"Dân vận khéo" ở xã Pả Vi

Thứ Tư, 14/07/2021, 08:30 (GMT+7)

BHG - Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, Đảng bộ xã Pả Vi (Mèo Vạc) luôn quan tâm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.

Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân và huyện Mèo Vạc thăm mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình anh Sùng Dũng Sài, thôn Pả Vi Hạ. 					 Ảnh: TƯ LIỆU
Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân và huyện Mèo Vạc thăm mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình anh Sùng Dũng Sài, thôn Pả Vi Hạ. Ảnh: TƯ LIỆU

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT - XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, huyện đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thường xuyên đổi mới, cán bộ làm công tác dân vận luôn gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã được gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy, chính quyền xã làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong việc trưng cầu ý kiến nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, giải pháp thiết thực, phù hợp vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển KT -XH, chương trình xây dựng NTM ở địa phương, sau đó cùng tham gia bàn bạc cách thức triển khai thực hiện thành công các chủ trương, nghị quyết, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Vàng Mí Trạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pả Vi, cho biết: Căn cứ tình hình thực tiễn, mỗi chi bộ, thôn lựa chọn nội dung, phần việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân vận. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Đến nay, toàn xã có 73,7% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 83% thôn đạt thôn văn hóa. Trong lĩnh vực kinh tế, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, tạo việc làm cho người lao động nên đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có 16 mô hình phát triển kinh tế, thu nhập của người dân đạt 36,5 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 11,61%. Năm 2020 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Pả Vi đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả KT -XH đáng phấn khởi, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Minh Chuyên (Mèo Vạc)

.