Hiệu quả triển khai chiến lược bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 26/03/2021, 06:38 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, năm qua tỉnh ta đã phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương cho sự nghiệp môi trường trên 80.600 triệu đồng. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực, nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường được tăng cường với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Cán bộ, công chức huyện Quản Bạ hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường và hạn chế rác thải nhựa.
Cán bộ, công chức huyện Quản Bạ hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường và hạn chế rác thải nhựa.

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ngay từ khâu thẩm định các hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng đặc biệt quan tâm đến công nghệ và những tác động về môi trường của dự án đến khu vực. Trong năm 2020, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của 10 dự án thuộc lĩnh vực thủy điện, trồng rừng và dược liệu, với tổng vốn đầu tư 1.903,7 tỷ đồng. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khâu thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường. Từ đó, công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, có sự tăng cường phối hợp giữa Hội đồng thẩm định với chính quyền địa phương, tiến hành khảo sát thực tế, kiểm tra hiện trường trước khi họp thẩm định.

Thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, năm 2020 Sở TN&MT tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan; kết quả đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt là 856,738 triệu đồng, xử lý hình sự đối với 26 vụ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 25 cơ sở thuộc khu vực công ích gồm: Bãi rác trung tâm các huyện, thành phố, các bệnh viện lớn, cơ sở bảo trợ xã hội và 1 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại tổ 4, phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện xử lý triệt để, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, đến nay tỉnh đã và đang xử lý 20 cơ sở, trong đó có 13 cơ sở đã xử lý xong, bàn giao đưa vào sử dụng và đang hoàn thiện hồ sơ để đưa ra khỏi danh sách; 6 cơ sở đã lập dự án nhưng chưa được bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị lập dự án và có văn bản gửi Bộ TN&MT đề nghị hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện. Đến nay, 4 bãi xử lý rác thải đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện để nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Trên địa bàn tỉnh có Khu công nghiệp Bình Vàng và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Đến nay, Khu công nghiệp Bình Vàng đã xây dựng hệ thống thoát nước thải, trạm xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, đang tiếp tục thi công hệ thống thu gom nước thải từ các nhà máy về trạm xử lý và hồ điều hòa. Trạm xử lý nước thải đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã được đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải với công suất thiết kế 400 m3/ngày. Thực hiện việc kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục theo văn bản 3178/BTNMT-TCMT của Bộ TN&MT, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu gửi về Sở TN&MT. Năm 2020 đã lắp đặt 22 Trạm quan trắc đo mưa tự động tại huyện Vị Xuyên và Quản Bạ, truyền số liệu về Sở TN&MT và nhắn tin cảnh báo đến Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã và các Trưởng thôn để thông báo, cảnh báo đến nhân dân xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai kịp thời. Bên cạnh đó, tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

Bằng nhiều nỗ lực, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.