang 1, Quang Bình 11.
  .
 • Ngày 10.12, toàn tỉnh ghi nhận 94 ca nhiễm Covid-19 Ngày 10.12, toàn tỉnh ghi nhận 94 ca nhiễm Covid-19
  19:00 | 10/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 10.12, tỉnh ta ghi nhận 94 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 3, (thôn Giang Nam xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên 1 ca; tổ 2 và 3 thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình 2 ca); ca nhiễm trong khu phong tỏa 28; ca nhiễm trong khu cách ly 63...
  .
 • Ngày 8.12, toàn tỉnh ghi nhận 109 ca nhiễm Covid-19 Ngày 8.12, toàn tỉnh ghi nhận 109 ca nhiễm Covid-19
  21:38 | 08/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 8.12, tỉnh ta ghi nhận 109 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng 2 ca, tại xã Đạo Đức và xã Trung Thành huyện Vị Xuyên; ca nhiễm trong khu phong tỏa 28; ca nhiễm trong khu cách ly 79. Các ca nhiễm phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 14, Đồng Văn 35, Mèo Vạc 20, TP. Hà Giang 15, Quản Bạ 14, Vị Xuyên 10, Quang Bình 1.
  .
 • Ngày 6.12, toàn tỉnh ghi nhận 100 ca nhiễm Covid-19 Ngày 6.12, toàn tỉnh ghi nhận 100 ca nhiễm Covid-19
  19:40 | 06/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 6.12, tỉnh ta ghi nhận 100 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Nhiễm trong khu phong tỏa 34; trong khu cách ly 66. Phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 27, Đồng Văn 10, Mèo Vạc 40, TP. Hà Giang 3, Quản Bạ 8, Vị Xuyên 6, Quang Bình 6.
  .
 • Ngày 4.12, toàn tỉnh ghi nhận 140 ca nhiễm Covid-19 Ngày 4.12, toàn tỉnh ghi nhận 140 ca nhiễm Covid-19
  20:27 | 04/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 4.12, tỉnh ta ghi nhận 140 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Nhiễm ngoài cộng đồng 2 ca tại thành phố Hà Giang (tổ 14 phường Nguyễn Trãi 1 ca, tổ 9 phường Minh Khai 1); nhiễm trong khu phong tỏa 35 ca; nhiễm trong khu cách ly 103 ca...
  .
 • Ngày 2.12, toàn tỉnh ghi nhận 120 ca nhiễm Covid-19 Ngày 2.12, toàn tỉnh ghi nhận 120 ca nhiễm Covid-19
  18:31 | 02/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 2.12, tỉnh ta ghi nhận thêm 120 ca nhiễm Covid-19, Trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng là 1ca tại tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ; ca nhiễm trong khu phong tỏa 51; ca nhiễm trong khu cách ly 68. Các ca nhiễm phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 18, Đồng Văn 39, TP. Hà Giang 20, Vị Xuyên 2, Quản Bạ 5, Quang Bình 7, Mèo Vạc 29.
  .
 • Ngày 1.12, toàn tỉnh ghi nhận 68 ca nhiễm Covid-19 Ngày 1.12, toàn tỉnh ghi nhận 68 ca nhiễm Covid-19
  19:01 | 01/12/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 1.12, tỉnh ta ghi nhận thêm 68 ca nhiễm Covid-19, Trong đó: Ghi nhận ngoài cộng đồng 2 ca (tại tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 1 ca; thôn Lúp, xã Phương Độ thành phố Hà Giang 1 ca); khu phong tỏa 47; khu cách ly 19. Phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 9, Đồng Văn 30, TP. Hà Giang 14, Vị Xuyên 2, Quản Bạ 2, Quang Bình 11.
  .
 • Ngày 30.11, toàn tỉnh ghi nhận 65 ca nhiễm Covid-19 Ngày 30.11, toàn tỉnh ghi nhận 65 ca nhiễm Covid-19
  18:15 | 30/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 30.11, tỉnh ta ghi nhận thêm 65 ca nhiễm Covid-19, Trong đó: Ghi nhận ngoài cộng đồng 9 ca đều tại huyện Quản Bạ (tại tổ 4 thị trấn Tam Sơn 1 ca, thôn Lao Chải xã Tùng Vài 8 ca); số ca trong khu phong tỏa 36; số ca trong khu cách ly 20.
  .
 • Ngày 27.11, toàn tỉnh ghi nhận 165 ca nhiễm Covid-19 Ngày 27.11, toàn tỉnh ghi nhận 165 ca nhiễm Covid-19
  21:43 | 27/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 27.11, tỉnh ta ghi nhận thêm 165 ca nhiễm Covid-19, Trong đó: Nhiễm trong khu phong tỏa 85 ca; trong khu cách ly 80 ca. Các ca bệnh nhiễm mới trong ngày phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 67, Đồng Văn 77, Mèo Vạc 2, TP. Hà Giang 4, Vị Xuyên 4, Quản Bạ 11.
  .
 • Ngày 26.11, toàn tỉnh ghi nhận 143 ca nhiễm Covid-19 Ngày 26.11, toàn tỉnh ghi nhận 143 ca nhiễm Covid-19
  19:33 | 26/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 26.11, tỉnh ta ghi nhận thêm 143 ca nhiễm Covid-19, Trong đó: Nhiễm ngoài cộng đồng 3 ca (thành phố Hà Giang 1 ca, tại tổ 6 phường Quang Trung; huyện Yên Minh 2 ca, tại thôn Nà Hán thị trấn Yên Minh); trong khu phong tỏa 125 ca; trong khu cách ly 15 ca. Các ca bệnh nhiễm mới trong ngạy phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 90, Đồng Văn 11, Mèo Vạc 7, TP. Hà Giang 10, Vị Xuyên 23, Bắc Quang 1, Xín Mần 1.
  .
 • Ngày 25.11, toàn tỉnh ghi nhận 135 ca nhiễm Covid-19 Ngày 25.11, toàn tỉnh ghi nhận 135 ca nhiễm Covid-19
  19:59 | 25/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24h qua, tỉnh ta ghi nhận thêm 135 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 2 ca nhiễm ngoài cộng đồng (thành phố 1 ca, vị xuyên 1 ca); 64 ca nhiễm trong khu phong tỏa; 69 ca nhiễm trong khu cách ly. Các ca nhiễm theo huyện/thành phố như sau: Đồng Văn 74, Mèo Vạc 41, TP. Hà Giang 9, Vị Xuyên 10, Bắc Quang 1.
  .
 • Ngày 24.11, ghi nhận 144 ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly, phong tỏa Ngày 24.11, ghi nhận 144 ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly, phong tỏa
  20:42 | 24/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24h qua, tỉnh ta ghi nhận thêm 144 ca nhiễm Covid-19, trong đó 31 ca trong khu phong tỏa; 113 ca trong khu vực cách ly. Các ca nhiễm theo huyện/thành phố như sau: Đồng Văn 10 ca, Mèo Vạc 32 ca, Yên Minh 32 ca, Quản Bạ 55 ca, TP. Hà Giang 2 ca, Vị Xuyên 10 ca, Bắc Quang 2 ca, Bắc Mê 1 ca.
  .
 • Ngày 23.11, Hà Giang không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng Ngày 23.11, Hà Giang không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng
  22:20 | 23/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24h qua, tỉnh ta ghi nhận thêm 79 ca nhiễm Covid-19, trong đó 50 ca trong khu phong tỏa; 29 ca trong khu vực cách ly. Đặc biệt, đây là ngày đầu tiên tỉnh ta không ghi nhận ca nhiễm ngoài cộng đồng kể từ ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở phường Ngọc Hà, tp Hà Giang vào ngày 25.10.
  .
 • Ngày 22.11 ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng Ngày 22.11 ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng
  20:39 | 22/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24h qua, tỉnh ta ghi nhận thêm 161 ca nhiễm Covid-19, trong đó 25 ca nhiễm ngoài cộng đồng; 51 ca trong khu phong tỏa; 85 ca trong khu vực cách ly.
  .
 • Ngày 21.11 ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng Ngày 21.11 ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng
  19:49 | 21/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24h qua, tỉnh ta ghi nhận thêm 121 ca nhiễm Covid-19, trong đó 27 ca nhiễm ngoài cộng đồng; 78 ca trong khu phong tỏa; 16 ca trong khu vực cách ly.
  .
 • Ngày 3.11 ghi nhận 109 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng Ngày 3.11 ghi nhận 109 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng
  19:04 | 03/11/2021
  BHG - Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00' ngày 2.11đến 18h00' ngày 3.11, tỉnh ta ghi nhận thêm 178 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 109 ca trong cộng đồng, 69 ca trong khu cách ly.
  .
 • Ngày 29.10 ghi nhận 63 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng Ngày 29.10 ghi nhận 63 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng
  19:07 | 29/10/2021
  BHG - Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00' ngày 28.10 đến 18h00' ngày 29.10, tỉnh ta ghi nhận thêm 63 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ tối ngày 25.10 đến nay là 143 ca.
  .
 • Ngày 28.10, ghi nhận 61 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng Ngày 28.10, ghi nhận 61 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng
  20:30 | 28/10/2021
  BHG - Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 12h00' ngày 27.10 đến 18h00' ngày 28.10, tỉnh ta ghi nhận thêm 61 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ tối ngày 25.10 đến nay là 80 ca.
  .
 • Camnangdepkhoe.com: Trẻ mất tập trung có biểu hiện gì và cách khắc phục hiệu quả Camnangdepkhoe.com: Trẻ mất tập trung có biểu hiện gì và cách khắc phục hiệu quả
  16:55 | 09/11/2021
  Mất tập trung là gì? Biểu hiện của trẻ mất tập trung dễ dàng nhận biết qua đặc điểm nào? Cảnh báo biến chứng nguy hiểm nếu trẻ mất tập trung trong thời gian dài. Gợi ý cách dạy trẻ bị mất tập trung tại nhà cho phụ huynh siêu hiệu quả.
  .
 • Vị Xuyên hỗ trợ trên 20 tấn lương thực, thực phẩm cho quận Ba Đình, Hà Nội Vị Xuyên hỗ trợ trên 20 tấn lương thực, thực phẩm cho quận Ba Đình, Hà Nội
  18:30 | 14/08/2021
  BHG - Với tinh thần "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", huyện Vị Xuyên đã vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho người dân quận Ba Đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.
