Kết quả nổi bật trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Thứ Sáu, 17/07/2020, 10:54 (GMT+7)

BHG - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn đào tạo nghề, giải quyết việc làm (GQVL) là 1 trong 5 chương trình trọng tâm được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, với mục tiêu nâng tỷ lệ lao động (LĐ) qua đào tạo đạt 55%; nâng tỷ lệ LĐ có việc làm sau học nghề đạt 80%...

Để tổ chức thực hiện, với chức năng là cơ quan Thường trực, Sở Lao động - TBXH đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành đã cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với địa phương để thống nhất chỉ đạo và huy động nguồn lực thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác định hướng việc làm cho người dân. Hằng năm, các huyện, thành phố chủ động khảo sát nhu cầu của người dân để định hướng nghề nghiệp và làm cơ sở đào tạo gắn với GQVL; chủ động có kế hoạch và tổ chức khảo sát lực lượng lao động (LĐ) được đào tạo nghề hoặc chưa qua đào tạo để phân loại, đánh giá nhu cầu và tiến hành mở lớp đào tạo. Đồng thời, tỉnh có cơ chế, áp dụng chính sách linh hoạt nhằm khuyến khích, động viên các nhóm đối tượng tham gia học nghề; liên kết với một số trường đại học, cao đẳng tại các tỉnh Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Nguyên,... đặt hàng đào tạo gắn với địa chỉ sử dụng. Thành lập đoàn công tác xuống các tỉnh có các khu công nghiệp lớn để giới thiệu, ký thỏa thuận cung ứng LĐ; triển khai hiệu quả các nội dung theo thỏa thuận quản lý, hợp tác giữa tỉnh ta với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đưa LĐ đi làm việc tại Trung Quốc.

Thành viên HTX Lanh Trắng Sà Phìn (Đồng Văn) có việc làm, thu nhập ổn định sau đào tạo nghề.
Thành viên HTX Lanh Trắng Sà Phìn (Đồng Văn) có việc làm, thu nhập ổn định sau đào tạo nghề.

Với các giải pháp đồng bộ đã tạo động lực để chương trình đào tạo nghề gắn với GQVL của tỉnh đi vào thực chất. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho 55.000 người. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, trên 70% LĐ sau tốt nghiệp có việc làm, một số nghề, như: Dệt thổ cẩm, đan lát thủ công, chế biến chè, xây dựng, hướng dẫn du lịch, chế biến món ăn đạt 80%. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, trên 85% LĐ sau học nghề biết áp dụng kiến thức, ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, đưa năng suất, thu nhập tăng lên. Tỷ lệ LĐ qua đào tạo tăng từ 46% (năm 2015) lên 54% (đầu năm 2020); trong đó, qua đào tạo nghề được nâng lên tương ứng từ 37,1% lên 44%. Ước từ năm 2016 đến hết năm 2020, số LĐ được tạo việc làm mới trên 90.000 người; trong đó có 35.731 người đi làm việc ở các khu công nghiệp ngoại tỉnh, xuất khẩu LĐ 3.146 người, đa số LĐ có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân từ 3 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Đến thăm HTX Lanh Trắng Sà Phìn (Đồng Văn), chúng tôi được biết: Thực hiện chương trình đào tạo nghề gắn với GQVL của tỉnh, với sự giúp đỡ của các cấp, ngành, huyện Đồng Văn, HTX luôn chú trọng mở lớp dạy nghề thêu, dệt lanh để nâng tay nghề cho các thành viên. Từ năm 2018 - 2020, HTX có 95 thành viên tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề, qua đó thực hiện thành thạo các kỹ năng, kỹ thuật khó về thêu, dệt, vẽ hoa văn trên vải lanh; thu nhập của các thành viên đạt từ 3 - 6 triệu đồng/tháng.

Học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh thực hành sửa chữa ô tô.                                                         Ảnh: HOÀNG NGỌC
Học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh thực hành sửa chữa ô tô. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Đồng chí Kiều Ngọc Lễ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - GDTX Bắc Quang, khẳng định: Những chính sách hỗ trợ học sinh theo học trung cấp, cao đẳng nghề có tác động rất tích cực. Giai đoạn 2017 - 2019, nhà trường tuyển sinh được gần 3.000 học viên; trong đó, mở 51 lớp học nghề cho LĐ nông thôn với 1.716 học viên; 44 lớp trung cấp nghề cho 1.260 học viên. Phần lớn số học viên sau đào tạo đều tự tạo, tìm được việc làm ổn định, phù hợp với ngành, nghề đã đào tạo. 

Tuy nhiên, theo nhận định của lãnh đạo Sở Lao động - TBXH, trong quá trình triển khai chương trình trọng tâm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, GQVL” còn những hạn chế, như: Chất lượng đào tạo nghề chưa đạt yêu cầu, kỹ năng thực hành của LĐ chưa đáp ứng được yêu cầu; số lượng đào tạo nhiều nhưng chủ yếu là các lớp sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng nên chưa tạo ra sự chuyển biến mạnh về chất lượng. Nguồn lực đầu tư cho đào tạo nghề còn thiếu, mới tập trung ở 2 trường có nghề trọng điểm, còn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác hầu như chưa được đầu tư; việc triển khai các chính sách hỗ trợ người LĐ trong GQVL kết quả còn khiêm tốn...

Mặc dù còn có những hạn chế, nhưng xét tổng thể việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với GQVL đã luôn được tỉnh quan tâm, nỗ lực thực hiện và đạt được những kết quả khả quan. Điều này khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm thực hiện đạt mức cao nhất chương trình, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Hoàng Ngọc

.