Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững

Thứ Hai, 04/01/2021, 17:32 (GMT+7)

BHG - Trong bối cảnh hiện nay, việc tập trung phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, tái cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa Công nghiệp gắn với quy hoạch xây dựng Nông thôn mới được xem là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài của các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Hà Giang.

Thanh niên huyện Bắc Mê tìm hiểu thông tin tuyển dụng lao động.
Thanh niên huyện Bắc Mê tìm hiểu thông tin tuyển dụng lao động.

Năm 2020 đã qua, mặc dù còn khó khăn do biến đổi khí hậu, lũ lụt, sạt lở đất, dịch bệnh trên người và gia súc, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, ngành Lao động - TBXH đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao. Theo đó, Sở Lao động - TBXH tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp (GDNN), phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tình hình mới. Kèm theo đó là việc tăng cường đầu tư, đẩy mạnh cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo, GDNN. Hiện nay, mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh có 13 cơ sở GDNN, gồm: 1 Trường Cao đẳng; 2 Trường Trung cấp nghề; 9 Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên (GDTX). Đội ngũ giáo viên, giảng viên toàn tỉnh năm 2020 là 490 người. Đa số giáo viên, giảng viên thuộc biên chế của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đều được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn theo quy định. Năm 2020, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; thị trường lao động tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Trong năm đã giải quyết việc làm cho trên 18 nghìn người; thẩm định hồ sơ và cấp phép mở 227 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các cơ sở GDNN - GDTX đã tuyển sinh được trên 11.100 học viên, sinh viên, đạt 144% kế hoạch. Ngoài các cơ sở GDNN trong tỉnh tham gia đào tạo nghề, trong năm 2020, Sở Lao động - TBXH đã huy động 1 Viện nghiên cứu, 1 Trường Cao đẳng, 4 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Giờ thực hành của học viên Lớp đào tạo nghề khuyến nông tại xã Yên Cường (Bắc Mê).
Giờ thực hành của học viên Lớp đào tạo nghề khuyến nông tại xã Yên Cường (Bắc Mê).

Xác định đào tạo phải theo nhu cầu sử dụng của xã hội, do đó, GDNN đòi hỏi phải không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tiễn; các cơ sở GDNN - GDTX, Trường Cao đẳng và Trung cấp nghề đã thành lập bộ phận theo dõi và liên hệ với các doanh nghiệp để nắm bắt yêu cầu về vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng; từ đó, có sự điều chỉnh về nội dung, chương trình đào tạo phù hợp. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công việc… Đây là mục tiêu, nhiệm vụ và là tiêu chí quan trọng đánh giá sự thành công trong công tác đào tạo nghề trong năm 2021 và góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hữu Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH, cho biết: Trên cơ sở đào tạo nghề, ngành đã có những khuyến cáo đối với các cơ sở GDNN-GDTX, Trường Cao đẳng và Trung cấp nghề phải bám vào định hướng phát triển của xã, huyện và của tỉnh, đặc biệt là kinh tế của từng vùng. Sở Lao động - TBXH đã đề ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDNN; đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về GDNN; đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho một số cơ sở GDNN đã được sắp xếp, quy hoạch trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng GDNN, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng cường liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng với các doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tại các cơ sở GDNN, người dạy nghề tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh kiểm định chất lượng trong GDNN…

Phát huy những kết quả đạt được, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tin tưởng thời gian tới, lĩnh vực GDNN trong tỉnh sẽ đạt được bước tiến mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của tiến trình phát triển quê hương Hà Giang.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.