  .
 • Nữ Đại úy Công an trả lại tài sản cho người đánh rơi Nữ Đại úy Công an trả lại tài sản cho người đánh rơi
  14:25 | 05/04/2021
  BHG - Vừa qua, Đại úy Trần Thị Mai Duyên, cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã trao trả lại tài sản cho người bị đánh rơi.
  .
 • Góp thành công các sự kiện lớn của tỉnh Góp thành công các sự kiện lớn của tỉnh
  07:37 | 09/02/2021
  Xuân 2021 - Năm 2020 tỉnh ta có nhiều sự kiện trọng đại như đại hội Đảng các cấp, Lễ hội Hoa Tam giác mạch, Liên hoan ẩm thực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng… Các sự kiện diễn ra thành công, để lại ấn tượng cho người dân và khách du lịch. Thành công đó, có sự đóng góp của những người làm môi trường, âm thầm, lặng lẽ nhưng rất quan trọng.
  .
 • Agribank Hà Giang chung tay chăm lo Tết cho người nghèo Agribank Hà Giang chung tay chăm lo Tết cho người nghèo
  18:09 | 05/02/2021
  BHG - Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Agribank Hà Giang đã dành tặng 1.200 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam với tổng giá trị quà tặng là 600 triệu đồng tại 10 huyện và thành phố Hà Giang.
  .
 • Ghi nhận trong ngày Tết ông Công, ông Táo Ghi nhận trong ngày Tết ông Công, ông Táo
  14:33 | 04/02/2021
  BHG - Sáng 4.2 (23 tháng Chạp âm lịch), không khí tại các khu vực hai bên bờ sông Lô (Tp. Hà Giang) nhộn nhịp người dân đến thả cá theo phong tục truyền thống, tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, người dân đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để thả cá. Ghi nhận của phóng viên Báo Hà Giang điện tử về không khí thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp tại thành phố Hà Giang.
  .
 • Học sinh toàn tỉnh nghỉ học phòng dịch Covid-19 Học sinh toàn tỉnh nghỉ học phòng dịch Covid-19
  20:40 | 31/01/2021
  BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, ngày 31.1, UBND tỉnh đã có Công văn số 338/UBND-VHXH về việc cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh. Thời gian nghỉ học từ ngày 1.2 cho đến khi có thông báo tiếp theo.
  .
 • BIDV Hà Giang trao 1.030 suất quà Tết cho đồng bào nghèo BIDV Hà Giang trao 1.030 suất quà Tết cho đồng bào nghèo
  15:14 | 29/01/2021
  BHG - Sáng 29.1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hà Giang (BIDV Hà Giang) tổ chức tặng quà Tết cho đồng bào nghèo tỉnh Hà Giang. Tham dự Chương trình có đại diện Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo BIDV Hà Giang.
  .
 • Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch Hà Giang mở cửa phục vụ khách Tết Nguyên đán 2021 Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch Hà Giang mở cửa phục vụ khách Tết Nguyên đán 2021
  15:31 | 28/01/2021
  BHG - Để đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, căn cứ Công văn số 165/BVHTTDL-TCDL ngày 15.1.2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp thông tin các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Hà Giang mở cửa phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
  .
 • Anh Nguyễn Văn Hoan trả lại tiền cho người đánh rơi Anh Nguyễn Văn Hoan trả lại tiền cho người đánh rơi
  19:07 | 07/01/2021
  BHG - Vừa qua, anh Nguyễn Văn Hoan, trú tại thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) đã có nghĩa cử cao đẹp, đó là trả lại tiền nhặt được cho người đánh rơi.
  .
 • Hội nghị tổng kết Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh Hội nghị tổng kết Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh
  12:52 | 28/12/2020
  BHG - Sáng 28.12, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020. Tham dự có: Lãnh đạo Sở Y tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; một số sở, ngành của tỉnh; Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thành phố.
  .
 • Khánh thành công trình do Tổ chức LOAN Stiftung tài trợ tại Bắc Mê Khánh thành công trình do Tổ chức LOAN Stiftung tài trợ tại Bắc Mê
  14:16 | 25/12/2020
  BHG - Ngày 24.12, Sở Ngoại vụ và Tổ chức LOAN Stiftung (CHLB Đức) đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nhà bán trú, nhà bếp ăn và khu vệ sinh tại Trường Tiểu học Minh Sơn, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê.
  .
 • Hội LHPN tỉnh ra quân vệ sinh môi trường và tuyên truyền phòng dịch bệnh tại xã Lũng Cú Hội LHPN tỉnh ra quân vệ sinh môi trường và tuyên truyền phòng dịch bệnh tại xã Lũng Cú
  14:01 | 12/12/2020
  BHG - Ngày 10.12, tại thôn Sán Trồ, xã Lũng Cú (Đồng Văn), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện và UBND xã Lũng Cú tổ chức Lễ ra quân phát động dọn dẹp vệ sinh môi trường công cộng và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.
  .
 • Phường Trần Phú xã hội hóa lắp đặt 85 camera giám sát an ninh trật tự Phường Trần Phú xã hội hóa lắp đặt 85 camera giám sát an ninh trật tự
  18:20 | 08/12/2020
  BHG - Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua phường Trần Phú, TP Hà Giang đã tích cực vận động, triển khai mô hình "Camera giám sát an ninh trật tự" trên địa bàn phường bằng hình thức xã hội hóa. Qua việc tuyên truyền, vận động 17 tổ dân phố trên địa bàn, cùng với kinh phí đóng góp không lớn nên các tổ đồng tình, nhất trí cao với việc triển khai xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh.
  .
 • Hỏa hoạn khiến 1 ngôi nhà tại tổ 1, phường Quang Trung bị thiêu rụi hoàn toàn Hỏa hoạn khiến 1 ngôi nhà tại tổ 1, phường Quang Trung bị thiêu rụi hoàn toàn
  09:11 | 05/12/2020
  BHG - Vào khoảng 15h ngày 4.12, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy nghi ngút tại căn nhà số 52 của gia đình bà Bùi Thị Hường, tổ 1, phường Quang Trung (TP. Hà Giang). Thời điểm này, bà Hường đang chăm sóc vườn rau phía sau nhà, chồng và con đều đi vắng.
  .
 • Ra mắt Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang Ra mắt Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang
  08:22 | 01/12/2020
  BHG - Ngày 30.11, tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở (CĐCS) Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang. Tham dự có lãnh đạo CĐVC tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang.
  .
 • Hội thảo ra mắt sản phẩm Camera xã hội hóa Hội thảo ra mắt sản phẩm Camera xã hội hóa
  08:56 | 21/11/2020
  BHG - Ngày 20.11, tại khu du lịch sinh thái Trường Xuân (T.p Hà Giang), Trung tâm Giải pháp Tích hợp (BU ICT), thuộc Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức Hội thảo ra mắt sản phẩm Camera xã hội hoá. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, thành phố Hà Giang, Giám đốc Chi nhánh Viettel 15 tỉnh khu vực phía Bắc…
  .
 • Lễ công bố ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số Lễ công bố ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số
  21:15 | 16/11/2020
  BHG - Chiều 16.11, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Ứng dụng BHXH số trên nền tảng thiết bị di động với tên gọi BHXH số - VssID. Dự điểm cầu chính tại Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng bộ Tài chính, Chủ tịch hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;...
  .
 • Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Thắng Mố Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Thắng Mố
  14:18 | 16/11/2020
  BHG - Vừa qua, thôn Sủa Chải, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Minh.
  .
 • Công an tỉnh Hà Giang với các hoạt động "Nghĩa tình miền Trung" Công an tỉnh Hà Giang với các hoạt động
  14:41 | 11/11/2020
  BHG - Với chủ đề "Nghĩa tình miền Trung", vừa qua đoàn công tác Công an tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ và nhân dân bị thiệt hại do mưa, lũ tại địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.
  .
 • Trao tặng bồn chứa nước sinh hoạt tại xã Pải Lủng Trao tặng bồn chứa nước sinh hoạt tại xã Pải Lủng
  09:09 | 08/11/2020
  BHG - Tiếp tục thực hiện Dự án "Tặng bồn nước cho đồng bào Cao nguyên đá", sáng 7.11, Công ty Du lịch Hà Giang Trẻ phối hợp với HTX sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Lưu Kiếm (Hải Phòng) đã trao tặng 45 bồn chứa nước sinh hoạt inox loại 1.200 lít và 35 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Pải Lủng với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
  .
 • Ông Đoàn Ngọc Hải trao món quà ý nghĩa cho học sinh Mèo Vạc Ông Đoàn Ngọc Hải trao món quà ý nghĩa cho học sinh Mèo Vạc
  19:06 | 06/11/2020
  BHG - Sau khi tham dự Giải Marathon quốc tế "Chạy trên cung đường Hạnh phúc" tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2020, thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của trẻ em nghèo vùng cao biên giới, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trao món quà ý nghĩa cho học sinh nghèo huyện Mèo Vạc.
  .
 • Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi
  19:18 | 04/11/2020
  BHG - Ngày 4.11, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh, Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam, chi nhánh khu vực Tây Bắc bộ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHTG. Tham dự có Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
  .
 • Huyện Vị Xuyên trao tiền hỗ trợ gia đình bị cháy nhà tại xã Ngọc Linh Huyện Vị Xuyên trao tiền hỗ trợ gia đình bị cháy nhà tại xã Ngọc Linh
  16:21 | 28/10/2020
  BHG - Ngày 28.10, lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên đã tới thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Bà Văn Đàn, thôn Ngọc Thượng, xã Ngọc Linh không may bị cháy nhà.
  .
 • Trao tặng nhà tình nghĩa và điểm trường tại huyện Vị Xuyên Trao tặng nhà tình nghĩa và điểm trường tại huyện Vị Xuyên
  11:17 | 27/10/2020
  BHG - Ngày 26.10, tại 2 xã Thượng Sơn và Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, các đơn vị Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam, Công ty TNHH FM TraDing phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa và bàn giao điểm trường. Dự có đại diện các nhà tài trợ, lãnh đạo huyện Vị Xuyên, cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Thượng Sơn, Thuận Hòa, các thầy cô giáo, học sinh, gia đình được tặng nhà tình nghĩa.
  .
