Phát huy hiệu quả các chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Thứ Bảy, 13/03/2021, 18:36 (GMT+7)

BHG - Chất lượng và hiệu quả, có sự tham gia tích cực của người hưởng lợi là đánh giá chung trong công tác triển khai các chương trình viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Tỉnh ta đã cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN được triển khai hiệu quả nhất, góp phần cùng với các chương trình an sinh xã hội của tỉnh nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

Phòng đọc sách tại Trường Tiểu học PTDTBT xã Quản Bạ (Quản Bạ) được tổ chức “Room to read” tài trợ.
Phòng đọc sách tại Trường Tiểu học PTDTBT xã Quản Bạ (Quản Bạ) được tổ chức “Room to read” tài trợ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác xúc tiến, vận động, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN của tỉnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, các nguồn lực hỗ trợ trong năm qua bị giảm mạnh. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và các tổ chức đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả khả quan, đóng góp vào chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH tại địa phương. Năm 2020, tỉnh đã tiếp nhận 25 chương trình, dự án, khoản viện trợ mới, với cam kết tài trợ trên 71 tỷ đồng. Triển khai các chương trình viện trợ trên địa bàn tỉnh, đã có 4 công trình trường, lớp học, nhà lưu trú học sinh được hoàn thành và đi vào sử dụng; xây dựng được 5 ngôi nhà cho người nghèo, người có công với kinh phí viện trợ 390 triệu đồng; vận động các tổ chức PCPNN hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh được 3,4 tỷ đồng... Trong đó, tổ chức PLAN tại Việt Nam viện trợ lớn nhất, chiếm gần 30% tổng giá trị giải ngân trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó là các tổ chức như GNI/Hàn Quốc, FFI, Action Aid, Trẻ em Rồng xanh (BDCF/Úc), GTV/Italia... cũng có cam kết tài trợ dài hạn tại Hà Giang.

Các khoản viện trợ theo chương trình, dự án hoặc phi dự án đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng cho phát triển của tỉnh, 100% các dự án đang triển khai được đánh giá xếp loại tốt và khá. Hoạt động của các tổ chức PCPNN được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các đơn vị, địa phương là đối tác phía tỉnh đã từng bước đáp ứng yêu cầu về quan hệ đối ngoại, chủ động tìm kiếm đối tác mới, nguồn viện trợ mới, cũng như giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác truyền thống. Hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN đa dạng về hình thức, tập trung vào lĩnh vực phát triển bền vững thông qua các chương trình xây dựng nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao nhận thức, tăng cường sinh kế cho người dân tộc thiểu số thông qua du lịch cộng đồng; hỗ trợ sản xuất tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn; phòng chống biến đổi khí hậu, môi trường; y tế, giáo dục - đào tạo, cứu trợ khẩn cấp, nước sạch, chăm sóc, bảo trợ trẻ em, hỗ trợ phát triển, xây dựng nhiều điểm trường học, nhà lưu trú giáo viên và học sinh... Qua đó góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân vùng dự án, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đối tượng hưởng lợi, một số dự án đã được nhân rộng mô hình. 

Các chương trình, dự án PCPNN đã bổ sung một nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển KT-XH của địa phương. Trong thời gian tới, để thu hút các nguồn viện trợ tỉnh sẽ ban hành Chương trình tăng cường hợp tác, vận động viện trợ PCPNN và các nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025; Quy chế phối hợp vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại nước ngoài; viện trợ quốc tế khẩn cấp cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh và xây dựng quy trình hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin về nhu cầu vận động viện trợ PCPNN của tỉnh, tuyên truyền hiệu quả về các mô hình dự án thực hiện thành công tại địa phương. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan chủ quản, đầu mối quản lý nhà nước về công tác PCPNN với các đơn vị liên quan, đơn vị, địa phương hưởng thụ các chương trình dự án để thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thông suốt và đúng quy định. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân PCPNN hoạt động tại địa phương.   

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.