Yên Minh đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa

Thứ Hai, 23/11/2020, 09:27 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), làng văn hóa (LVH) của huyện Yên Minh được triển khai với nhiều cách làm đa dạng và tạo sức lan tỏa sâu rộng; qua đó, thu hút đông đảo các hộ gia đình, cộng đồng tham gia thực hiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Làng Văn hóa du lịch thôn Cốc Pảng, xã Du Già được công nhận và ra mắt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.
Làng Văn hóa du lịch thôn Cốc Pảng, xã Du Già được công nhận và ra mắt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.

Sau khi có Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”; “thôn văn hóa”; “làng văn hóa”; “ấp văn hóa”; “ bản văn hóa”; “tổ dân phố văn hóa” được ban hành với nhiều điểm mới, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã xây dựng kế hoạch; ban hành công văn, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định với những cách làm sáng tạo, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của phong trào xây dựng GĐVH, LVH. Trong thời gian qua, huyện Yên Minh tổ chức được 10 lớp tập huấn; các xã, thị trấn tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền về các nội dung của phong trào. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị, đoàn thể huyện đã tuyên truyền lồng ghép các tiêu chí xây dựng GĐVH, LVH vào nội dung sinh hoạt định kỳ để đoàn viên, đảng viên tích cực hưởng ứng phong trào.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng GĐVH, LVH các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, mục tiêu và phương hướng cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tế; lồng ghép phong trào xây dựng GĐVH, LVH với các phong trào thi đua, như: Xây dựng khu dân cư văn hóa; xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài; đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động “tương thân tương ái”. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện hương ước, quy ước về nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tinh thần “tình làng nghĩa xóm” được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, 100% số thôn, tổ dân phố đã xây dựng được bản hương ước đổi mới theo các yêu cầu xây dựng nếp sống văn hóa trong tình hình mới và đúng pháp luật; nhiều thôn, bản trong huyện đã giữ vững danh hiệu LVH trên 5 năm liền.

Qua thực hiện các phong trào, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức cũng như từng bước thay đổi nếp nghĩ, lối sống, cách làm của các gia đình theo hướng tiến bộ hơn. Tỷ lệ đạt chuẩn GĐVH, LVH có chiều hướng tăng theo từng năm và ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2015, toàn huyện có 7.500 gia đình được công nhận GĐVH và 125 làng được công nhận LVH; đến năm 2019, tỷ lệ gia đình được công nhận GĐVH là 9.948 và 161 làng được công nhận LVH, chủ yếu ở các xã: Mậu Duệ, Phú Lũng, Na Khê, thị trấn Yên Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng VH&TT huyện Yên Minh, cho biết: Xây dựng GĐVH, LVH là nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vì vậy, với sự tập trung lãnh, chỉ đạo và có những cách làm sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; phong trào xây dựng GĐVH, LVH đã thu hút đông đảo người dân, cộng đồng tham gia, góp phần giữ vững ổn địnhh chính trị, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó, việc tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu GĐVH, LVH hàng năm cũng được thực hiện công khai, dân chủ.

Để phong trào xây dựng GĐVH, LVH trên địa bàn huyện phát triển bền vững, chất lượng; thời gian tới, huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát trong thực hiện phong trào xây dựng GĐVH, LVH tại cơ sở; nhằm xây dựng GĐVH, LVH, tổ dân phố văn hóa, tạo môi trường văn hóa và vun đắp tình làng, nghĩa xóm…

Bài, ảnh: Hồng Cừ

.