 • Các địa phương, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung Các địa phương, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung
  17:36 | 26/10/2020
  BHG - Trong ngày 26.10, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tình miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.
  .
 • 111 người chết, hơn 200.000 người sơ tán vì lũ lụt 111 người chết, hơn 200.000 người sơ tán vì lũ lụt
  16:07 | 21/10/2020
  BHG - Mưa lũ khiến số người chết tăng lên 111, 22 người mất tích; hơn 200.000 người ở ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang phải sơ tán. Sáng 21/10, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai, nói trong số các nạn nhân, 60 người chết do sạt lở đất, 60 người do lũ và tai nạn trên biển cùng một số nguyên nhân khác. Bốn tỉnh thiệt hại về người nặng nhất là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Bình. 22 người đang mất tích, bao gồm 15 công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế (ngày 12/10).
  .
 • Áo ấm Hà Giang: Lan tỏa yêu thương, chung tay ủng hộ 3.000 cuốn sách cho trẻ vùng cao Áo ấm Hà Giang: Lan tỏa yêu thương, chung tay ủng hộ 3.000 cuốn sách cho trẻ vùng cao
  14:40 | 21/10/2020
  BHG - Dự án Áo ấm Hà Giang năm thứ 5 sẽ được tổ chức tại huyện Mèo Vạc từ ngày 21/12 - 27/12.
  .
 • Cùng sẻ chia với miền Trung ruột thịt Cùng sẻ chia với miền Trung ruột thịt
  09:04 | 21/10/2020
  BHG - Những ngày qua, "khúc ruột" miền Trung liên tiếp phải hứng chịu những trận mưa lũ dồn dập. Lũ chồng lũ khiến đồng bào miền Trung thiệt hại nặng nề, bao gia đình rơi vào cảnh tang thương. Tính đến thời điểm ngày 20.10, đã có 105 người chết và 27 người mất tích; gần 178.000 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên Huế bị ngập. Dự báo, mưa lũ còn tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh trong những ngày tới. Trong tình hình đó, người dân trên khắp cả nước, trong đó có đồng bào nơi cực Bắc Hà Giang đã hướng về miền Trung ruột thịt.
  .
 • Cập nhật mưa lũ miền Trung: 128 người chết và mất tích vì mưa lũ, sạt lở đất Cập nhật mưa lũ miền Trung: 128 người chết và mất tích vì mưa lũ, sạt lở đất
  14:16 | 20/10/2020
  BHG - Tính đến 16 giờ ngày 19/10, đã có 102 người chết; 26 người mất tích do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung.
  .
 • Các cơ quan tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam Các cơ quan tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
  06:08 | 20/10/2020
  BHG - Chiều 19.10, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh và Công đoàn Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2020).
  .
 • Vững bước từ truyền thống Hà Tuyên Anh hùng năm xưa Vững bước từ truyền thống Hà Tuyên Anh hùng năm xưa
  10:57 | 14/10/2020
  BHG - Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, ngày 27.2.1975, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra Nghị quyết về việc hợp nhất 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành một tỉnh với tên gọi là Hà Tuyên. Cùng với đó, 2 Đảng bộ Hà Giang và Tuyên Quang cũng được sáp nhập thành Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên. Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên khi đó có gần 2,4 vạn đảng viên.
  .
 • Chuyện con nuôi Biên Phòng trên miền cực Bắc của Tổ quốc Chuyện con nuôi Biên Phòng trên miền cực Bắc của Tổ quốc
  16:17 | 21/09/2020
  BHG - "Con nuôi Biên Phòng" là một mô hình đầy tính nhân văn, là điểm tựa vững vàng mở ra những cơ hội mới cho các em học sinh mồ côi, là người dân tộc đặc biệt khó khăn nơi biên giới.
  .
 • "Cảm ơn những ngôi sao tuyến đầu" trong cuộc chiến chống Covid-19
  14:33 | 18/09/2020
  BHG - Vừa qua, hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019 Tuyết Nga đã phát hành MV ca nhạc "Cảm ơn những ngôi sao tuyến đầu" – một ca khúc da diết, đầy cảm xúc dành tặng cho các y, bác sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Cùng tham gia MV có hai cầu thủ của Đội tuyển bóng đá Việt Nam là Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng cùng Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển đá cầu Việt Nam Đào Thái Hoàng Phúc, MC Công Tố và Top 3 Vietnam Idol 2016 - Đinh Quang Đạt.
  .
 • Bảo hiểm Dai-Ichi chi trả trên 1,1 tỷ đồng cho khách hàng Bảo hiểm Dai-Ichi chi trả trên 1,1 tỷ đồng cho khách hàng
  23:57 | 19/07/2020
  BHG - Ngày 19.7, tại Khách sạn Hà An (thành phố Hà Giang), Công ty Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Dai-ichi Việt Nam đã tiến hành chi trả quyền lợi hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Lâm Sơn.
  .
 • Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Yên Minh Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Yên Minh
  23:55 | 19/07/2020
  BHG - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm, Ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2020), ngày 18.7, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Hữu Vinh và thị trấn Yên Minh.
  .
 • Bộ Nội vụ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại tỉnh Bộ Nội vụ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại tỉnh
  16:26 | 26/06/2020
  BHG - Sáng 26.6, tại UBND tỉnh, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Phạm Trung Giang, Phó vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh và một số sở, ngành liên quan nhằm kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Tặng trang bị chống dịch cho Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất – nhập cảnh Thiên Bảo Tặng trang bị chống dịch cho Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất – nhập cảnh Thiên Bảo
  16:59 | 24/02/2020
  BHG - Ngày 24.2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tặng 5.000 khẩu trang, 200 bộ quần áo bảo hộ, 4.000 đôi găng tay cho Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất – nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19.
  .
 • Tỉnh đoàn Hà Giang tiếp nhận 5.000 khẩu trang y tế phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh đoàn Hà Giang tiếp nhận 5.000 khẩu trang y tế phòng, chống dịch Covid-19
  18:49 | 19/02/2020
  BHG - Ngày 19.2, tại Tỉnh đoàn Hà Giang, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành, có địa chỉ tại cụm công nghiệp An Xá, Mỹ Xá (Nam Định) trao tặng 5.000 khẩu trang, 240 hộp khăn lau tay sát khuẩn và 200 áo rét cho Tỉnh đoàn Hà Giang.
  .
 • "Vĩnh Phúc đã làm chủ tình hình, quyết không để lây lan Covid-19 cho Hà Nội"
  11:14 | 15/02/2020
  "Đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã làm chủ được tình hình và quyết tâm tiến hành các bước để bảo vệ chống lây lan cho Hà Nội". Đó là thông tin được ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tại cuộc họp báo để thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào chiều qua (14/2).
  .
 • 39 người thiệt mạng tại Anh là công dân Việt Nam 39 người thiệt mạng tại Anh là công dân Việt Nam
  10:33 | 08/11/2019
  Tối 7/11, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã đăng thông cáo báo chí về vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh, theo đó:
  .
 • PVOIL Hà Giang diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ PVOIL Hà Giang diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ
  18:35 | 09/10/2019
  BHG - Trong 2 ngày 8 – 9.10, Công ty CP Thương mại du lịch, xăng dầu, dầu khí Hà Giang (PVOIL Hà Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) & cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ; công tác an toàn vệ sinh lao động.
  .
 • Yên Minh, dông sét làm một cháu bé tử vong, tốc mái 18 nhà dân Yên Minh, dông sét làm một cháu bé tử vong, tốc mái 18 nhà dân
  09:54 | 14/08/2019
  BHG - Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Yên Minh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 13.8 đến rạng sáng 14.8, trên địa bàn huyện Yên Minh xảy ra mưa vừa, một số nơi mưa to kèm theo gió lốc, giông sét. Khoảng 18 giờ ngày 13.8, cháu Thào Thị Minh, sinh năm 2013, trú tại thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải đã bị sét đánh khiến tử vong. Ngoài ra, gió lốc cũng làm tốc mái 18 nhà dân ở các xã Đông Minh...
  .
 • Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai
  11:20 | 30/07/2019
  BHG- Ngày 29.7, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì đã đến thăm và động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai đêm 28, rạng sáng 29.7 tại các xã Nậm Ty và Hồ Thầu.
  .
 • Mưa chấm dứt nắng nóng, cảnh báo dông, lốc, gió giật mạnh, sét và mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ Mưa chấm dứt nắng nóng, cảnh báo dông, lốc, gió giật mạnh, sét và mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ
  16:02 | 29/06/2019
  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sau những ngày nắng nóng vừa qua, hiện nay (29.6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dần xuống phía Nam.
  .
 • PVOIL Hà Giang thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước PVOIL Hà Giang thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước
  09:31 | 30/04/2019
  BHG - Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Xăng dầu Dầu khí Hà Giang (PVOIL Hà Giang) tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp được thành lập ngày 2.4.2006; ngành nghề kinh doanh gồm: Xăng dầu; dầu mỡ nhờn; kinh doanh thương mại tổng hợp; dịch vụ; du lịch… Trong những năm qua, công ty luôn được đánh giá sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.
  .
 • Sủng Trà chăm lo cho học sinh trong mùa Đông Sủng Trà chăm lo cho học sinh trong mùa Đông
  10:42 | 12/12/2018
  BHG- Trên địa bàn xã Sủng Trà (Mèo Vạc) hiện có 3 trường học, gồm 1 trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS, 1 trường Tiểu học và 1 trường Mầm non, với trên 1.300 học sinh. Cơ sở vật chất tại một số điểm trường chưa bảo đảm, kinh tế khó khăn nên học sinh thiếu áo ấm để mặc. Vì vậy, trong những ngày rét đậm, rét hại thường xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học. Để duy trì tỷ lệ chuyên cần, các trường học trên địa bàn xã đã có nhiều giải pháp chăm lo sức khỏe cho học sinh, bảo đảm chất lượng giáo dục.
  .
 • Trường Mầm non Pải Lủng chú trọng trồng rau xanh phục vụ bữa ăn cho trẻ Trường Mầm non Pải Lủng chú trọng trồng rau xanh phục vụ bữa ăn cho trẻ
  10:47 | 08/12/2018
  BHG- Cùng với việc trồng cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan trường học xanh – sạch – đẹp, thầy cô trường Mầm non Pải Lủng (Mèo Vạc) còn chú trọng tận dụng bãi đất trống quanh trường học để trồng rau xanh nhằm cải thiện bữa ăn cho học sinh, nhờ đó vấn đề vệ sinh ATTP được kiểm soát, sức khỏe của trẻ được nâng lên.
