Huyện Hoàng Su Phì và thị trấn Đồng Văn chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid – 19

Thứ Ba, 05/05/2020, 16:26 (GMT+7)

BHG - * Sáng 5.5, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì thực hiện chi trả hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9.4.2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ Bưu điện và cán bộ LĐTB&XH xã Pố Lồ phát tiền hỗ trợ cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Người dân xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì nhận tiền hỗ trợ.

Theo rà soát của Phòng LĐTB&XH huyện, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì có tổng số 37.080 trường hợp được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí 29 tỷ 297 triệu đồng. Trong đó, có 125 đối tượng người có công; 1.858 đối tượng bảo trợ xã hội; 23.998 đối tượng hộ nghèo và 11.099 đối tượng hộ cận nghèo. Thời gian chi trả được các địa phương trong huyện phối hợp với Bưu điện huyện làm thủ tục chi trả cho người dân từ ngày 5.5 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 7.5.

Trước đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, phân loại, tổng hợp danh sách các đối tượng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tin, ảnh: Hoàng Tính( huyện Hoàng Su Phì)

Sáng 5.5, Bưu điện huyện Đồng Văn phối hợp với thị trấn Đồng Văn thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Người dân thị trấn Đồng Văn nhận tiền hỗ trợ.
Người dân thị trấn Đồng Văn nhận tiền hỗ trợ.

Trên địa bàn thị trấn Đồng Văn có tổng số 3.334 trường hợp gặp khó khăn được hỗ trợ, với tổng kinh phí 2.583 triệu đồng; trong đó, người có công với cách mạng 6 người, bảo trợ xã hội 135 người, hộ nghèo 1.800 người, hộ cận nghèo 1.363 người. Thời gian hỗ trợ từ tháng 4 đến tháng 6 và chi trả một lần.

Để thực hiện đúng quy định, thị trấn đã tiến hành công tác rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng được nêu trong Nghị quyết và thông báo tới từng người dân nhận hỗ trợ. Tất cả phải đảm bảo sự minh bạch, đúng đối tượng. Trong đợt hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng lần này, huyện Đồng Văn có 60.200 đối tượng được thụ hưởng, với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng. Trong đó, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng có 136 người, đối tượng bảo trợ xã hội có 1.313 người, người thuộc hộ nghèo 7.812 người; hộ cận nghèo 3.821 người. Theo kế hoạch, việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ sẽ được huyện thực hiện hoàn thành vào trước ngày 7.5.

Thiện Ngay

.