Thông tin thời tiết đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Chủ Nhật, 24/01/2021, 09:56 (GMT+7)

1. Dự báo xu thế thời tiết trong thời gian từ ngày 25/01 đến 02/02/2021 trên phạm vi toàn quốc
Khu vực Bắc Bộ
Ngày 25-27/01: Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Khoảng từ đêm 27 đến ngày 28/01: Không khí lạnh tăng cường, có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ; nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.
Từ ngày 29/01 đến ngày 31/02: Có mưa vài nơi, riêng từ ngày 30/01-31/01 sáng sớm có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Ngày 01-02/02, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 01/02, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 10-13 độ; nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, vùng núi từ 13-16 độ.
Khu vực Trung Bộ
Ngày 25/01, Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng; riêng các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế sáng có sương mù, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc: 16-19 độ, phía Nam từ 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất phía Bắc: 22-25 độ, phía Nam 27-30 độ.
Từ ngày 26-31/01, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng ngày 28 có mưa, mưa rào rải rác; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào trong thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 29 sau có mưa vài nơi; Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 28-31/01, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét. Từ ngày 28-31/01 nhiệt độ giảm nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc: 14-18 độ, phía Nam từ 18-21 độ; Nhiệt độ cao nhất phía Bắc: 19-23 độ, phía Nam 23-26 độ, riêng Nam Trung Bộ từ 27-30 độ.
 
Ngày 01-02/02, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, riêng Trung Trung Bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ có xu hướng giảm, trời rét, Bắc Trung Bộ có nơi rét đậm.
 Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên trời rét vào đêm và sáng sớm.
Ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, riêng thời kỳ từ ngày 29-30/01 giảm nhẹ còn 14-17 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-29 độ, từ ngày 28/01 giảm còn từ 24-27 độ.
Ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ.
 
2. Dự báo thời tiết từ ngày 24/01 đến 02/02/2021 tại khu vực Ba Đình

Thời gian

Diễn biến thời tiết

Ngày 24/01

Đêm và sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 16 - 250C

Ngày 25/01

Có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 19 - 220C

Ngày 26/01

Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 18 - 220C

Ngày 27/01

Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 18 - 210C

Ngày 28/01

Sáng có mưa, mưa nhỏ, sau giảm mưa. Gió Đông Bắc cấp 3
Nhiệt độ: 16 - 180C

Ngày 29/01

Không mưa, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ: 14 - 200C

Ngày 30/01

Không mưa, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 15 - 220C

Ngày 31/01

Không mưa, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 17 - 230C

Ngày 01/02

Có lúc có mưa nhỏ, trời rét. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 15 - 170C

Ngày 02/02

Không mưa, trời rét. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 14 - 160C

 
3. Dự báo thời tiết từ ngày 24/01 đến 02/02/2021 tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia

Thời gian

Diễn biến thời tiết

Ngày 24/01

Đêm và sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 16 - 250C

Ngày 25/01

Có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 19 - 220C

Ngày 26/01

Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 18 - 220C

Ngày 27/01

Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 18 - 210C

Ngày 28/01

Sáng có mưa, mưa nhỏ, sau giảm mưa. Gió Đông Bắc cấp 3
Nhiệt độ: 16 - 180C

Ngày 29/01

Không mưa, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ: 14 - 200C

Ngày 30/01

Không mưa, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 15 - 210C

Ngày 31/01

Không mưa, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 17 - 220C

Ngày 01/02

Có lúc có mưa nhỏ, trời rét. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 15 - 170C

Ngày 02/02

Không mưa, trời rét. Gió nhẹ.
Nhiệt độ: 14 - 160C

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

.