  .
 • Công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Giang: Hội nghị khách hàng Công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Giang: Hội nghị khách hàng
  12:27 | 15/09/2018
  BHG - Ngày 14.9, tại Nhà khách Hà An, Công ty Bảo Việt nhân thọ (BVNT) Hà Giang (thuộc Tổng Công ty BVNT) tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng với chủ đề "Mừng sinh nhật vàng". Tham dự có ông Nguyễn Gia Thiều, Giám đốc Công ty BVNT Hà Giang và 200 khách hàng tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.
  .
 • Dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực Dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực
  17:50 | 27/07/2018
  BHG - Căn cứ Công văn số 1000/STTMT-KSN ngày 19.7.2018, về việc chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản do Giấy phép hết hạn; giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản tại thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu, xã Minh Sơn (Bắc Mê), UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo Công ty Cổ phần thép An Khang thực hiện một số nội dung sau:
  .
 • Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn
  08:22 | 25/07/2018
  BHG - Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, có 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay là: Rác thải và chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi phát sinh và tồn dư trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với trồng trọt. Quan sát thực tế cho thấy, hiện tượng xả rác, chất thải ra môi trường đang diễn ra phổ biến trong cộng đồng dân cư nông thôn. Bất kỳ chỗ nào ta cũng gặp túi nilon, chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải trong chăn nuôi, trong sinh hoạt thường ngày.
  .
 • Hiến máu tình nguyện chiến dịch "Giọt máu hồng" hè 2018 Hiến máu tình nguyện chiến dịch
  11:51 | 30/06/2018
  BHG - Ngày 30.6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Giọt máu hồng" hè năm 2018.
  .
 • Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo mưa lớn ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo mưa lớn ở vùng núi phía Bắc
  08:35 | 15/06/2018
  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (15-6), ở Bắc Bộ có mưa dông nhiều nơi, khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối và đêm nay, mưa dông sẽ mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
  .
 • Hội thi nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã tài năng Hội thi nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã tài năng
  09:02 | 11/06/2018
  BHG - Bưu điện tỉnh vừa tổ chức Hội thi nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã tài năng nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bưu điện – Văn hóa xã. Dự có đồng chí Đinh Văn Dũng, Giám đốc Bưu điện tỉnh cùng đông đảo nhân viên Bưu điện – Văn hóa xã trong địa bàn tỉnh.
  .
 • Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên)
  15:25 | 01/06/2018
  BHG - Ngày 30.5.2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1870/UBND-KTN về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên), Công văn nêu rõ: Chấp thuận cho Công ty TNHH Tường Phong dừng việc cải tạo các bãi thải tại mỏ mangan Bản Sám, xã Minh Ngọc (Vị Xuyên);
  .
 • Lễ mở thầu gói thầu "Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc năm 2018 của 6 huyện 30a và huyện Vị Xuyên" Lễ mở thầu gói thầu
  16:00 | 08/05/2018
  BHG - Ngày 8.5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức Lễ mở thầu gói thầu "Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc năm 2018 của 6 huyện 30a và huyện Vị Xuyên". Dự lễ mở thầu có đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT và 3 nhà thầu tham gia dự thầu.
  .
 • Mèo Vạc: Gần 15 nghìn hộ dân tiếp nhận gạo hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2018 Mèo Vạc: Gần 15 nghìn hộ dân tiếp nhận gạo hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2018
  15:59 | 08/05/2018
  BHG - Thực hiện Quyết định 803/QĐ-TTg, ngày 6.6.2017 của Chính phủ về hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2016 – 2020). UBND huyện Mèo Vạc đang chỉ đạo ngành chuyên môn khẩn trương cấp phát kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.
  .
 • Vị Xuyên kiên quyết xử lý việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong tháng 5 Vị Xuyên kiên quyết xử lý việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong tháng 5
  15:07 | 07/05/2018
  BHG - Như Báo Hà Giang đã phản ánh về việc từ cuối năm 2017 đến tháng 3.2018, trên địa bàn các xã Ngọc Linh, Đạo Đức và thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên xảy ra tình trạng san ủi mặt bằng, xây dựng các công trình kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp nhằm chờ đền bù từ Dự án Thủy điện Sông Lô 3. Để không còn các sự việc tương tự xảy ra, huyện Vị Xuyên sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, gia đình sai phạm.
  .
 • Hiệu quả từ Mô hình "Thư viện xanh" ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa Hiệu quả từ Mô hình
  20:28 | 24/04/2018
  BHG - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa (Vị Xuyên) không chỉ được biết đến là ngôi trường khang trang, sạch đẹp, có bề dày về truyền thống dạy tốt, học tốt mà còn là đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc dạy và học của cô và trò nhà trường. Một trong những hoạt động được triển khai hiệu quả, tạo ấn tượng trong các em học sinh và thu hút phần lớn học sinh trong giờ ra chơi là mô hình "Thư viện xanh".
  .
 • Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 Lễ phát động
  11:18 | 12/04/2018
  BHG - Sáng 12.4, tại trường THPT Bắc Mê, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Bắc Mê tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" (ATTP) năm 2018. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo huyện Bắc Mê, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
  .
 • Bồi dưỡng "Giao tiếp đối ngoại và nghiệp vụ lễ tân" Bồi dưỡng
  10:29 | 11/04/2018
  BHG - Sáng 11.4, tại Khu du lịch sinh thái Trường Xuân (TP Hà Giang), Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (Học viện Ngoại giao) phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Khóa bồi dưỡng "Giao tiếp đối ngoại và nghiệp vụ lễ tân". Tham dự có lãnh đạo đại diện Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Sở Ngoại vụ cùng 164 học viên là công chức, viên chức tỉnh Hà Giang và 25 tỉnh thành khu vực miền Bắc, miền Trung. Khóa học Bồi dưỡng "Giao tiếp đối ngoại và nghiệp vụ lễ tân" do Bộ Ngoại giao chủ trì nằm trong đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...
  .
 • Tổng kết chương trình phối hợp công tác liên ngành giữa BHXH tỉnh - Sở Lao động TB&XH – LĐLĐ tỉnh Tổng kết chương trình phối hợp công tác liên ngành giữa BHXH tỉnh - Sở Lao động TB&XH – LĐLĐ tỉnh
  15:04 | 30/03/2018
  BHG - Ngày 30.3, tại BHXH tỉnh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp công tác Liên ngành giữa BHXH tỉnh - Sở Lao động TB&XH – LĐLĐ tỉnh năm 2017. Năm 2017, Liên ngành đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành. Trong năm, kiểm tra, thanh tra, giám sát tại 231 đơn vị, doanh nghiệp về chấp hành pháp luật lao động, thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành...
  .
 • Cần sớm khắc phục các điểm sạt, lở tuyến đường Ngọc Long – Du Tiến Cần sớm khắc phục các điểm sạt, lở tuyến đường Ngọc Long – Du Tiến
  19:40 | 27/02/2018
  BHG - Mùa mưa lũ năm 2017, huyện Yên Minh thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn thiệt hại do sạt, lở các tuyến đường giao thông. Đường Ngọc Long – Du Tiến là một trong những tuyến bị sạt, lở nhiều nhất. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được khắc phục.
  .
 • Luân chuyển cán bộ, tăng thêm sức mạnh cho lực lượng Kiểm lâm Luân chuyển cán bộ, tăng thêm sức mạnh cho lực lượng Kiểm lâm
  08:21 | 20/02/2018
  Xuân 2018 - Những năm qua, câu chuyện luân chuyển cán bộ luôn là vấn đề được các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong tỉnh ta quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính ở Hà Giang nói chung và ngành Kiểm lâm của tỉnh nói riêng.
  .
 • Đầu Xuân gặp Nhà du hành vũ trụ Đầu Xuân gặp Nhà du hành vũ trụ
  08:42 | 17/02/2018
  Xuân 2018 - Nhắc đến Trung tướng Phạm Tuân, hẳn ai cũng biết biết đến và nể phục, bởi ông là người lái máy bay chiến đấu đầu tiên bắn hạ được B52 - vốn được coi là "pháo đài bay bất khả xâm phạm" của không quân Hoa Kỳ trong trận "Điện Biên Phủ trên không" trên bầu trời Hà Nội đêm 27.12. 1972. Ông còn là người đầu tiên của Châu Á được bay vào vũ trụ. Trung tướng Phạm Tuân 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng xúc động kể lại những kỷ niệm không thể nào quên ấy:
  .
 • Luôn đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh Luôn đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh
  09:02 | 16/02/2018
  Xuân 2018 - Năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ; các Đội QLTT trực thuộc làm tốt công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nắm bắt diễn biến thị trường, đề ra những giải pháp phù hợp, đảm bảo phát triển lành mạnh và ổn định.
  .
 • Thành phố Hà Giang chỉnh trang đô thị đón Xuân mới Thành phố Hà Giang chỉnh trang đô thị đón Xuân mới
  09:40 | 12/02/2018
  BHG - Không khí Tết đang rộn rã khắp các nẻo đường, góc phố, từ các cơ quan, đơn vị đến từng tổ dân phố, tất cả đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng trong năm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.
  .
 • Trường Cao đẳng Sư phạm: Tấm lòng với xã khó khăn Cao Mã Pờ! Trường Cao đẳng Sư phạm: Tấm lòng với xã khó khăn Cao Mã Pờ!
  10:28 | 10/02/2018
  Xuân 2018 - Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hà Giang, được tỉnh phân công giúp đỡ xã khó khăn Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ. Trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, trường đã huy động các nguồn lực, kêu gọi, kết nối, giúp đỡ xã và đạt được kết quả đáng phấn khởi.
  .
 • Khắc ghi "mười chữ Vàng" Bác Hồ dạy Khắc ghi
  16:27 | 09/02/2018
  Xuân 2018 – Những ngày cuối năm, ai cũng bận rộn, lo toan cho cuộc sống thường nhật. Nhưng các Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh vẫn lặng lẽ hoàn tất những hồ sơ vụ án, đảm bảo công lý được thực thi, xã hội bình yên đón năm mới với nhiều niềm vui.
