Mèo Vạc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Thứ Sáu, 02/04/2021, 14:47 (GMT+7)

BHG - Với việc làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CBCNVCLĐ) đã giúp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mèo Vạc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng huyện ngày một phát triển.

 Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Mèo Vạc kiểm tra hoạt động của CĐCS xã Tả Lủng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Mèo Vạc kiểm tra hoạt động của CĐCS xã Tả Lủng.

Hiện toàn huyện có 93 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 2.395 CBCNVCLĐ. Để thúc đẩy tinh thần làm việc của CBCNVCLĐ, LĐLĐ huyện đã phát động phong trào thi đua trong các cấp công đoàn; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong CBCNVCLĐ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên; nhất là tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập, làm theo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thực hiện tốt “nói đi đôi với làm”... Đặc biệt, BCH LĐLĐ huyện xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 - 2023”. Các CĐCS trực thuộc chủ động giám sát các cơ quan nhà nước trong thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động; thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ đúng theo quy định và đảm bảo mọi quyền lợi cho CBCNVCLĐ.

Đồng chí Trần Ngọc Thặng, Chủ tịch LĐLĐ huyện, cho biết: Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã chỉ đạo 100% CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động quán triệt trong CBCNVCLĐ hạn chế tối đa ra khỏi địa bàn; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; triển khai nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc”; “thông điệp 5K” và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid -19 tại nơi làm việc.

Để xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh, LĐLĐ huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên mới trong các CĐCS. Các CĐCS phối hợp với chính quyền thi đua thực hiện tốt các mục tiêu KT – XH, QP – AN tại cơ quan, đơn vị; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tham gia phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp phát triển nông thôn; phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”... Mặt khác, tăng cường hoạt động kiểm tra quy chế dân chủ, kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn tại các CĐCS để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với công tác dân vận chính quyền, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ trong các cơ quan nhà nước...

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, LĐLĐ huyện Mèo Vạc tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐCS, nhất là năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, ưu tiên nội dung về tiền lương, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, LĐLĐ huyện đẩy mạnh truyền thông hoạt động CĐCS, các phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua; thực hiện hiệu quả việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại với đoàn viên, người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở…” – Chủ tịch LĐLĐ huyện Mèo Vạc Trần Ngọc Thặng cho biết thêm.

Bài, ảnh: HẢI ĐĂNG

.