Đổi mới phong trào thi đua trong tổ chức Công đoàn

Thứ Năm, 06/08/2020, 15:40 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể cùng sự hưởng ứng sôi nổi của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); các phong trào thi đua trong tổ chức Công đoàn (CĐ) đã có nhiều đổi mới, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ và đóng góp đáng kể cho công cuộc phát triển KT – XH của tỉnh nhà.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang.                   Ảnh: TƯ LIỆU
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang. Ảnh: TƯ LIỆU

Với phương châm “Người người thi đua – ngành ngành thi đua”; hằng năm,  các cấp CĐ luôn coi trọng phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực phát huy sáng kiến, ứng dụng KHKT, nâng cao chất lượng công vụ, năng suất lao động. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Chung sức xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang”…

Thi đua trong thực hiện vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp CĐ tích cực tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hằng năm, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đạt trên 98%, tổ chức hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức CĐ đạt trên 60%. Trong 5 năm qua, CĐ đã tham gia cùng với các ngành chức năng thanh, kiểm tra tình hình thực hiện Luật Lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động tại 350 doanh nghiệp; giám sát thực hiện chế độ chính sách tại 302 đơn vị; hướng dẫn CĐ cơ sở thương lượng, ký kết mới 54 bản thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Thông qua các chỉ tiêu giao ước thi đua, các cấp CĐ đã vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ làm nhà cho 254 hộ đoàn viên với tổng số tiền 8,8 tỷ đồng.

Thi đua trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐ vững mạnh, các cấp CĐ đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả,  như: Rà soát các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thành lập các tổ phát triển đoàn viên… 5 năm qua, kết nạp được trên 3.000 đoàn viên; thành lập được 32 CĐCS khu vực doanh nghiệp, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 39.135 người và 1.271 CĐCS. Thi đua xây dựng CĐCS vững mạnh cũng được các cấp CĐ tích cực triển khai, cụ thể hóa tiêu chuẩn chấm điểm, đánh giá, xếp loại CĐCS theo từng loại hình. Hằng năm, có trên 86% CĐCS trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và 54% CĐCS trong các doanh nghiệp đạt vững mạnh.

Với sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các phong trào thi đua tiêu biểu do tổ chức CĐ phát động đã đem lại hiệu quả tích cực; đóng góp cho sự phát triển KT – XH của tỉnh. Cụ thể, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; cán bộ, CNVCLĐ đã nỗ lực vượt lên khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, xây dựng và có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất. CĐ ngành Giáo dục đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, trong 5 năm đã có 3.009 đề tài, sáng kiến được áp dụng trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 130 đề tài khoa học, sáng kiến trong lĩnh vực y tế đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ đã khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kết quả phát triển KT – XH của tỉnh, ứng dụng CNTT theo hướng hiện đại. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, kết quả tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 26,73% vào cuối năm 2019.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ KHKT, phát triển sản xuất hàng hóa. Trong 5 năm qua, đã tổ chức được trên 800 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 52.000 lượt người, triển khai 17 đề tài khoa học, 58 mô hình trình diễn, 64 chương trình dự án sản xuất nông nghiệp. Chương trình xây dựng NTM đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia mở mới 323 km đường giao thông, xây mới 8.922 công trình vệ sinh, 3.804 bể nước ăn gia đình, láng nền nhà cho 3.906 hộ…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Nguyễn Văn Chung cho biết: Những năm qua, thi đua trong hoạt động CĐ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của CĐCS thời gian qua được nâng lên đáng kể; uy tín của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ngày càng được nâng cao. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua, thu hút cán bộ, đoàn viên CĐ các cấp tham gia, tạo động lực xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, cùng các cấp chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

NGUYỄN PHƯƠNG

.