UBND tỉnh chỉ đạo một số biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Thứ Ba, 19/10/2021, 19:20 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ về việc quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; ngày 19.10, UBND tỉnh có công văn hoả tốc số 4168/UBND-VHXH về việc chỉ đạo tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tiếp tục duy trì 68 chốt kiểm soát cố định, 11 chốt kiểm dịch nội địa tiếp giáp với các tỉnh bạn. Khi qua chốt kiểm dịch, người về từ các vùng xanh, vàng (mức độ nguy cơ 1, 2) thực hiện khai báo y tế, không bắt buộc xét nghiệm. Người về từ vùng cam, đỏ (mức độ nguy cơ 3, 4) thực hiện khai báo y tế và phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời hạn 72 giờ.

Các hoạt động hội họp, các sự kiện, nghi lễ tôn giáo, dịch vụ kinh doanh... được phép hoạt động bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch Covid-19. Riêng dịch vụ karaoke được hoạt động trở lại nhưng thời gian không quá 22 giờ 30 phút hàng ngày và phục vụ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Để xem toàn bộ nội dung công văn, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

>> Công văn 4168/UBND-VHXH

Đ.T

.