Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc T.Ư làm việc tại Quang Bình

Thứ Tư, 03/06/2020, 17:08 (GMT+7)

BHG - Từ ngày 1 - 2.6, đoàn công tác Ủy ban Dân tộc T.Ư do đồng chí Ma Thế Luận, Vụ phó Vụ địa phương I - Ủy ban Dân tộc T.Ư làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại huyện Quang Bình về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135 và Quyết định 2086 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc T.Ư kiểm tra thực tế tại thôn My Bắc, xã Tân Bắc.
Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc T.Ư kiểm tra thực tế tại thôn My Bắc, xã Tân Bắc.

Huyện Quang Bình có 71 thôn bản đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 92,38%, trong đó có 3 dân tộc rất ít người theo Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Pà Thẻn, Phù Lá, Lô Lô, với 1.173 hộ 5.898 khẩu. Thời gian qua, các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện thực hiện đảm bảo, đúng quy định. Trên cơ sở kế hoạch giao vốn của UBND tỉnh là 11.252 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 135, UBND huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai theo đúng hướng dẫn; đồng thời kiểm tra, giám sát thực hiện vốn đảm bảo hiệu quả. Đối với chương trình, dự án theo Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Quang Bình được phân bổ vốn là 34.138 triệu đồng. Đến nay, 100% các hộ tham gia chương trình dự án đã ký cam kết thực hiện dự án theo quy định. Các công trình, dự án xây dựng đã phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần không nhỏ phục vụ sản xuất, nhu cầu đi lại, giao thương; công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát huy, an ninh chính trị được giữ vững.

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh và huyện Quang Bình đã có một số kiến nghị, đề xuất với Ủy ban Dân tộc T.Ư như: Đầu tư tuyến đường giao thông, nước sạch, đường điện, nhà văn hóa, hỗ trợ công trình vệ sinh cho các xã khó khăn.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra một số công trình trong Chương trình 135 và Quyết định 2086 của Thủ tướng Chính phủ tại 3 xã Tân Bắc, Yên Thành và Tân Nam.

Tin, ảnh: Quỳnh Hoa (Quang Bình)

.