  .
 • Mùa yêu thương Mùa yêu thương
  10:10 | 08/02/2018
  Xuân 2018 - Đó là cảm nhận của những người làm công tác nhân đạo chúng tôi mỗi dịp cả nước chuẩn bị đón tết Nguyên đán – Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Những ngày giáp Tết này, nhà nhà đều mong ước có những ngày sum vầy, đầm ấm. Nhưng ở đâu đó trong các bản làng, thôn xóm của vùng cao Hà Giang, nhiều hộ gia đình, nhiều đối tượng khó khăn đã hết cả lương thực, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn, thiếu từ manh áo, tấm chăn đến miếng cơm, nước uống.
  .
 • Tết "sẻ chia và trao yêu thương" ở Bắc Quang Tết
  15:40 | 07/02/2018
  Xuân 2018 - Mỗi dịp cuối năm, khi không khí Tết về rộn ràng khắp nẻo, đó cũng là thời điểm toàn huyện Bắc Quang nói chung và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện nói riêng, nỗ lực tìm các nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo và chăm lo cho các đối tượng chính sách.
  .
 • Thị trấn Mèo Vạc lung linh giữa miền đá Thị trấn Mèo Vạc lung linh giữa miền đá
  09:53 | 07/02/2018
  Xuân 2018 - Thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc) nằm trải dọc theo thung lũng nhỏ dưới chân những dãy núi đá sừng sững, điệp trùng. Tuy không rộng lớn nhưng nơi đây lại mang vẻ đẹp và sức hấp dẫn đến kỳ lạ - một thị trấn mờ sương trong những ngày Đông nhưng lại rực rỡ sắc hoa trong ngày Hè và lung linh điện sáng trong màn đêm tĩnh lặng. "Phố núi" hôm nay đang có sức vươn mạnh mẽ khi cấp ủy, chính quyền đang tích cực triển khai Đề án xây dựng thị trấn "Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh".
  .
 • Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Lê Quang Minh tham gia mở đường "Đại đoàn kết" tại xã Đức Xuân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Lê Quang Minh tham gia mở đường
  17:25 | 04/02/2018
  BHG - Nhân kỷ niệm 88 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2018), đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đã tham gia mở đường "Đại đoàn kết" tại xã Đức Xuân (Bắc Quang). Cùng tham gia còn có các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Bắc Quang và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Đức Xuân.
  .
 • Phong trào thi đua lao động giỏi trong thực hiện nhiệm vụ ở xã Quyết Tiến Phong trào thi đua lao động giỏi trong thực hiện nhiệm vụ ở xã Quyết Tiến
  09:39 | 27/01/2018
  BHG - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được đông đảo cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tiêu biểu là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong CB, ĐV.
  .
 • Chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
  22:19 | 18/01/2018
  BHG - Năm 2017, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người, bảo đảm an toàn dịch bệnh, thúc đẩy sự phát triển ổn định của ngành chăn nuôi.
  .
 • BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018 BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
  16:37 | 07/01/2018
  BHG- Ngày 6.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; BHXH các huyện, thành phố. Năm 2017, BHXH tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan ban, ngành ở địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Phát huy vai trò người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân người dân tộc thiểu số Phát huy vai trò người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân người dân tộc thiểu số
  15:34 | 16/12/2017
  BHG - Những năm qua, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh ta luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, dạy bảo con cháu, người thân, nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đội ngũ doanh nhân (DN) DTTS đã có nhiều đóng góp phát triển KT – XH, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương.
  .
 • Tập huấn phương pháp và kỹ năng viết "Câu chuyện thành công, bài học kinh nghiệm" Tập huấn phương pháp và kỹ năng viết
  09:09 | 14/12/2017
  BHG - Trong 3 ngày 11- 13.12, Ban điều phối chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang phối hợp với Báo Hà Giang tổ chức lớp tập huấn phương pháp và kỹ năng viết "Câu chuyện thành công, bài học kinh nghiệm". Tham gia lớp tập huấn có 49 học viên là cán bộ Ban điều phối chương trình CPRP, Ban thực thi cấp tỉnh, Tổ hỗ trợ huyện và Ban quản lý dự án của 30 xã thuộc vùng dự án.
  .
 • Chương trình từ thiện "Áo ấm cho em" tại điểm trường tiểu học Bản Roài, xã Ngọc Long Chương trình từ thiện
  15:37 | 11/12/2017
  BHG - Ngày 10.12, Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Nhịp cầu yêu thương (Bắc Ninh) đã tổ chức chương trình "Áo ấm cho em 2018" tại điểm trường Tiểu học Bản Roài, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh. Tới dự có chính quyền địa phương, Ban giám hiệu trường Tiểu học Ngọc Long; các em học sinh và phụ huynh.
  .
 • Chi đoàn Báo Biên phòng tặng quà học sinh xã Lũng Táo Chi đoàn Báo Biên phòng tặng quà học sinh xã Lũng Táo
  09:51 | 11/12/2017
  BHG - Chiều ngày 9.12, tại Trường Phổ Thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học xã Lũng Táo (Đồng Văn), Chi đoàn Báo Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên Phòng Hà Giang, Đồn Biên phòng Đồng Văn, tổ chức chương trình trao tặng quà cho các em học sinh trường Mầm non, PTDTBT Tiểu học của xã.
  .
 • Tuổi trẻ thành phố Hà Giang hòa cùng các sự kiện lớn của tỉnh Tuổi trẻ thành phố Hà Giang hòa cùng các sự kiện lớn của tỉnh
  19:00 | 23/11/2017
  BHG - Chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh như Hội nghị xúc tiến đầu tư, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ 3 năm 2017, Thành đoàn Hà Giang đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
  .
 • Chữ "Tâm" của người làm nhân đạo Chữ
  14:51 | 17/11/2017
  BHG - Với truyền thống 71 năm trưởng thành và phát triển (23.11.1946 – 23.11.2017), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp sức người, sức của cho các hoạt động nhân đạo trên khắp mọi nẻo đường của Tổ Quốc. Các hoạt động của Hội đều có mục đích rõ ràng, hướng về những đối tượng yếu thế, giúp họ vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng.
  .
 • Thành đoàn Hà Giang phát huy vai trò trong cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến Thành đoàn Hà Giang phát huy vai trò trong cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến
  16:22 | 30/10/2017
  BHG - Thành phố Hà Giang là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh; với dân số trên 5 vạn người, trong đó đội ngũ thanh niên chiếm 21% dân số. Đa số thanh niên luôn phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, trước sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự du nhập văn hóa đa phương đã khiến một bộ phận nhỏ thanh niên có biểu hiện sống thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp gây tác động không tốt đối với thế hệ trẻ, gia đình và toàn xã hội.
  .
 • Trao trả tài sản cho người đánh rơi Trao trả tài sản cho người đánh rơi
  12:21 | 28/10/2017
  BHG - Ngày 27.10, anh Soulilisse RobinVictor Alphonese Claude (24 tuổi) người Pháp đã vui mừng, xúc động cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Giang đã trao trả lại chiếc ví da mà anh đã đánh rơi trên đường đi du lịch, bên trong có nhiều giấy tờ giá trị.
  .
 • Quang Bình: Khởi công xây dựng bãi xử lý rác thải tại xã Xuân Giang Quang Bình: Khởi công xây dựng bãi xử lý rác thải tại xã Xuân Giang
  09:47 | 20/10/2017
  BHG - Ngày 19.10, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức khởi công xây dựng công trình bãi xử lý rác thải tại thôn Xuân Mới, xã Xuân Giang.
  .
 • Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới
  15:11 | 12/10/2017
  BHG - Ngày 12.10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ LĐ - TB&XH tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới (BĐG).
  .
 • Cần sớm có giải pháp vận hành hệ thống xử lý rác thải ở Yên Minh Cần sớm có giải pháp vận hành hệ thống xử lý rác thải ở Yên Minh
  09:37 | 12/10/2017
  BHG - Dự án Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Yên Minh được phê duyệt, đầu tư năm 2011 bằng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường T.Ư. Đến nay, công trình gần như hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, lắp đặt xong hệ thống lò đốt rác.
  .
 • Đẩy mạnh thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Đẩy mạnh thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
  09:30 | 12/10/2017
  BHG - Ngày 29.3.2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11 về việc đẩy mạnh thực hiện giáo dục đạo đức (GDĐĐ), lối sống trong gia đình với mục đích nhằm phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nhằm giảm tình trạng ly hôn, ly thân; phòng, chống các tệ nạn xã hội. Qua đo, xây dựng gia đình ngày một ấm no, tiến bộ.
  .
 • Mèo Vạc chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh Mèo Vạc chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh
  09:18 | 12/10/2017
  BHG - Thời gian qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh (XDCSCTVM) huyện Mèo Vạc đã kiện toàn, phân công các thành viên BCĐ đôn đốc các Tổ công tác phụ trách xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và Tỉnh ủy; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát đánh giá các chương trình, đề án, chất lượng quy hoạch cán bộ.
  .
 • TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
  16:40 | 08/10/2017
  Hồi 13 giờ ngày 08/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ VĩBắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
  .
 • TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
  20:46 | 07/10/2017
  Hiện nay (07.10), một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippin. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,9 độKinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.
  .
 • Thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm
  17:54 | 03/10/2017
  BHG - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quang Bình Hoàng Ngọc Liên cho biết: Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện Quang Bình, các cơ quan chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền xã Hương Sơn vừa đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm.
  .
 • Đẩy mạnh quan tâm, chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Đẩy mạnh quan tâm, chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi
  10:03 | 30/09/2017
  BHG - Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) người cao tuổi (NCT) luôn được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở coi trọng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đảm bảo an sinh xã hội.
  .
 • Khai giảng khóa bỗi dưỡng Kỹ năng phỏng vấn báo chí Khai giảng khóa bỗi dưỡng Kỹ năng phỏng vấn báo chí
  15:06 | 29/09/2017
  BHG - Ngày 29.9, tại thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai giảng Khóa bồi dưỡng Kỹ năng phỏng vấn báo chí.
  .
