Đồng Văn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Ba, 26/05/2020, 10:27 (GMT+7)

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước càng khẳng định được sự đúng đắn của tư tưởng đó. Nhiều năm qua, huyện Đồng Văn luôn đẩy mạnh các phong trào học tập và làm theo Bác theo các chuyên đề và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2020, với nội dung chuyên đề cốt lõi: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Đồng Văn tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo huyện trao nhà cho hộ nghèo Hầu Sía Chứ, thôn Bản Thùng, xã Má Lé.
Lãnh đạo huyện trao nhà cho hộ nghèo Hầu Sía Chứ, thôn Bản Thùng, xã Má Lé.

Xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 được huyện coi là vô cùng cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Để triển khai một cách rộng khắp, bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2020, BTV Huyện ủy Đồng Văn còn xây dựng các chương trình trọng tâm, xác định khâu đột phá, quán triệt đến từng chi, đảng bộ, từng đảng viên và người dân trong huyện. Trong quý I.2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt cho gần 900 đại biểu tại các xã, thị trấn, khối cơ quan tham dự; tổ chức được gần 600 hội nghị tại các chi, đảng bộ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với trên 50 nghìn lượt người được nghe, phổ biến.

Với đặc thù huyện vùng cao có 19 dân tộc cùng sinh sống, trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, những nội dung cốt lõi trong chuyên đề học tập theo Bác năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với huyện. Tại cơ sở, việc triển khai chuyên đề học tập theo Bác được mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, không quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn; xây dựng lối sống trung thực, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước. Đối với người dân, sự đoàn kết thể hiện rõ nét trong các hoạt động góp công, hiến đất làm đường xây dựng Nông thôn mới; các hộ giúp nhau xây dựng nhà ở; giúp nhau làm kinh tế,... Sự gắn kết giữa đồng bào các dân tộc sẽ mang lại sức mạnh to lớn, tạo nên khối đoàn kết, thống nhất giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; từng bước giúp người dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những ngày vừa qua, khi huyện Đồng Văn ghi nhận trường hợp dương tính đầu tiên với virut Covid-19, những hành động thiết thực thể hiện sự đoàn kết, thống nhất từ các cấp lãnh đạo đến nhân dân các dân tộc trong huyện được thể hiện rõ nét. Bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm túc, hiệu quả. Ủy ban MTTQ huyện đã kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Ngay lập tức, hàng trăm chuyến hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, quần áo bảo hộ,… được các cá nhân, đơn vị, cơ quan, bà con nhân dân đóng góp, vận chuyển tới khu vực cách ly. Sự đoàn kết, đồng lòng đó thể hiện cao tinh thần tương thân tương ái của nhân dân ta; là quyết tâm chiến thắng bệnh dịch của nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn nói riêng, tỉnh ta nói chung.

Đồng chí Viên Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn, cho biết: Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 và chuyên đề 2020 tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai bằng nhiều hình thức để đạt được hiệu quả cao nhất. Tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bài, ảnh: My Ly

.