Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 20/07/2020, 18:17 (GMT+7)

BHG - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020; phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua đó, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Mỗi việc làm và hành động của từng tập thể, cá nhân người đứng đầu đã góp phần truyền lửa để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước từ đó, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Huyện ủy Vũ Mạnh Hà trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.
Bí thư Huyện ủy Vũ Mạnh Hà trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy chính quyền huyện Hoàng Su Phì xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, đầu tư để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Để đẩy mạnh phong trào thi đua, rõ địa chỉ, rõ mô hình, có sức lan tỏa cao, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Theo đó, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn huyện đạt trên 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ giảm tỷ lệ nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 66% năm 2015 xuống còn dưới 30% năm 2020. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, trong 5 năm đã đào đạo được trên 20 nghìn lao động, trên 15 nghìn người có việc làm ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt…

Trong những năm qua, xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tất cả cùng vào cuộc; chỉ đạo quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn Nông thôn mới, với phương châm việc dễ làm trước, việc khó làm sau. Kết quả đến nay, có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí, 2 xã đạt 15 tiêu chí trở lên, có 11 xã đạt 11 - 14 tiêu chí, có 6 xã đạt 10 tiêu chí... Hòa chung không khí thi đua của toàn huyện, tiêu biểu như ngành GD&ĐT huyện Hoàng Su Phì là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, với nhiều phong trào đặc thù được phát động sâu rộng trong toàn ngành, như: “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng xã hội học tập... Cùng với đó, công tác xóa, đói giảm nghèo được đẩy mạnh bằng nhiều đợt phát động thi đua, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” được nhân dân đồng tình hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Phong trào chung tay xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, người có công, hộ nghèo xã biên giới: Trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã kêu gọi vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ được hơn 53 tỷ đồng cho 1.760 hộ làm nhà ở.

Các phong trào thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu huyện đề ra. Trong đó, nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ hợp lý, đưa giống mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Mô hình kinh tế trang trại theo hướng chuyên canh, đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp được phát triển ở 14 xã, thị trấn.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Qua 5 năm triển khai, huyện Hoàng Su Phì đã có một tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng. Ngoài ra, có 3 tập thể, 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua… Với sức lan tỏa mạnh mẽ, các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ,  thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH của huyện. Tin rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; phong trào thi đua yêu nước của huyện sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: PHI ANH

.