 • Mắc bệnh bạch cầu cấp, bé gái 7 tuổi cần lắm những tấm lòng nhân ái Mắc bệnh bạch cầu cấp, bé gái 7 tuổi cần lắm những tấm lòng nhân ái
  21:28 | 18/09/2017
  BHG - Những ngày gần đây, trong căn nhà gỗ tạm bợ được bưng bằng tre liếp, anh Vàng Dỉ Năm (30 tuổi, dân tộc Nùng), trú tại Đội 3, thôn Khuổi Lác, xã Trung Thành (Vị Xuyên) và vợ mình liên tục thay nhau bế đứa con gái 7 tuổi trên tay vì cháu đang hứng chịu những cơn đau hành hạ do bệnh bạch cầu cấp. Mỗi khi đau quá, cháu chị biết khóc gào lên thảm thiết, nhưng đau đớn hơn là sự bế tắc của cha mẹ bé khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ tiền để chữa bệnh cho con.
  .
 • Hoàng Su Phì: Mưa khiến 1 nhà dân bị sập hoàn toàn Hoàng Su Phì: Mưa khiến 1 nhà dân bị sập hoàn toàn
  14:56 | 14/09/2017
  BHG - Do ảnh hưởng của mưa lớn, vào rạng sáng ngày 14.9, trên địa bàn xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì) đã xảy ra một vụ sat lở đất làm sập toàn bộ ngôi nhà cùng tài sản bên trong của gia đình anh Phàn Vàn Sinh, thôn Ông Thượng. Rất may không có thiệt hại về người.
  .
 • Nổ bình gas làm 2 người bị bỏng nặng tại xã Kim Thạch Nổ bình gas làm 2 người bị bỏng nặng tại xã Kim Thạch
  21:08 | 12/09/2017
  BHG - Vào khoảng 13h ngày 12.9, tại thôn Bản Thấu, xã Kim Thạch (Vị Xuyên) đã xảy ra vụ nổ bình gas làm cháy toàn bộ ngôi nhà sàn của gia đình anh Phúc Văn Bình. Theo chị Nguyễn Thị Duyên, vợ anh Bình cho biết: "Lúc đó cả gia đình đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng nổ ở bếp, mọi người liền chạy ra khỏi nhà, chồng chị là anh Phúc Văn Bình cùng người em là Nguyễn Văn Thành vào bếp dập lửa nhưng không may cả hai người đều bị bỏng nặng.
  .
 • Hội nghị chuẩn bị tổng kết 15 năm tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội Hội nghị chuẩn bị tổng kết 15 năm tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội
  16:52 | 08/09/2017
  BHG - Chiều 7.9, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức hội nghị chuẩn bị các nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 – 2017. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
  .
 • Hội nghị triển khai, cam kết cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên trụ sở Hội nghị triển khai, cam kết cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên trụ sở
  15:31 | 08/09/2017
  BHG - Sáng 8.9, tại Hội trường trụ sở phường Nguyễn Trãi (TPHG), Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Trãi đã tổ chức Hội nghị, cam kết cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên trụ sở. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo phường và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội đóng chân trên địa bàn phường.
  .
 • Xót xa cảnh mồ côi cả cha và mẹ của cháu Chảo Cờ Toan Xót xa cảnh mồ côi cả cha và mẹ của cháu Chảo Cờ Toan
  10:37 | 08/09/2017
  BHG - Theo lời kể của lãnh đạo xã Sủng Máng, chúng tôi tìm đến gia đình ông Chảo Sềnh Chiêm, ở thôn Sủng Nhỉ A, xã Sủng Máng (Mèo Vạc), là ông nội của cháu Chảo Cờ Toan. Cháu Toan mồ côi bố khi mới tròn 1 tuổi, một năm sau mẹ cháu cũng qua đời vì bệnh tật. Hiện cháu đang sống cùng ông bà nội đã gần 70 tuổi.
  .
 • Trao nhà hỗ trợ hộ nghèo ở Pải Lủng (Mèo Vạc) Trao nhà hỗ trợ hộ nghèo ở Pải Lủng (Mèo Vạc)
  10:11 | 08/09/2017
  BHG - Ngày 7.9, Đoàn từ thiện Hà Nội phối hợp với Giáo xứ Công giáo Tân Quang, xã Tân Quang (Bắc Quang) tổ chức trao nhà hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm ở xã Pải Lủng (Mèo Vạc). Cùng đi có cấp ủy, chính quyền xã Pải Lủng.
  .
 • Cảnh báo sạt lở đất và lũ quét khu vực vùng núi phía Bắc Cảnh báo sạt lở đất và lũ quét khu vực vùng núi phía Bắc
  15:53 | 07/09/2017
  Đêm qua 6.9, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sáng 7.9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thêm. Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
  .
 • Người dân thôn Đông Mơ và Bản Sương bao giờ... được sử dụng điện? Người dân thôn Đông Mơ và Bản Sương bao giờ... được sử dụng điện?
  08:34 | 07/09/2017
  BHG - Công trình cấp điện thôn Đông Mơ và Bản Sương, xã Đông Minh (Yên Minh) được phê duyệt đầu tư và thực hiện thi công từ những năm 2009, 2010. Sau rất nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 thôn và cấp ủy, chính quyền xã Đông Minh cùng nhiều bài viết phản ánh về tình trạng chậm tiến độ, thi công ì ạch của công trình này, chủ đầu tư dự án cũng như đơn vị thi công công trình đã không ít lần "hứa lên, hứa xuống" với người dân về thời gian hoàn thành công trình và đóng điện phục vụ nhân dân. Nhưng đến nay, người dân hai thôn này vẫn phải dùng đèn dầu hoặc kéo nhờ điện từ các hộ dân thôn khác cách đó 2 - 3 km (!). Không biết bao giờ công trình này mới hoàn thành và đóng điện?!
  .
 • Sự thật về câu chuyện "Cậu bé mồ côi phải ăn hạt mít thay cơm" ở xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) Sự thật về câu chuyện
  10:07 | 06/09/2017
  BHG - Những ngày gần đây, trên một số trang báo điện tử và mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện về cậu bé Tráng Văn Sầu, mồ côi cha mẹ, suốt ngày phải ăn hạt mít thay cơm ở thôn Lũng Khỏe A, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên). Câu chuyện được lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội kèm theo câu hỏi: Chính quyền địa phương ở đâu khi để gia đình cậu bé phải chật vật chống chọi với "giặc đói" của cư dân mạng. Phóng viên Báo Hà Giang đã trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương và đến tận gia đình cậu bé để xác minh vụ việc.
  .
 • TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (CƠN BÃO SỐ 7) TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (CƠN BÃO SỐ 7)
  17:25 | 27/08/2017
  BHG - Trưa 27.8, bão số 7 đã đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
  .
 • TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO Số 7) TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO Số 7)
  11:22 | 26/08/2017
  Sáng 26.8, cơn bão số 7 năm 2017 Pakhar đã vượt qua kinh tuyến 120 độ Kinh Đông, đi vào phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.
  .
 • Lãnh đạo thành phố Hà Giang kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão Lãnh đạo thành phố Hà Giang kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão
  09:10 | 26/08/2017
  BHG - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, trong những ngày qua trên địa bàn thành phố Hà Giang đã có mưa lớn kéo dài, nên một số khu vực bị ngập úng và sạt lở. Trước tình hình đó, chiều ngày 25.8, lãnh đạo thành phố Hà Giang đã trực tiếp đi kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
  .
 • Bắc Quang chủ động đối phó với ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6
  09:03 | 26/08/2017
  BHG - Từ ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, đêm 23 đến ngày 25.8, trên địa bàn huyện Bắc Quang có mưa nhỏ và vừa, kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại về nhà ở, trường học, cây trồng, hoa màu của nhân dân.
  .
 • Đồn Biên phòng Lũng Cú: Khắc phục hậu quả mưa bão Đồn Biên phòng Lũng Cú: Khắc phục hậu quả mưa bão
  18:16 | 25/08/2017
  BHG - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, gây mưa lớn kéo dài làm sạt lở khoảng 500 m3 đất đá tại một điểm thuộc thôn Sán Trồ trên tuyến đường từ thị trấn huyện Đồng Văn vào Cột cờ Lũng Cú khiến các phương tiện không thể lưu thông.
  .
 • Chương trình giới thiệu Tác giả - Tác phẩm văn học năm 2017
  18:10 | 25/08/2017
  BHG - Sáng ngày 25.8, tại Hội trường Thư viện tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật thành phố phối hợp với Thư viện tỉnh – Trung tâm VH TT&DL thành phố tổ chức Chương trình giới thiệu Tác giả - Tác phẩm văn học năm 2017. Đến dự có đồng chí Mai Trung Tuấn, phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Giang, đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL, Ban Tuyên giáo Thành ủy, giảng viên, sinh viên trường CĐSP Hà Giang, các cộng tác viên chuyên ngành Văn học và hội viên hội VHNT thành phố,...
  .
 • Công an Mèo Vạc trao trả tài sản bị mất cho du khách nước ngoài Công an Mèo Vạc trao trả tài sản bị mất cho du khách nước ngoài
  09:14 | 17/08/2017
  BHG - Ngày 16.8, Công an huyện Mèo Vạc đã trao trả lại các giấy tờ tùy thân và tài sản có giá trị cho ông Thiry Paul Schaeffer (quốc tịch Thụy Sỹ).
  .
 • Đá lăn trúng phòng lưu trú bệnh nhân Trạm y tế xã Sủng Máng (Mèo Vạc) Đá lăn trúng phòng lưu trú bệnh nhân Trạm y tế xã Sủng Máng (Mèo Vạc)
  16:58 | 11/08/2017
  BHG - Vào lúc 7h10 phút sáng 11.8, một khối đá 0,5m3 bất ngờ lăn xuống từ độ cao trên 100m, rơi trúng phòng lưu trú bệnh nhân của Trạm y tế xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc.
  .
 • Đảm bảo thông suốt huyết mạch giao thông - gian nan còn ở phía trước Đảm bảo thông suốt huyết mạch giao thông - gian nan còn ở phía trước
  08:29 | 10/08/2017
  BHG - Trong những đợt mưa lớn, kéo dài vừa qua, hàng trăm nghìn m3 đất, đá từ trên núi đổ ập xuống, vùi lấp nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh; giá trị thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Sự cố "đứt mạch" giao thông đã được ngành chức năng, chính quyền địa phương, người dân sở tại "nối" kịp thời theo đúng tinh thần "4 tại chỗ". Tuy nhiên, cao điểm mùa mưa, lũ vẫn đang ở phía trước, việc đảm bảo thông suốt "mạch máu" giao thông còn rất gian nan!
