Mèo Vạc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 04/03/2021, 16:04 (GMT+7)

BHG - Thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp Đảng bộ huyện Mèo Vạc tạo dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Khâu Vai kiểm tra mô hình chăn nuôi trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Khâu Vai kiểm tra mô hình chăn nuôi trên địa bàn.

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Mèo Vạc, Vũ Đình Quyền, cho biết: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đề ra khâu đột phá về đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ. Điều đó cho thấy, việc nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm. Theo đó, Huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo, tập trung vào các nội dung, như: Việc gương mẫu đổi mới phong cách, lề lối làm việc “nói đi đôi với làm” của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; thực hiện không uống rượu, bia trong khi thi hành công vụ; đổi mới việc đi cơ sở, tổ chức dự họp và chấm điểm công tác điều hành các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền cơ sở; tổ chức hội thi “Nụ cười cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ”, “Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát”, “Dân vận khéo”…

Thông qua các hoạt động trên đã làm chuyển biến tích cực tác phong, lề lối làm việc của các cấp, ngành cũng như của cán bộ, đảng viên; 100% các xã, thị trấn có phòng “một cửa” hoạt động hiệu quả; 100% thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận này với trên 95% kết quả được trả đúng hẹn. Các chi, đảng bộ cơ sở duy trì tương đối tốt việc đọc báo đầu tuần; kết quả đánh giá tổ chức cơ sở Đảng hàng năm đều đạt trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có hơn 13% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ số cải cách hành chính hàng năm liên tục được cải thiện và xếp ở vị trí cao trong toàn tỉnh… Phó ban Tổ chức Huyện ủy Mèo Vạc cho biết thêm.

Bí thư Đảng ủy xã Xín Cái, Phan Văn Hào, chia sẻ: Thông qua việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên, thời gian qua, xã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt là Chương trình 1953 về hỗ trợ xây dựng nhà ở của Tỉnh ủy. Cụ thể, 5 năm qua, Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động sức người, các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo. Kết quả, làm được trên 270 nhà, nâng tỷ lệ số hộ có nhà kiên cố toàn xã lên gần 60%...

Cùng với thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được Đảng bộ huyện Mèo Vạc đặc biệt quan tâm. Năm 2020, BTV Huyện ủy, cấp ủy cơ sở, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 265 cuộc đối với 187 tổ chức Đảng và 247 đảng viên; giám sát 208 cuộc đối với 111 tổ chức Đảng, 227 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 41 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Mèo Vạc, để tiếp tục nâng cao công tác lãnh, chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, hiện nay, huyện đang tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp, như: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác chuyên môn, nhất là bộ phận “một cửa” từ huyện đến cơ sở nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

.