Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng ở Bắc Mê

Chủ Nhật, 09/08/2020, 12:00 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Bắc Mê đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, là “chỗ dựa” của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu dân cư…

Ông Đặng Văn Đạt (trái) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.
Ông Đặng Văn Đạt (trái) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.

Bắc Mê có 16 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Dao,  Tày, Mông và các dân tộc khác; có 139 già làng, trưởng thôn có uy tín cao trong cộng đồng. Bằng uy tín của mình, họ luôn đi đầu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thắt chặt tình đoàn kết, chống lại các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, tệ nạn xã hội. Để dân tin và làm theo, họ luôn đi đầu trong phát triển sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Người có uy tín thường xuyên vận động đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng; nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu; ra sức xây dựng cuộc sống mới. Họ đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến an ninh, trật tự tại địa bàn, giúp lực lượng công an nắm bắt và xử lý kịp thời. Bằng uy tín và trách nhiệm, đội ngũ này đã tích cực cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng và giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở vận động bà con học tập, làm theo lời dạy của Bác Hồ, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu cao cảnh giác chống lại các âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Ông Đặng Văn Đạt, Trưởng thôn Bản Nghè, xã Yên Cường là người được dân làng tin tưởng. Nhiều năm qua, ông là điểm tựa của người dân trong các hoạt động. Không chỉ gương mẫu đi đầu vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, ông đã cùng cán bộ, đảng viên vận động bà con góp công, góp của xây dựng Nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông nông thôn... Ông Đạt chia sẻ: Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhiều lần xin thôi không làm Trưởng thôn nữa để cho những người trẻ tuổi gánh vác công việc. Tuy nhiên, bà con trong thôn vẫn tin tưởng, giao trọng trách này cho tôi. Về công việc của thôn, “Tôi hiểu gì, biết gì thì đều truyền đạt cho bà con, từ phát triển kinh tế đến giữ gìn an ninh, trật tự, giữ gìn nề nếp gia đình”.

Nói về vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào DTTS, ông Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Mê, cho biết: Các già làng, trưởng bản, người có uy tín là lực lượng quan trọng, nòng cốt trong việc vận động bà con dân làng thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; làm tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong cuộc sống hằng ngày của đồng bào các dân tộc. Để phát huy vai trò của những người có uy tín, hằng năm huyện Bắc Mê chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn các địa phương bình chọn người có uy tín trong đồng bào DTTS và được quan tâm thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc được tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển KT-XH; được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN của địa phương.

Các già làng, trưởng bản, người có uy tín còn là những nhân tố quan trọng trong việc phát huy và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống cộng đồng; làm tốt công tác thông tin hai chiều giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để nắm tình hình trong nhân dân. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, lực lượng người có uy tín đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực… Từ đó, bà con ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, không ngừng ra sức thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.

Những công lao đóng góp của già làng, trưởng bản, người có uy tín ở Bắc Mê đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; là “chỗ dựa” đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; đóng góp tích cực cho sự phát triển đồng đều, bền vững của huyện trong thời gian qua.

Bài, ảnh:  VĂN QUÂN

.