  .
 • Khám chữa bệnh nhân đạo – Hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe nhân dân Khám chữa bệnh nhân đạo – Hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe nhân dân
  15:34 | 09/08/2017
  BHG - Thực hiện kế hoạch "Triển khai tháng cao điểm chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017" của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Từ ngày 6 đến 9.8.2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Hiệp hội Vì trẻ em Việt Nam của Pháp, Bệnh viện mắt Hà Giang và huyện Bắc Quang tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo phát thuốc, kính miễn phí tại xã Hùng An, huyện Bắc Quang.
  .
 • 73 hộ dân thôn Sán Sì Tủng, xã Sà Phìn (Đồng Văn) hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu làm 3 km đường giao thông 73 hộ dân thôn Sán Sì Tủng, xã Sà Phìn (Đồng Văn) hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu làm 3 km đường giao thông
  09:13 | 08/08/2017
  BHG - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự hỗ trợ 415 tấn xi măng của Nhà nước, 73 hộ dân thôn Sán Sì Tủng, xã Sà Phìn đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm 3 km đường giao thông nông thôn.
  .
 • Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ chi phí xét nghiệm ADN cho các thân nhân khi tìm mộ liệt sỹ Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ chi phí xét nghiệm ADN cho các thân nhân khi tìm mộ liệt sỹ
  17:01 | 04/08/2017
  BHG - Quỹ Thiện là một tổ chức từ thiện – xã hội thuộc Tập đoàn Vingroup, hoạt động phi lợi nhuận với nhiệm vụ xây dựng, triển khai các chương trình nhân đạo, từ thiện và văn hóa… Từ khi thành lập đến nay, mỗi năm Quỹ đều triển khai rất nhiều các hoạt động tài trợ cho các địa phương trong toàn quốc với nhiều lĩnh vực như: Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai; xây dựng các công trình y tế, giáo dục, văn hóa…
  .
 • Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến Xín Mần - Bắc Hà (Lào Cai) Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến Xín Mần - Bắc Hà (Lào Cai)
  09:01 | 03/08/2017
  BHG - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 19 - 21.7, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Xín Mần đã bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 4D bị phá hỏng hoàn toàn tại Km1 + 100 hướng Xín Mần - Bắc Hà (Lào Cai). Hiện tại công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông đang được gấp rút triển khai.
  .
 • Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017 Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017
  08:33 | 03/08/2017
  BHG - Vừa qua, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Kế hoạch số 232/KH – UBATGTQG của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017, Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn nội dung kế hoạch.
  .
 • Phường Nguyễn Trãi tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017) Phường Nguyễn Trãi tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017)
  08:45 | 28/07/2017
  BHG - Chiều 27.7 Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Trãi (TPHG) đã tổ chức gặp mặt các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017).
  .
 • Tuổi trẻ Hà Giang tri ân các Anh hùng thương binh, liệt sĩ Tuổi trẻ Hà Giang tri ân các Anh hùng thương binh, liệt sĩ
  15:08 | 27/07/2017
  BHG - Sáng ngày 27.7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017), Tỉnh đoàn đã phối hợp với Thành đoàn và đoàn các phường trên địa bàn thành phố tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình Thương binh liệt sĩ trên địa bàn.
  .
 • Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7 Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7
  17:02 | 26/07/2017
  BHG - Ngày 25.7, lãnh đạo Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong ngành Công an nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.
  .
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài hương 468 Vị Xuyên
  16:41 | 25/07/2017
  BHG - Chiều ngày 24.7, đoàn cán bộ, công chức cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, do đồng chí Lê Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương tại Đài hương 468 thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).
  .
 • Xã Tân Quang khắc phục tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra Xã Tân Quang khắc phục tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra
  15:11 | 25/07/2017
  BHG - Sau khi Báo Hà Giang phản ánh về vụ việc người dân thôn Vinh Quang, Tân Quang rất bức xúc vì hơn 10 năm nay phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải sinh hoạt. Ngày 24.7, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tân Quang để làm rõ vụ việc nêu trên.
  .
 • Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ
  10:43 | 25/07/2017
  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin hỏi - đáp về an toàn thực phẩm; đồng thời, có văn bản chỉ đạo thực hiện việc bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại các chợ, trung tâm thương mại.
  .
 • Trả lại chiếc ví có 12,5 triệu đồng cho người đánh rơi
  15:36 | 24/07/2017
  BHG - Chiều ngày 20.7, tại nhà ông Phàn Chàn Vạn (SN 1969), thôn Yên Sơn, xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), đại diện UBND xã Nậm Ty đã có mặt chứng kiến việc chuyển giao chiếc ví đã đánh rơi cho chủ nhân.
  .
 • Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Xín Mần thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên bị thiệt hại do mưa lớn
  17:34 | 21/07/2017
  BHG - Đêm 19.7, rạng sáng ngày 20.7, mưa lớn liên tiếp trên địa bàn huyện Xín Mần gây sạt lở đất, đá, hư hỏng đường, đất nông nghiệp... Trong đó có gia đình anh Nguyễn Hữu Tình, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nàn Ma, là đoàn viên công đoàn thuộc Trung tâm Y tế huyện bị tả luy dương sạt với khối lượng đất đồi lớn làm hỏng toàn bộ ngôi nhà cấp IV và dụng cụ sinh hoạt trong gia đình.
  .
 • Trung tâm y tế thành phố Hà Giang: Khai trương phòng khám đa khoa
  16:44 | 21/07/2017
  BHG - Ngày 20.7, Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang khai trương Phòng khám đa khoa trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố. Tới dự, chúc mừng buổi khai trương có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy; các phòng ban ngành đoàn thể và các xã phường trên địa bàn.
  .
 • Hội Đông Y tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 8, nhiệm kì 2014 – 2019 Hội Đông Y tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 8, nhiệm kì 2014 – 2019
  14:34 | 21/07/2017
  BHG - Sáng ngày 21.7, tại hội trường Hội Đông y tỉnh, hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 Hội Đông y tỉnh đã được tổ chức. Tới dự có lãnh đạo các ban Đảng; lãnh đạo Ban chấp hành hội; các hội viên chuyên trách tại các huyện, thành phố…
  .
 • Chủ động đề phòng, ứng phó với đợt mưa dông diện rộng để giảm thiểu thiệt hại Chủ động đề phòng, ứng phó với đợt mưa dông diện rộng để giảm thiểu thiệt hại
  16:53 | 20/07/2017
  BHG - Do ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía tây kết hợp với rãnh áp thấp có trục Tây bắc - Đông nam với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên đêm hôm qua (19.7) và sáng nay 20.7, các khu vực trên địa bàn tỉnh đều đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to;
  .
 • Hoàng Su Phì: Mưa lớn khiến 1 người chết và nhiều tuyến đường bị ách tắc Hoàng Su Phì: Mưa lớn khiến 1 người chết và nhiều tuyến đường bị ách tắc
  16:43 | 20/07/2017
  BHG - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 19 đến 20.7, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì có mưa to đến rất to, kèm theo giông sét làm chết 1 người và gây thiệt hại nhiều tuyến đường, nhà cửa, hoa màu của người dân bị thiệt hại.
  .
 • Trung tâm Y tế thành phố: Khám và cấp phát thuốc miễn phí các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng Trung tâm Y tế thành phố: Khám và cấp phát thuốc miễn phí các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng
  15:30 | 20/07/2017
  BHG - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2017), sáng 20.7, Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang tổ chức Chương trình khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Tới dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; các thương, bệnh binh trên địa bàn.
  .
 • Xín Mần tiếp tục thiệt hại gần 1 tỷ đồng do mưa lớn Xín Mần tiếp tục thiệt hại gần 1 tỷ đồng do mưa lớn
  11:35 | 20/07/2017
  BHG - Từ đêm 19.7 đến rạng sáng ngày 20.7 trên địa bàn huyện Xín Mần đã xảy ra mưa lớn kéo dài với lượng mưa trên 220mm đã tiếp tục gây thiệt hại đến nhà ở của nhân dân và nhiều công trình phúc lợi khác.
  .
 • Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  11:05 | 18/07/2017
  BHG - Ngày 18.7, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
  .
 • Cai nghiện bằng Methadone - "phao cứu sinh" cho người nghiện ma túy Cai nghiện bằng Methadone -
  08:42 | 18/07/2017
  BHG - Sa chân vào "vũng lầy" của "cái chết trắng", nhiều người nghiện ma túy lâm vào tình cảnh không có lối thoát, kiệt quệ về tài chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình. Nhưng từ 3 năm trở lại đây, những người nghiện, chích ma túy trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng nhờ Chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.
  .
 • Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật ở Quang Bình Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật ở Quang Bình
  08:40 | 18/07/2017
  BHG - Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Nnhận thức được điều đó, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, các cấp của huyện Quang Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.
  .
 • "Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm"
  08:33 | 18/07/2017
  BHG - Đó là khẳng định của lãnh đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh trong cuộc trao đổi với phóng viên về công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Vị Xuyên chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa bão
  08:30 | 18/07/2017
  BHG - Những ngày qua, thời tiết Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc mưa lớn kéo dài kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh... gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Để chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vị Xuyên đã triển khai nhiều phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
  .
 • Tri ân các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn Tri ân các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn
  08:18 | 18/07/2017
  BHG - Trong những ngày này, từ khắp mọi miền Tổ quốc, những thân nhân, đồng đội của các liệt sỹ và nhân dân cả nước đều hướng về các Nghĩa trang Liệt sỹ để thắp những nén hương thơm, dâng vòng hoa tươi tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, giành lại nền độc lập cho nước nhà.
  .
 • Đêm nhạc tri ân "Nơi ấm áp trái tim" Đêm nhạc tri ân
  09:02 | 16/07/2017
  BHG - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017) và Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15.7), tối 15.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Thành đoàn - Hội LHTN T.P Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam, Tỉnh đoàn Hà Giang và UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Đêm nhạc tri ân "Nơi ấm áp trái tim".
  .
 • Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Quang Bình lần thứ Nhất Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Quang Bình lần thứ Nhất
  18:52 | 14/07/2017
  BHG - Thực hiện Quyết định số 1006-QĐ/UBND của UBND huyện Quang Bình, vừa qua Đại hội lần thứ nhất Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Quang Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức.
  .
 • Vì sao công tác giải phóng mặt bằng Công trình Thuỷ điện Sông Lô 6 ở xã Vĩnh Hảo gặp nhiều khó khăn? Vì sao công tác giải phóng mặt bằng Công trình Thuỷ điện Sông Lô 6 ở xã Vĩnh Hảo gặp nhiều khó khăn?
  18:37 | 14/07/2017
  BHG - Ngày 1 tháng 9 năm 2016, UBND huyện Bắc Quang đã ra Thông báo số 196/TB – UBND thu hồi đất xây dựng thuỷ điện Sông Lô 6 tại 2 thôn: Khuỏi Ít và Khuổi Phạt thuộc xã Vĩnh Hảo. Cũng thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Bắc Quang kết hợp với UBND xã Vĩnh Hảo bắt tay làm.
  .
 • Khai giảng khóa học "Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình". Khai giảng khóa học
  15:43 | 12/07/2017
  BHG - Ngày 12.7, Sở Y tế tỉnh ta đã phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng khóa học "Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình". Tham dự buổi khai giảng có lãnh đạo Sở Y tế, Trường Đại học y Hà Nội, 36 học viên là cán bộ, bác sỹ hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Công điện về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa lũ Công điện về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa lũ
  16:01 | 11/07/2017
  BHG – Ngày 11.7, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Công điện số 2679/CĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Điện: UBND – Ban chỉ huy PCTT và TKCC các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa lũ. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn nội dung Công điện.
  .
 • Đoàn Đại biểu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên Đoàn Đại biểu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
  15:08 | 11/07/2017
  BHG - Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017), sáng ngày 11.7, Đoàn Đại biểu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Đức Lâm – Chủ nhiệm Tổng cục, Anh hùng lao động đã đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
  .
 • "Kế hoạch hóa gia đình để nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh"
  08:51 | 11/07/2017
  BHG - Ngày 11.7.1987, dân số thế giới chạm mốc 5 tỷ người; đến tháng 11.1989, tại Diễn đàn Dân số thế giới đã quyết định lấy ngày 11.7 hàng năm là "Ngày Dân số Thế giới" nhằm nhắc nhở các quốc gia về nguy cơ dân số tăng quá nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Ngày Dân số thế giới năm nay, với chủ đề "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh" Quỹ Dân số Liên hợp quốc kêu gọi tiếp tục đầu tư vào công tác kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) với các mục tiêu xóa bỏ đói, nghèo cùng cực, sức khỏe tốt, cuộc sống hạnh phúc và bình đẳng giới.
  .
 • Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" Sáng mãi phẩm chất
  08:42 | 11/07/2017
  BHG - Dù tỷ lệ thương tật lên đến 81%, khiến cơ thể mất đi một bên chân và chỉ còn một bên mắt; nhưng thương binh hạng ¼ Đỗ Văn Chính, tổ 11, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) đã trở thành tấm gương sáng, minh chứng cho phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ": Thương binh "tàn nhưng không phế".
  .
 • Phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế bất cập, tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay
  08:35 | 11/07/2017
  BHG - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: "Thực hiện chính tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên". Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:
  .
 • Bộ Y tế: Thẩm định cấp phép hoạt động BVĐK Đức Minh Hà Giang Bộ Y tế: Thẩm định cấp phép hoạt động BVĐK Đức Minh Hà Giang
  16:21 | 10/07/2017
  BHG - Ngày 8.7, tại Bệnh viện đa khoa Đức Minh (TP Hà Giang), Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn, đã đến làm việc và thẩm định cấp phép khi BVĐK Đức Minh đi vào hoạt động. Tham dự buổi thẩm định còn có Bs.CKII Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý nghề Y Dược và Bảo hiểm Y tế (Sở Y tế); lãnh đạo Bệnh viện và một số khoa phòng thuộc BVĐK tỉnh cùng Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban của BVĐK Đức Minh.
  .
 • Sạt lở đẩy ô tô, hàng hóa xuống vực Sạt lở đẩy ô tô, hàng hóa xuống vực
  16:16 | 10/07/2017
  BHG - Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 8.7, tại Km 7 + 300, đường từ Quốc lộ 2 đi xã Cao Bồ (Vị Xuyên) đã bị sạt lở, đẩy một ô tô cùng hàng hóa xuống vực.
  .
 • Huyện Quản Bạ mưa lớn kéo dài gây sạt lở làm chết 1 người tại xã Nghĩa Thuận Huyện Quản Bạ mưa lớn kéo dài gây sạt lở làm chết 1 người tại xã Nghĩa Thuận
  11:15 | 10/07/2017
  BHG - Do mưa lớn kéo dài trong 2 ngày từ ngày 8 đến 9.7, trên địa bàn xã Nghĩa Thuận đã gây sạt lở đất vùi lấp làm chết 1 người. Nạn nhân là anh Sân Đức Cường, sinh năm 1987, trú tại thôn Na Lình, xã Nghĩa Thuận.
  .
 • Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ Dân số - Kế hoạch hoá giá đình 6 tháng đầu năm 2017 Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ Dân số - Kế hoạch hoá giá đình 6 tháng đầu năm 2017
  15:51 | 06/07/2017
  BHG - Sáng 6.7, Chi cục DS – KHHGĐ tổ chức tọa đàm Kỷ niệm ngày dân số Thế giới và Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ DS – KHHGĐ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có đại diện Sở Y tế, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, lãnh đạo Chi cục DS – KHHGĐ; lãnh đạo các Trung tâm DS – KHHGĐ các huyện, thành phố.
  .
 • Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  08:54 | 06/07/2017
  BHG - Ngày 5.7, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Thông báo số 09/TB – HĐND của HĐND tỉnh Thông báo thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn Thông báo.
  .
 • Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thăm và tặng quà bệnh nhân Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thăm và tặng quà bệnh nhân Bệnh viện Lao và bệnh phổi
  17:28 | 03/07/2017
  BHG - Ngày 3.7, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức đến thăm và tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cùng đi có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
  .
 • Dự báo thời tiết: Miền Bắc có mưa 12 ngày tới
  10:02 | 27/06/2017
  Miền Bắc đang bước vào đợt mưa diện rộng và dự báo có thể kéo dài đến ngày 5/7.
  .
 • Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
  16:03 | 26/06/2017
  BHG - Ngày 26.6, Ban chỉ đạo 1237 về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Giang, lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 1237 tỉnh, đại diện Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng đông đảo thân nhân, đồng đội, đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia huyện Vị Xuyên.
  .
 • Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Báo chí – Văn học nghệ thuật thành phố Hà Giang năm 2017 Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Báo chí – Văn học nghệ thuật thành phố Hà Giang năm 2017
  15:52 | 22/06/2017
  BHG - Sáng ngày 22.6, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, Hội Văn học nghệ thuật thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Báo chí – Văn học nghệ thuật cho hơn 100 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố.
  .
 • Xử lý thông tin – khâu quan trọng trong công tác phóng viên Xử lý thông tin – khâu quan trọng trong công tác phóng viên
  11:07 | 20/06/2017
  BHG - Em làm việc được cung cấp thông tin như thế! Em thấy bác Trưởng thôn cho biết thế! Thỉnh thoảng có bạn nói "cứng" trong Báo cáo nêu thế… đó là những câu "Ngụy biện" của không ít nhà báo trẻ lúc bị Biên tập viên chỉ ra những sai sót trong quá trình thẩm định lại thông tin khi biên tập tin, bài; cùng với việc tự mình thẩm định lại thì mới thấy thông tin nêu trong bài "dở ẹc" không hợp lý một chút nào.
  .
 • Khai mạc Hội nghị tập huấn Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm trí – tâm thần dựa vào cộng đồng cho cán bộ ngành Lao động – Thương binh – Xã hội 6 tỉnh miền núi Đông Bắc Khai mạc Hội nghị tập huấn Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm trí – tâm thần dựa vào cộng đồng cho cán bộ ngành Lao động – Thương binh – Xã hội 6 tỉnh miền núi Đông Bắc
  11:04 | 20/06/2017
  BHG - Sáng 20.6, tại Hội trường Nhà khách Hà An, Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương bình và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Khai mạc Hội nghị tập huấn Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm trí – tâm thần (CSSK TT – TT) dựa vào cộng đồng cho cán bộ ngành LĐTB&XH 6 tỉnh vùng Đông Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang.
  .
 • Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential chi nhánh Hà Giang tri ân khách hàng tại huyện Vị Xuyên Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential chi nhánh Hà Giang tri ân khách hàng tại huyện Vị Xuyên
  09:54 | 19/06/2017
  BHG - Ngày 18.6, tại huyện Vị Xuyên, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam Chi nhánh Hà Giang đã tổ chức Lễ tri ân khách hàng và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, con em khách hàng có thành tích học tập tốt trong năm học 2016 – 2017.
  .
 • Hội Cựu chiến binh UBKT Tỉnh ủy thăm, tặng quà và giúp đỡ gia đình Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn xã Quang Minh (Bắc Quang) Hội Cựu chiến binh UBKT Tỉnh ủy thăm, tặng quà và giúp đỡ gia đình Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn xã Quang Minh (Bắc Quang)
  16:12 | 11/06/2017
  BHG - Ngày 10.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) UBKT Tỉnh ủy do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân đồng đội và lao động ngày thứ 7 giúp đỡ gia đình hội viên (HV) CCB Nguyễn Ngọc Tình, thôn Tân Thành, xã Quang Minh (Bắc Quang).
  .
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ nông thôn vẫn còn... bỏ ngỏ (!) Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ nông thôn vẫn còn... bỏ ngỏ (!)
  09:13 | 19/04/2017
  BHG - Chợ nông thôn không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, góp phần vào sự phát triển KT – XH của địa phương, mà còn là nơi trao đổi thông tin của nhân dân. Tuy nhiên, phần lớn thực phẩm được bày bán tại đây chưa được kiểm định của các cơ quan chức năng về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Trong đó, tần suất hoạt động của hầu hết các chợ phiên nông thôn trên địa bàn tỉnh là mỗi lần/tuần. Điều này đặt ra những lo ngại về VSATTP tại các chợ.
  .
.
.
.
.
.