Thị trấn Mèo Vạc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thứ Hai, 04/05/2020, 18:57 (GMT+7)

BHG - Ngày 4.5, tại UBND thị trấn Mèo Vạc, Bưu điện huyện phối hợp với thị trấn Mèo Vạc tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 

Thị trấn Mèo Vạc chi trả hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.
Thị trấn Mèo Vạc chi trả hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Trên địa bàn thị trấn Mèo Vạc có tổng số 1.507 đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết 42/NQ-CP, trong đó có 99 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 1.290 người thuộc hộ nghèo, 118 người thuộc hộ cận nghèo. Tổng số kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ 056 triệu đồng.

Được biết, toàn huyện Mèo Vạc có 44.109 đối tượng được thụ hưởng Nghị quyết 42, với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng. Trong đó, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 22 người, đối tượng bảo trợ xã hội 1.200 người, hộ nghèo 37.366 người, hộ cận nghèo 5.521 người. Theo kế hoạch, việc chi trả sẽ được hoàn thành vào ngày 7.5.

Minh Chuyên

.