Tập huấn Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn

Thứ Ba, 06/10/2020, 18:55 (GMT+7)

BHG - Từ ngày 6 - 8.10, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh tổ chức khai giảng các lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn. Dự lớp tập huấn có đại diện Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh; học viên là cán bộ nông nghiệp các huyện, thành phố, xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn
Lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn

Tại các lớp tập huấn, các học viên được thông tin, phổ biến, hướng dẫn các nội dung về Kết quả về cấp nước nông thôn; một số điểm mới, cơ sở pháp lý và hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn. Thực hiện bài tập thực hành rà soát các biểu mẫu và điền thông tin theo số liệu thực tế; các kỹ năng, nghiệp vụ điều tra, tổng hợp.

Việc triển khai Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn nhằm mục đích theo dõi, đánh giá hiện trạng sử dụng nước sạch nông thôn, mô hình quản lý, mức độ bền vững của các công trình cấp nước tập trung. Kết quả thực hiện Bộ chỉ số sẽ phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực cấp nước và công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong triển  khai thực hiện ở cơ sở.

Tin, ảnh: AN GIANG

.